Home - Inhoud - serie-8 - serie-10 - archief - Column-9 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 51
serie 9
(15/12 -
21/12)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Nieuw-dennendal.nl staat daarmee open voor iedereen. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot het allochtonendebat (nieuw-dennendal: dat zijn we allemaal). Commerciële verhalen worden niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden! Een bulletinboard gewijd aan Alles, want het tijdloze, ruimteloze Ene manifesteert zich zonder beperking in de Wereld van Tienduizend Dingen.
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan de Nieuwe Verlichting, communicatie over integraal bewustzijn, een ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk.

De Site van de Week is een ode van Hooftprijswinnaar Cees Nooteboom aan haikudichter Matsuo Bashô (1644-1694).

DAGBOEK 15-12-03 (1):
11:50 uur: Osho-symposium (2) - zie voor (1) zaterdag 13/12
Het Osho-symposium van zaterdag resoneert nog na in mijn hoofd. Alle forumleden passeren keer op keer de revue, inclusief inleider Ojas (Theo de Ronde) en lachmeditatieleraar Dhyan Sutorius. Ik hoor in gedachten Osho's commentaar, variërend van oren wassende kritiek tot smakelijke lach. 'Nergens in dit heelal heb ik een vaste woonplaats. Schreef hij op zijn hoed van cypressen. De dood nam zijn hoed af. Dat hoort zo. De zin is gebleven', aldus onze dichter/schrijver Cees Nooteboom over Basho/Osho.
HG (77 woorden)

DAGBOEK 16-12-03 (1):
11:21 uur: Osho-symposium (3) en fusie
Het is een beetje ondergesneeuwd door al het nieuws over Saddam Husseins arrestatie, maar Nederland maakte afgelopen vrijdagmiddag de geboorte mee van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, een fusie tussen gereformeerden, hervormden en lutheranen. De baby werd verwelkomd met klokgebeier van drie Utrechtse kerken.
Eigenlijk was het Osho-symposium, de Wetenschap van het Hart, een soortgelijke gebeurtenis. Inleider Ojas de Ronde en psychiater Amrito Foudraine vertegenwoordigden Osho. Douwe Tiemersma introduceerde meditatie in de advaitatraditie van Sri Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit; Wim Bonarius biechtte op dat hij via Johannes van het Kruis op het spirituele pad was geraakt; cognitief behaviouristisch wetenschapper Maurits Kwee rapporteerde over meditatieonderzoek; Iteke Weeda verenigde met een kwinkslag het vrouwelijke element met het mannelijke. Zou het waar zijn? Kunnen feminisme, new age, Osho, advaita, transpersoonlijke en transculturele psychologie elkaar vinden in dat wat ze gemeenschappelijk hebben? (zie voor een kort verslag van het symposium: vrienden van Osho

HG (150 woorden)

DAGBOEK 17-12-03 (1):
11:36 uur: rijk en arm
De Volkskrant opent vandaag met de kop dat rijken meer dan armen profiteren van overheidsvoorzieningen. Volgens een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ontvangen gezinnen met de hoogste inkomens (circa 60 duizend euro) ongeveer tweemaal zoveel als Jantje modaal.
Columnist Martin Brill heeft op de radio gehoord dat de armoede toeneemt. Ruim 11 procent van de mensen leeft op of onder het bestaansminimum, voor een gezin 11 duizend euro per jaar. Hij spreekt van een 'aangrijpend cijfer'.
In de 'epiloog' van de Dennendalstrip wordt een driedeling in de maatschappij geschetst. 'Er lijkt in de rijke, westerse wereld - in ieder geval in Nederland - naar Amerikaans model een driedeling te ontstaan: die van een elite van goed opgeleide investeerders en beleggers die door bezit van kapitaal min of meer in staat is de arbeidsnoodzaak naar behoefte in te vullen of die daarop ten minste op latere leeftijd uitzicht heeft, die van een meerderheid die zich gewillig onderwerpt aan het marktprincipe en het consumentisme en daar ogenschijnlijk redelijk mee uit de voeten kan,... én die van een grote minderheid die steeds verder achterop raakt.'
Soms is het bijna pijnlijk je gelijk bevestigd te zien.

