Home - Inhoud - serie-7 - serie-9 - archief - Column-8 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 50
serie 8
(8/12 -
14/12)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Nieuw-dennendal.nl staat daarmee open voor iedereen. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot het allochtonendebat (nieuw-dennendal: dat zijn we allemaal). Commerciële verhalen worden niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden! Een bulletinboard gewijd aan Alles, want het tijdloze, ruimteloze Ene manifesteert zich zonder beperking in de Wereld van Tienduizend Dingen.
De Site van de Week is gewijd aan Ramses Shaffy, om allerlei redenen, maar vooral om de indrukwekkende film die over hem is gemaakt door Pieter Fleury (Ramses, ou est mon prince).

DAGBOEK 8-12-03 (1):
12:47 uur: Ramses
Bij het Sinterklaasinkopen, eind vorige week, lagen er een paar nieuwe titeltjes over Ramses Shaffy. Ik ken hem nog van de Humaniversity, waar hij in het begin van de jaren '80 een tijd gewoond heeft en ik af en toe weekends doorbracht. Hij speelde er soms piano. De film van Fleury was voor mij een emotioneel bad.
HG

DAGBOEK 9-12-03 (1):
12:42 uur: Jim Morrison
Als ie was blijven leven, was ie maandag 60 geworden: Jim Morrison, de leadzanger van The Doors. Ex-bandleden Ray Manzarek en Robby Krieger hebben kaarsen gebrand, een gedicht gelezen en een roosje geplaatst op zijn graf, op de begraafplaats Père Lachaise in Parijs. Op 3 juli 1971 - hij was 27 - werd ie dood aangetroffen in een badkuip in een appartement in Parijs, de vertolker van 'Light my Fire'. Ik heb hem nog zien optreden, op het Festival van Wight, in 1970. Hij ruste in vrede.
HG (88 woorden)

DAGBOEK 10-12-03 (1):
13:44 uur: koopjes
Op de Rozengracht is een tweedehandszaak, met schappen vol ouwe platen à 1 euro. Ben gisteren gevallen voor: Bob Dylan (Empire Burlesque), uit 1985; Jim Groce (I Got a Name), 1973; The Alan Parsons Project (Eye of the Sky), 1982; Seals & Crofts (Greatest Hits), 1975; Chris de Burgh (Flying Colours), 1988; Chris de Burgh (At the End of a Perfect Day), 1977; Emerson Lake and Palmer (Live, 3-platenset), 1973; ELP (Pictures at an Exhibition). Totale kosten 8 euro. Alleen de laatste bleek in slechte staat. 't Is wel een hoop heen en weer lopen tussen de pc en de pickup - maar de moeite waard. De Dylan-'85 ontbrak in m'n Dylan-collectie en hoort daar écht in thuis: prachtig!
HG (119 woorden)

DAGBOEK 11-12-03 (1):
10:41 uur: Afghanistan
In 1975 gingen we met de Magic Bus naar India. We reden bij de Iraans-Afghaanse grens een woestijngebied in: Afghanistan. Naast de bus galoppeerde een paard. De berijder droeg een wijde mantel en een tulband. Het was bijbels. We bezochten de boeddha's in de Bamiyan-vallei. Een klein meisje nodigde ons voor een 'bakshish' uit thee te komen drinken in een nomadentent, zo'n zwarte spin in het zand. We waren terug in vóórschriftelijke tijden.
Jan Mulder windt zich in zijn column van vanochtend in de Volkskrant op over negen kinderen die zaterdag 'per ongeluk' bij een Amerikaans bombardement op een bergdorpje zijn omgekomen. Gisteren was het weer raak: zes kinderen in het zuidoosten van het land. Wat zullen die ouders blij zijn met de 'Grote Bombardier Bush', aldus Mulder. Een beetje kort door de bocht geredeneerd, maar het doet wel recht aan gevoelens en misschien is het in wezen ook wel simpel. Het valt enigszins te vergelijken met de kolonisering van Noord-Amerika in de 19de eeuw, waarbij de indianen het slachtoffer werden: a clash of cultures. We - en de Russen - hebben ze niks goeds gebracht, de Afghanen, sinds 1975. Ze zijn alleen maar de dupe geworden van onze 'beschaving', onze technologie en ons wapentuig.

