Home - Inhoud - week 14/15 - week 17 - archief - col. we-16 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK
16
(13/04 -
18/04)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: depressie, een site gewijd aan depressie, 'een ziekte, geen zwakte'.

DAGBOEK 13-04-04
11:50 uur: wie is van hout?
Op de radio was iets over depressies, en hoe je die via internet kunt bestrijden. Op het eerste gezicht lijkt internet een niet zo voor de hand liggend medium voor iemand in een dip. Informatie inwinnen en je laten adviseren en inspireren veronderstelt een zekere actiebereidheid, openheid en energie. Maar in de wereld van depressiviteit/burnout/overspannenheid is niets zwart/wit. Het lijkt niet onmogelijk dat via internet nuttige informatie kan worden verstrekt en opgepikt - per slot van rekening is nieuw-dennendal.nl op dezelfde gedachte gebaseerd. De bovengenoemde site bevat een forum en kan een opsteker zijn.
Op internet is uiteraard nog veel meer op dit gebied te vinden. Een overzicht geeft depressie.pagina.nl (maar uiteindelijk, folks, zullen we het zelf moeten doen: ikke selluf doen).

HG

DAGBOEK 14-04-04
13:13 uur: humanist
De Humanist-redactie kondigde aan dat in haar juni-nummer alsnog een Dennendal-dossier wordt opgenomen. De voorlopige planning voorziet in een verhaal van Inge Mans over de doorwerking van Dennendal, een interview met Carel Muller en nog een interview waarvan de organisatie nog niet geheel rond is en waarover ik hier dus verder geen mededelingen doe. Het belooft een leuke bijdrage te worden. Juni dus!
HG

DAGBOEK 15-04-04
18:22 uur: weltschmerz
't Is lang geleden
Dat de dichtader purperen bloemen produceerde
Maar dan dringt de muze zich bijna gÍnant op
Weltschmerz grijpt me bij de strot
(Twee buurvrouwen, beiden in het zwart
Met boots en doorzichtige nylonkousen
Kouten op een bankje in het late voorjaarszonnetje
Onbewust van de voyeur)
Nou jij weer.

HG

DAGBOEK 16-04-04
13:21 uur: cropcircles
Crop circles are not a modern phenomenon. They are mentioned in academic texts of the late 17th Century, and almost 200 cases- some with eyewitness accounts- have been reported prior to 1970. Since then some eighty eyewitnesses from as far away as British Columbia have reported crop circles forming in under twenty seconds; cases are often accompanied by sightings of incandescent or brightly-coloured balls of light, shafts of light or structured flying craft.
Serious attention was given to the simple circles in 1980 in southern England. The designs appeared primarily as simple circles, circle with rings, and variations on the Celtic cross up into the mid-1980s. Then they developed straight lines and created pictograms, not unlike petroglyphs. Enzovoort.....(zie de site)

Site getipt door Carel Muller

DAGBOEK 17-04-04
11:14 uur: seks
Seks met patiŽnten door 4 % van de huisartsen, kopt Teletekst vanochtend.
Van de mannelijke huisartsen heeft ťťn op de vijfentwintig wel eens seks gehad met een patiŽnt. Bij de vrouwelijke is dit ťťn op de honderdtwintig. Aldus een onderzoek gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde.
Zoiets werkt op de lachspieren.

HG

DAGBOEK 18-04-04
13:06 uur: Jan Wolkers
Mijn moeder (87) is upset over het taalgebruik in de VARA-gids van deze week, in een interview met Jan Wolkers. De 78-jarige 'piekenier' (volgens mijn moeder) zou beter dienen te weten. Hij vraagt de interviewster onder meer hoe vaak ze 'vingert' en laat zich ook anderzijds van zijn beste zijde zien.
't Zal het voorjaar wel wezen.

HG