HG (197 woorden)

DAGBOEK 18-12-03 (1):
11:35 uur: vr. gr. van het ministerie van justitie
Geachte heer/mevrouw, Dank u wel voor uw e-mail waarin u uw bezorgdheid uitspreekt over de vluchtelingen in Nederland. Wij hebben de afgelopen dagen meer dan duizend e-mailberichten en briefkaarten ontvangen die allen aan minister Verdonk worden getoond. Daar wij niet in staat zijn alle e-mailberichten en briefkaarten persoonlijk te beantwoorden, gaat er binnenkort een brief van het ministerie van Justitie naar Vluchtelingenwerk Nederland waarin een reactie wordt gegeven op de actie van Vluchtelingenwerk 'Laat uw hart spreken'. Met vriendelijke groeten, Joost Hallema, Hoofd Publieksvoorlichting Ministerie van Justitie (zie ook 12-12-03).
Joost Hallema (90 woorden)

DAGBOEK 19-12-03 (1):
12:25 uur: vrijheid
Flip Vuijsje vindt in de Volkskrant van vanochtend dat 'de PvdA niet met GroenLinks moet samenwerken'. Volgens hem is er een diepe kloof tussen wat hij noemt extreem-links en de sociaal-democratie, die vooral te maken heeft met een verschil in opvatting over 'vrijheid'. Bij extreem-links zou het gaan om 'individuele vrijheid als intrinsiek doel van de hoogste orde', terwijl de sociaal-democraten vrijheid zien als 'een onmisbaar maatschappelijk instrument voor het realiseren van sociaal wenselijke doelen'.
Vuijsje ziet in 'GroenLinkse vrijheid' kennelijk iets narcistisch, zoiets als 'vrijheid om de vrijheid', vrijheid als ideologie, als doel op zich. De 'sociaaldemocratische vrijheid' zou daarentegen ten dienste staan van het collectief.
Een merkwaardige zienswijze. Vrijheid lijkt me toch in de eerste plaats een individuele verworvenheid, een gevoel, dat kan leiden tot vrij denken en handelen. Pas als ze op het individuele niveau is gerealiseerd kan ze dienstbaar worden gemaakt aan het collectief. Een definitie van vrijheid als 'een onmisbaar maatschappelijk instrument' gekoppeld aan een afwijzing van individuele vrijheid komt nogal onvrij over.
't Is ook verder een merkwaardig verhaal. Vuijsje besluit met een oproep aan de PvdA: 'Hoog tijd dus om als partij definitief te breken met de wáre conservatieven van onze tijd, zoals GroenLinks, die graag bereid zijn onze mooie verzorgingsstaat te offeren op het ideologische altaar van hun blinde collectivisme.'
Zoiets verwacht je uit de LPF-hoek, of loop ik achter?

HG (190 woorden)

DAGBOEK 20-12-03 (1):
15:05 uur: terrorisme
Vandaag in de Volkskrant een interview met de Amerikaanse terrorisme-expert Jessica Stern. Citaat: 'Dat ze het doen (...) dat ze hun leven letterlijk tot ontploffing brengen, spruit voort uit dieper liggende ervaringen: vervreemding en vernedering.'
Haar boek begint in overpeinzing: 'Religious terrorism arises from pain and loss and from impatience with a God who is slow to respond to our plight, who doesn't answer.' Daar staat het, de rest is uitwerking, aldus Stern.
Nóg een citaat, uit de site over Dorothee Sölle (dagboekserie 7): 'From the mystics, I have learned that our love for God is as important as God's love for us. It is not enough for our church leaders to tell us God loves us, God wants us, God protects us, God will heal us. If we love God, we must be able to say these same things back to God: "I love you; I want you; I will protect and heal you." Love is always mutual. When one is always the giver and the other always the recipient, there can be no mature love.'
Hadden ze Sölle maar gelezen, die zelfmoordaanslagplegers, denk je dan....

HG (182 woorden)

DAGBOEK 21-12-03 (1):
10:46 uur: Tolkien 3
Gisteravond Tolkien 3 gezien. Een bijna-religieuze ervaring. Alles zit erin, vriendschap, liefde, romantische liefde, meditatie, transcendentie, afscheid (sterfscènes), verraad, het kwaad & het goede. Prachtig.
Ben verliefd geworden op Arwen, die in liefde voor de sterfelijke Aragorn haar onsterfelijkheid opgeeft. Thuis gekomen het boek er op nagelezen, waarin Arwens rol beduidend minder groot is dan in de film. Toen de Silmarillion, Tolkiens mythologie van Midden-Aarde, geconsulteerd. Daarin is het epos opgenomen van, 'Beren and Lúthien', dat model lijkt te staan voor de geschiedenis van Arwen en Aragorn. Regisseur Jackson heeft kennelijk de vrijheid genomen de Silmarillion deels in de trilogie te incorporeren. En terecht. Zien die film.
HG(109 woorden)