Home - Inhoud - serie-6 - serie-8 - archief - Column-7 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 49
serie 7
(1/12 -
7/12)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Nieuw-dennendal.nl staat daarmee open voor iedereen. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot het allochtonendebat (nieuw-dennendal: dat zijn we allemaal). Commerciële verhalen worden niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden! Een bulletinboard gewijd aan alles, want het tijdloze, ruimteloze Ene manifesteert zich zonder beperking in het Vele.
De Site van de Week is gewijd aan Dorothee Sölle, theologe en vredesactiviste. De site bevat een tekst van haar over twee godsbeelden: de omnipotente, universele God tegenover de intentionele, persoonlijke God; zij vertelt erin over haar ontmoetingen met enkele diep wanhopige mensen die in God alleen maar de Almachtige kunnen zien, gefrustreerd raken als het tegen zit en kennelijk onvoldoende inzicht hebben in de mogelijkheden van persoonlijke zingeving.

DAGBOEK 1-12-03 (1):
11:29 uur: Jan Amos Comenius
Gisteren zijn we wezen wandelen in de bossen tussen Bussum en Blaricum. Op de terugweg in Naarden café Demmers aangedaan: een historisch trefpunt in een historisch stadje. Teruglopend naar ons voertuig passeerden we Jan Amos Comenius, in 1670 in Naarden begraven. De van oorsprong Tsjechische Comenius rees spookachtig verlicht uit het duister van zijn sokkel voor de Waalse Kerk boven ons op.
Thuis gekomen internet geraadpleegd: De theoloog-filosoof-pedagoog (1592-1670) zette zich met name in voor het onderwijs aan kinderen en ontwierp voor hen een leerboek met plaatjes: 'Orbis sensualium pictus' (de wereld in prenten). Een bekend citaat van hem is 'Wij zijn allen burgers van één wereld. Een mens haten, omdat hij elders is geboren, omdat hij een andere taal spreekt, omdat hij anders over de dingen denkt, omdat hij minder of meer dan jij weet, wat een onbegrip! Want wij zijn allen mensen en derhalve niet volmaakt. Wij hebben allen behoefte aan hulp. Niemand is zonder verplichtingen jegens anderen.' Hij woonde de laatste veertien jaar van zijn leven in Amsterdam.

HG (177 woorden)

DAGBOEK 2-12-03 (1):
11:59 uur: kansarmen
De pseudo-stop van Rotterdam blijft de gemoederen bezighouden. Hoogleraar demografie Pieter Hooimeijer waarschuwt in de VK van vandaag voor de gevolgen van het weren van minima onder de 120 procent van het minimumloon. 'Helemaal verkeerd. Om de positie van kansarmen te verbeteren, moet je niet naar iets grijpen wat hun positie verder verzwakt.' Hij constateert dat ook 'invaliden, kunstenaars, bejaarden en mensen die gescheiden zijn' buiten de boot vallen, en daar kun je nog wel wat anderen bij verzinnen.
Het berichtje is geschreven door verslaggeefster 'Rachida Azough'. Je gaat onwillekeurig op dergelijke details letten. Zou die Hooijmeijer net gescheiden zijn?

HG (100 woorden)

DAGBOEK 3-12-03 (1):
12:25 uur: treinterrorisme is geen terreur
'Enkele Marokkaanse jongeren zorgen voor overlast. Een voorbeeld daarvan zijn de jongeren die tussen Eindhoven en Weert vernederende en racistische leuzen over de intercom riepen. Deze jongeren zouden, zo lees ik in verschillende kranten, wekenlang treinreizigers 'geterroriseerd' hebben door het roepen van leuzen. Een 'vliegende brigade' van conducteurs zou hier een einde aan hebben gemaakt'. Zo begint mijn column. Aanstaande vrijdag wordt ie helemaal afgedrukt.
Bram Tuk( 71 woorden)

DAGBOEK 4-12-03 (1):
12:28 uur: Richards
Keith Richards heeft er moeite mee dat 'pal' Mick bereid is zich op 12 december tot ridder te laten slaan door koningin Elizabeth. Hij noemt het 'belachelijk', zo wordt gemeld in een interview in het decembernummer van het muziekblad Uncut. Jagger zou gezegd hebben dat Blair op acceptatie had aangedrongen (???!).
Ik was het even kwijt. Heb toen Exile on Main Street gedraaid (op m'n ouwe Thorens-pickup)... Ik wist het weer... Heb Jagger nooit vertrouwd. Die gitaren, daar ging het om.

