Home - Inhoud - Cultuurkritiek - 22 - Column 24 - Archief - DB-week 16 - red.
DIALOOG OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 16
NO. 23

(17 april)

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK & PRIKBORD en COLUMN & PO╦ZIE, via redactie te vullen door sitebezoekers. De site staat daarmee in principe open voor iedereen. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - naar keuze - e-mailadres en maatschappelijke identiteit. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing van het dagboek gebeurt naar dag van ontvangst/lezing, voor de column is in principe de vrijdag gereserveerd. De plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d. en andere omstandigheden

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek tot cultuur tot psychologie tot spiritualiteit, tot integratie van dat alles. Verdieping en reflectie zouden mooi zijn. Ook poŰzie en boekbesprekingen zijn mogelijk. Zie verder hetgeen onder Dagboek wordt vermeld. Bijdragen met commerciŰle intenties worden niet opgenomen. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een maximum van 500 woorden, met een minimum van 350. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


DIALOOG:
GRAANCIRKELS
een gesprek met Carel Muller
(voor de cropcircles-site, zie cropcircles)
Carel Muller

Heb net foto's opgehaald van een optreden van Circus Wammus ter gelegenheid van de opening van de Gele Hoepel, de kantine van de bd-tuin van Tomas Nelissen, waarschijnlijk in '71.
Ook zijn er een paar foto's van de bouw van de theetuin in het najaar van '70, met op eentje daarvan een tevreden kijkende Frank Brave. Ik zal proberen ze vanavond op de site te plaatsen. (Zie theetuin.)
Vanochtend heb ik nog langdurig met Carel Muller aan de telefoon gehangen over van alles en nog wat, zoals de mogelijkheid van een fotoboek op grond van het site-materiaal. Carel had me geattendeerd op een site over graancirkels (zie dagboek 16-04) en begon daar opnieuw over, enthousiast pratend over de kosmologische, multidimensionale werkelijkheid van de onbegrijpelijke geometrische cirkels en figuren in graanvelden.
Mijn aangeboren, journalistieke scepsis protesteerde - het transrationele is in de kern rationeel, en niet irrationeel of prerationeel, probeerde ik -, maar dat kreeg weinig kans. Carel wees er op dat vanuit de door mij omhelsde, onbegrensde Eenheidservaring de mogelijkheid van multidimensionale werelden - verder gaande dan de driedimensionale wereld - met eerbiediging en intact laten van alle rationele vermogens niet kan worden uitgesloten. Bovendien, wat vermag de ratio tegenover het onbegrensde wonder van de schepping? Daarnaast, zo verzekerde hij mij, bevestigt onderzoek alleen maar het onverklaarbare, wonderbaarlijke van de cirkels - de figuren kunnen Úcht niet gemaakt zijn door iemand met een stuk touw, zoals door sceptici wel wordt aangevoerd.
'Moet ik dan de mogelijkheid openlaten dat ze vanuit een door ons niet gekende dimensie gemaakt worden door bovenaardse, buitenaardse wezens?' vroeg ik, enigszins perplex. 'Mijn beste Hans, je bent zelf een buitenaards wezen', luidde vrolijk het antwoord aan de andere kant van de lijn.
Ergens klonk klokgebeier.

Hans Grimm