HG (198 woorden)

DAGBOEK 12-12-03 (1):
11:48 uur: vluchtelingenwerk
Onlangs trof minister Verdonk een eenmalig pardon voor asielzoekers die al langer dan vijf jaar wachten op een definitieve beslissing op hun asielaanvraag. Zo'n 4000 mensen die ook al jarenlang in Nederland verblijven vallen buiten de regeling. Voor deze mensen is er nog één kans. Minister Verdonk heeft gezegd dat zij haar hart zal laten spreken en echt schrijnende gevallen die buiten het pardon vallen, een verblijfsvergunning zal geven. Via deze e-card kunt u de minister aan deze toezegging herinneren. Laat úw hart spreken en steun deze actie!
doorgestuurd door Inge Mans (90 woorden)

DAGBOEK 13-12-03 (1):
22:55 uur: Osho-symposium
We hebben vandaag van 10.00 tot 16:25 (met een onderbreking voor de lunch) op kleine stoeltjes in de kapel van de Humaniversity gezeten als deelnemers aan het Osho-symposium: voorzitster Itede Weeda, forumleden: Osho-minnaar Amrito Jan Foudraine, theoloog Wim Bonarius, advaitaleraar Douwe Tiemersma en Maurits Kwee van de Transcultural society for clinical meditation, die zich volgens de website bezighoudt met onder meer de opheffing van neurose en ontwikkelingsgroei vanuit het perspectief van de wijsheidstradities en NeoZEN.
Ik vond vooral Kwees bijdrage interessant. Hij vertelde over onderzoek naar methoden om de effecten van meditatie (indachtigheid, mind fullness) te verifiëren, iets wat nog in de kinderschoenen staat.
Twintig jaar geleden deed ik als neosannyasin in de Humaniversity 'groepen' (encounter, tantra, enzovoort). Je was dagen- en nachtenlang als een bezetene bezig met lichaamswerk, worshippen, dansen, groepsgesprekken en nogzowat: fysiek slopend, maar vaak ook héél warm en extatisch, en op het relationele vlak grensverleggend.
Het viel dus niet mee, vanmiddag: het zat veel te veel op het cognitieve niveau, praten dus, en voor ons luisteren (en ik had slecht geslapen en zat er met wat koppijn); maar het was toch mooi (gelukkig was er de lachmeditatie in de pauze). Osho was merkwaardig aanwezig, op een beeldscherm achter de sprekers en later op een video. In de Humaniversity is eigenlijk niet veel veranderd; ze doen nog ongeveer hetzelfde als destijds: proberen mensen in contact te brengen met de onbegrensde dimensie en ze gelukkig te maken.

HG (243 woorden)

DAGBOEK 14-12-03 (1):
20:22 uur: Wilberisme 2: kwadranten
Wilber onderscheidt vier aspecten (kwadranten) van bewustzijn op grond van alle mogelijke combinaties van subjectief, objectief, individueel en collectief: 1. linksboven, individueel-subjectief (terrein van ontwikkelingspsychologie, godsdienstwetenschappen e.d.); 2. rechtsboven, individueel-objectief (cognitieve, empirische wetenschappen, bv behaviouristische psychologie); 3. linksonder, collectief-subjectief (culturele psychologie en antropologie); 4. rechtsonder, collectief-objectief (sociologie).
Waar het om gaat is Wilbers inzicht dat in de westerse cultuur de verifieerbare, objectieve, rechter kwadranten worden overgewaardeerd ten koste van de subjectieve, linker kwadranten, die zich bezighouden met zingeving, geestelijke ontwikkeling, spiritualiteit e.d. (in feite wordt in wetenschappelijke kringen 'links' stelselmatig door 'rechts' onder het tapijt geschoven). Wilbers integrale model (integraal bewustzijn) is een poging die onevenwichtigheid te corrigeren. Een van zijn voornaamste stellingen is dat je nooit rechts zonder links kunt hebben. De informatie is ontleend/getoetst aan kernconcepten, zoals die worden vermeld op Frank Vissers website over Wilbers werk (integral philosophy, core concepts - geïnteresseerden kunnen ook kijken onder serie 3, week 45, 4/11 en 7/11)

HG (150 woorden)