HG (75 woorden)

DAGBOEK 5-12-03 (1):
15:03 uur: zininzingen
Hou je van zingen? Heb je geen tijd voor een wekelijks repeterend koor? Of kun je van zingen geen genoeg krijgen? Dan kun je terecht bij de zangprojecten van InterVocaal: inloopkoor: Oude Lutherse Kerk op het Spui Amsterdam; data: Iedere 1ste zondag van de maand: 14 - 16.00 uur.
HG

DAGBOEK 5-12-03 (2):
16:54 uur: Robin Hood
Is Ineke van Gent, Tweede-Kamerlid van GroenLinks nu helemaal van de pot gerukt ? Zij stelde voor dat iedereen die meer dan €100.000 verdient extra belast zou worden met € 500,-- euro, de zogenaamde Robin-Hood-Heffing. Goed idee zou je zeggen, al is € 500,-- wat aan de krappe kant. Nu wil het dat Minister de Geus met een uitgestreken gezicht het idee overneemt, maar dan wel op vrijwillige basis. De Diaconie is weer terug. En Ineke van Gent gaat braaf naast de minister in een telefoonteam zitten om goed betaald Nederland over te halen een aalmoes te geven. Zie het persbericht dat Groen Links heeft uitgegeven: GroenLinks krijgt steun voor Robin Hood -heffing.
Even voor alle duidelijkheid: Robin Hood nam terug wat was gestolen en verdeelde het weer onder het volk. Schaam je Ineke van Gent en schaam je Groen Links.

Jos Spaansen (140 woorden)

DAGBOEK 6-12-03 (1):
13:46 uur: feestenfoto's
'Je vroeg om aanvullingen/verbeteringen van de onderschriften bij de series feesten: 8 en feesten: 8.2. Ik heb er de fotoboeken nog maar eens op nageslagen en dat leverde het volgende op. De carnavalsfoto's zijn allemaal uit 1973. Op de groepsfoto danst Gerrit inderdaad met Fred Treur. Rechts van Anton is Driekus te zien.
De zomerfeestfoto's zijn allemaal uit 1971. In het midden bij de f-groep is volgens mij Marijke, ik weet geen achternaam. De dames op de achtergrond zijn mevr. Timmermans en mevr. Witte.
Groep 4: áchter staan Nel Knoop, Hélène Weij, Dineke Grondman en Nel Kruyer; vóór zitten Suzan (verkleed), Wil, Nel, Wolly, Nelleke en haar ouders.
Groep 6: tussen Irena en Margie zitten Aagje en Elsa; achter Aagje is Wybe Reitsma te zien.
Sint, Donders: de door jou gemelde 'zuster' is broeder Cor, 1ejaars b-leerling, achternaam is niet blijven hangen; de dame is Joke Karelsen, b-opleiding 3ejaars of net gediplomeerd; foto met Wobke is van 1971, naast hem Evert en zijn ouders; Oud&Nieuw met o.a. Bram Tuk was de jaarwisseling 70 - 71.
Verder gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat de zomerfeestfoto's en de foto's van Herman, Wouter en Ruth door Jet Douwes zijn gemaakt. Ik heb destijds bij haar de afdrukken besteld. Zij maakte op de zomerfeesten veel foto's en ik vermoed dat ze vanwege haar band met Van 't Hoff daar ook wel gefotografeerd heeft. Om een volledig beeld te geven van (Nieuw) Dennendal horen beelden uit die hoek er toch ook bij en het lijkt me de moeite waard er bij Jet navraag naar te doen.

Aagje Soede (267 woorden)

DAGBOEK 7-12-03 (1):
12:29 uur: Hajo Meyer
Vanochtend werd op businessradio een Auschwitz-overlevende geïnterviewd: Hajo Meyer, secretaris van 'Een Ander Joods Geluid'. Meyer heeft een boek geschreven over de gevolgen van discriminatie en het 'einde van het jodendom', waarin hij waarschuwt voor de kortzichtige, nationalistische koers van de huidige Israëlische machthebbers.
Soms hoor je iemand praten die boven de partijen uit stijgt, met net iets meer context, net iets meer diepte, en lijkt verzoening mogelijk, begint het te zingen en te jubelen, worden de wolken voor de zon weggewaaid.
Hajo Meyer, hij zal niet meer een van de jongsten zijn - koester hem, druk hem aan je borst; hij verdient het gehoord en gelezen te worden.

HG (116 woorden)

DAGBOEK 7-12-03 (2):
12:40 uur: keetbewoners
De pagina over de keetbewoners in de steigers gezet; hij is nog niet klaar; er moeten nog vergrotingen worden geplaatst en hij moet nog worden gekoppeld aan de andere bestanden.
HG