Home - Inhoud - Column-7 - Column-9 - Archief - DB-serie-8 - redactie
DE COLUMN OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 50
NO. 8

(12 dec)

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK en COLUMN, via redactie te vullen door sitebezoekers. De site staat daarmee in principe open voor iedereen. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - naar keuze - e-mailadres en maatschappelijke identiteit. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing van het dagboek gebeurt naar dag van ontvangst/lezing, voor de column is in principe de vrijdag gereserveerd. De plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d. en andere omstandigheden

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek tot cultuur tot psychologie tot spiritualiteit, tot integratie van dat alles. Verdieping en reflectie zouden mooi zijn. Zie verder hetgeen onder Dagboek wordt vermeld. Bijdragen met commerciŽle intenties worden niet opgenomen. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een maximum van 500 woorden, met een minimum van 350. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


COLUMN:
INTERNET en COMMUNICATIE
(voor mijn dochters)

Gisteren struikelde ik in mijn boekenkast over 'Antwoord', een uit de jaren '70 daterend fotoboek over de wereldgodsdiensten. Achterin stond een verhaal over godsdienstpsychologie. De deskundige professor en predikant stelde de traditionele, Freudiaanse psychologie tegenover een psychologie met ruimte voor God, om de boodschap maar eenvoudig samen te vatten.
Freud had volgens de prof met de psychoanalyse God onder het tapijt geschoven als een (ouder)complex: de gelovige zoekt in zijn geloof alsnog de geborgenheid en veiligheid die hij niet van vader kreeg. God neemt dan de vaderrol over, maar wordt in dat proces gereduceerd tot menselijke proporties en kŠn geen genade en zegen meer geven. (En zo blijft de arme gelovige een slachtoffer van allerlei Freudiaanse verdringingen, angsten en blokkades: hij reikt maar omhoog, staat voortdurend op zijn tenen, bidt, smeekt, enzovoort enzovoort, maar God - vader - kŠn als mens niet loskomen met verlossing: complete neurose, depressie, zo niet erger, kunnen het gevolg zijn.)
Zit wat in, dacht ik: dat lijkt duidelijk (mijn vader gaf me ook niet altijd wat ik wilde).
Gelukkig, schreef de prof, waren navolgers van Freud (en een tijdgenoot als Jung) met amendementen op de psychoanalyse gekomen en hadden gewezen op de onbegrensde mogelijkheden van individu en geloof, de transcendentale aspecten, het alles te boven gaande, dus ook psychologische definities, psychoanalyse en psychotherapie.
Gelukkig maar, dacht ik: God en de dharma en de tao zijn gered. Natuurlijk is er meer dan die meneer met die bril en dat baardje achter die divan.
Terwijl ik dit schrijf, rechtstreeks op de html-pagina, speelt een bandje van Procol Harum... 'The devil came to Kansas - he says he knows me very well.. Life is like a beanstick, is it not?....As the miller told his tale... I was feeling kind of seasick... Turned a whiter shade of pale... They say that Jesus healed the sick....' En andere nummers.
Internet, dŠŠr gaat deze column over. Communicatie voor een bezield bestaan! Een poging iets zinnigs te berde te brengen over hoe je via internet je medemens kunt bereiken.
Maar het valt me moeilijk me te concentreren. Procol Harum komt erdoorheen: 'All hands on deck, we've run afloat!, I heard the captain cry. Explore the ship, replace the cook... We sailed for parts unknown to man... We made our port of call... A sand so white, and sea so blue, no mortal place at all... We fired the gun and burnt the mast, and rowed from ship to shore... The captain cried, we sailors wept: our tears were tears of joy... '

Je kunt het nůg zo proberen, je kunt jezelf vastpinnen op de ratio, het materialisme, het humanisme, het socialisme; in afkeer van alles wat met sacraliteit en transcendentie te maken heeft God voor dood of uit verklaren, in teksten of rituelen om zeep brengen, of onder stapels stenen van instituten, stupa's, moskeeŽn en kerken bedelven... je vist altijd achter het net: het Wonder is te groot; je wordt schaakmat gezet, je komt hoe dan ook met lege handen te zitten tegenover dat wat alles overstijgt en omvat... (Je kunt er donder op zeggen: Procol Harum komt erdoorheen.)


Hans Grimm, 12 december 2003
(491 woorden)