Home - Inhoud - week 16 - week 18 - archief - col. we-16 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK
17
(19/04 -
25/04)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: amfitheater ommen, een site gewijd aan de erfenis van Krishnamurti.

DAGBOEK 19-04-04
23:52 uur: amfitheater Ommen
OPENINGSEVENEMENT OP 2 MEI 2004; COLLECTIEVE MEDITATIE VOOR DE WERELDVREDE; DUIZENDEN MENSEN IN DE OPENLUCHT DIE MEDITEREN; OP HET SPIRITUELE ERFGOED VAN KRISHNAMURTI; HOE MEER ZIELEN……HOE MEER VREDE !
Krishnamurti liep er in 'het meditatielaantje', op het landgoed van de baron van Pallandt, die in 1924 het gehele bezit aan de Orde van de Ster had gegeven, aldus de site. En jarenlang werden er Sterkampen gehouden, tot die gedenkwaardige dag op 3 augustus 1929, toen Krishnamurti de Orde van de Ster van het Oosten ontbond. Hij was tot de overtuiging gekomen dat, zoals hij het formuleerde 'Waarheid een land is zonder wegen erheen'.
Rond zijn persoon was een cultus ontstaan die hem benauwde. Hij wilde niet langer vereerd worden als spirituele leider. In 1930 gaf hij het landgoed terug aan de baron. In de jaren dertig organiseerde de orde er nog Sterkampen, maar met de dreiging van oorlog kwam ook daar, in 1938, een einde aan.

HG

DAGBOEK 21-04-04
10:21 uur: graancirkels (2)
'Ik heb net je laatste column gelezen. En ik hou graag alle opties open. Inclusief die van gemanipuleerde foto's. N.a.v. Carel's tip heb ik wat gesurfd en kwam terecht bij cropcircleinfo.com. In de picturegallery staan onaards prachtige plaatjes. Maar bij de 15e of 16e was alles ineens weer heel aards, toen er een auto tussen bleek te staan.
Heel ontnuchterend.'

Aagje Soede (van planet.nl, zie ook dagboekje 16-04 en column week 16, no 23)

DAGBOEK 21-04-04 (2)
11:02 uur: Krishnamurti
N.a.v. de website over het op 2 mei te openen amfitheater in Ommen gisteravond nog eens een boek van Krishnamurti ter hand genomen: Totale Vrijheid, Krishnamurti ten voeten uit (Altamira-Becht, Haarlen, 2000). Op 14 juli 1974 hield K. in Saanen, Zwitserland, een toespraak onder de titel 'Totaal en zonder spijt handelen' over waarneming, denken en intelligentie, die hij alsvolgt afrondde: Het gaat niet om 'de intelligentie die uit een boek of ervaring opgedaan wordt; dat is helemaal geen intelligentie. Intelligentie heeft absoluut niets met denken uit te staan. Intelligentie functioneert wanneer onze geest oog heeft voor het geheel, voor het oneindige geheel - niet mijn eigen land, mijn problemen, mijn godjes, mijn eigen meditaties. Ze ziet al wat het inhoudt en zeggen wil te leven.'
HG

DAGBOEK 22-04-04
22:45 uur: kever
over de kop
in het gras -
daar zag ik een kever

Gert Ploeg (copyright '95)

DAGBOEK 23-04-04
13:26 uur: Bhagwan
Afgelopen week kwam een meeltje in de bus van Michiel Maardt, een Deense ex-sannyasin die naar eigen zeggen door God is bezocht. ('A few days ago God came to me. Yes, I know it sounds odd to some of you. Again I felt this divine energy striking me, filling my whole being, and I started to cry deeply and loud in gratitude. He asked me to bring You a message ... and I said Yes.')
Michiel begint op internet een soort evangelisatiecampagne. Zie Xcuse-me.
De website bevat een prachtige serie foto's van Bhagwan. Zoals de lezer van mijn Portret zal weten, heb ik mij een jaar of vijf diepgaand met Bhagwan/Osho beziggehouden. De sannyasin-commune was voor mij in zekere zin een voortzetting van de Nw-Dennendal-gemeenschap.
Het zoeken gaat altijd door, beste Michiel, ook als je God hebt gevonden. Dat blijkt wel uit je website.

HG

DAGBOEK 24-04-04
12:52 uur: Bhagwan (letterlijk: de 'gezegende') (2)
God is geen makkelijke gast, zoals uit het bovenstaande blijkt. Abraham moest zijn eerstgeborene offeren. Jezus moest de woestijn in en werd uiteindelijk gekruisigd. Mohammed kreeg een soort aanvallen waarin een stem hem de koran dicteerde. Boeddha's ribben kon je tellen voor hij verlicht werd. Hui Nengs mantel was zo zwaar dat een gewone sterveling er onder bezweek. Socrates moest de gifbeker drinken. Kloosterling Pierre Abélard werd gecastreerd door de oom van zijn geliefde Héloise. Spinoza werd als ketter uit de Amsterdamse synagoge verstoten. Martin Luther King zag z'n leven bekort worden door een kogel (John Lennon onderging hetzelfde lot). Ken Wilber zag z'n vrouw aan kanker overlijden en schijnt een immuunziekte opgelopen te hebben. Bhagwans verlichting ging gepaard met een zeven dagen durende hallucinatie die weliswaar voor hem de ultieme genade vertegenwoordigde, maar toch ook geassocieerd kan worden met een diepe psychische stoornis. Timothy Leary, Aldous Huxley en Simon Vinkenoog slikten lsd. De boven vermelde Michiel Maardt kreeg een 'diepe, luide' huilbui. Sommige Tsjetsjenen, Saudiërs, Palestijnen en Irakezen treden het paradijs binnen door zichzelf met explosieven rond hun middel op te blazen. Gerard Reve besteeg een ezel. Alleen Lao Tsé schijnt er genadig vanaf gekomen te zijn.
Gebedje: God, als U komt, zou het dan kunnen in vrede, liefde en harmonie.

HG