Home - Inhoud - week 13 - week 16 - archief - Column week 15 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEKEN
14 & 15
(29/03 -
11/04)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: De Razende Bol, een site gewijd aan de Krekels en Razende Bollen van politiek conferencier Pim Vermaat, ooit in de NRC, nu op internet.

DAGBOEK 29-03-04
23:24 uur: razende bol
Pims cv laat lezen als een combinatie van Baron van Muchhausen en Tijl Uilenspiegel, zie Beetje kaal zonder Pim. De bundel 'De beste krekels zijn dodelijk' was alléén te verkrijgen via een Lezersaanbieding van NRC Handelsblad voor €6,95 (+ €1,95 verzendkosten voor niet abonnees). Of dat nog zo is?
Ook zijn er via de site foto's te bewonderen van Pim met Barend & Van Dorp, en zelfs radio-interviews met Pim.

HG

DAGBOEK 30-03-04
12:41 uur: pauze
Prinses Christina zingt de sterren van de hemel - interessante gedachte: als zij als eerste geboren was, had de troonrede gezongen kunnen worden en had het land er ongetwijfeld beter voor gestaan, op z'n minst muzikaler -, de mannen van chello komen m'n modem wisselen - waardoor allerlei ingewikkelde dingen moeten gebeuren, zoals de installatie van een nieuw pogramma - en de lente valt in alle hevigheid aan: kortom, tijd voor wandelen. Ik heb een paar vrije dagen. Even geen pc en even geen dagboekje - zoals een vriend meedeelde: internet sucks.
HG

DAGBOEK 05-04-04
10:530 uur: STOP DE UITZETTINGEN
Landelijke demonstratie tegen de uitzetting van vluchtelingen. VAN HARTE PARDON.
Paaszaterdag 10 april 2004, 13.00 uur: de Dam in Amsterdam, Kom ook! Laat je protest horen en zien.
Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken wil duizenden asielzoekers zonder pardon het land uit zetten. De gevolgen hiervan zijn onverteerbaar. Mensen die al jaren in Nederland wonen en werken, met kinderen die hier opgegroeid, worden nu naar het land van herkomst gestuurd, een onzekere toekomst tegemoet. Met dit voorstel kan Nederland zich in Europa koploper noemen in inhumaan asielbeleid.
In het hele land klinkt protest tegen dit harde asielbeleid van de regering Balkenende-2. Niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor allen die achter hen staan is dit een onbegrijpelijk regerings-beleid. Het kabinet lijkt onwrikbaar, terwijl de steun in de maatschappij voor een ruimhartig pardon massaal is. Met deze grote landelijke demonstratie op 10 april willen wij de massale steun voor een ruimhartig pardon zichtbaar en hoorbaar maken. Kom ook! Laat je protest horen en zien op 10 april in Amsterdam!
Deze demonstratie wordt georganiseerd door Platform Keer het Tij, waar 400 organisaties bij aangesloten zijn die gezamenlijk meer dan 300.000 leden hebben. De aktie wordt bovendien onder-steund door ASKV, BCN, CMC, COS, Humanitas, LOS, Prime, St. Vluchteling, Van Harte Pardon, VON en Vluchtelingenwerk.
Er gaan bussen vanuit allerlei richtingen in heel Nederland, wie hierover meer wil weten, klik op: keer het tij of stuur een e-mail naar: INFO@KEERHETTIJ.NL.

keer het tij (ingestuurd door Inge Mans)

DAGBOEK 05-04-04 (2)
10:58 uur: pc-minderen
Helaas, door afwezigheid, werkdruk, een herhaling van vervelende RSI-achtige problemen en technische euvels (zoals grote hoeveelheden spam) zijn we genoodzaakt voorlopig de arbeid aan de site, in ieder geval de dagboekjes, wat te beperken. De weken 14 en 15 zijn in verband daarmee samengevoegd.
HG

DAGBOEK 06-04-04
22:40 uur: peace
Food for thought...
“He who has peace of mind disturbs neither himself nor another.”

Epicurus (geplaatst door hg)

DAGBOEK 07-04-04
23:59 uur: trivialia (maar toch)
Ben vandaag begonnen m'n platenverzameling op alfabet te zetten - zeker voor de honderdduizendste keer -, volgens de klapper die ooit gemaakt is. Ze staan weer hopeloos en onvindbaar door elkaar. Bovendien heb ik de laatste maanden zeker twintig nieuwe ouwe lp's gekocht, en die moeten worden bijgeschreven en geplaatst. Ben begonnen bij de A van Airplane, Allman Brothers, (Joan) Armatrading, American Flyer en zit nu - al - bij de B van Band, Beatles, Beck, Bowie, Brown (Jackson). De vraag is altijd of je ze op voor- of achternaam moet zetten (ik kan daar nooit consequent in zijn: sommige móeten op voornaam, andere beslist op achternaam, bij weer andere is het volstrekt onduidelijk; en dán: plaats je Neil Young bij Crosby, Stills, Nash en Young - bij de C? - of maak je een afzonderlijke Neil Young-afdeling - op N of Y?) En verder is er natúurlijk het onomkoombare, eeuwige, onoplosbare probleem: bij alfabetisering gaan alle genres door elkaar lopen! Wie weet een beter systeem dan op alfabet?
Onder meer (deels) gedraaide platen: Duane and Greg Allman (1968), Curved Air (met Sonja Kristina - 1970) en Jeff Beck (Ola).
We blijven over de voortgang rapporteren.

HG

DAGBOEK 08-04-04
23:45 uur: Lof der verveling
Jomanda is terug, althans haar stem en heeft ons meteen maar opgedragen elke dag één minuut stil te zijn, niet te vergelijken met het half jaar waarin zij haar mond hield, behalve in het buitenland.
Had ze tegen Silvia maar haar mond gehouden.
Ik stel niet voor onze mond te houden, maar ons minstens één minuut per dag te vervelen. Want dat kunnen we haast niet meer. De hele dag de kijkbuis aan, als het maar beweegt tenslotte, of er op uit en van alles gaan beleven. De filemeldingen van tien jaar terug kwamen alleen voor op de ochtend en de namiddag, nu zijn ze er al om vijf uur s'ochtends, tot diep in de avond, drukdruk als we zijn, en zelfs in het weekend, omdat we er zo nodig met z'n allen op uit moeten trekken, richting pretpark, strand, zwemparadijzen enz.

Joop Sewalt (de intro van z'n column, die vrijdag in z'n geheel wordt afgedrukt)

DAGBOEK 09-04-04
14:51 uur: Lof der verveling (2)
De Amerikanen hebben Al Kut heroverd, maar trekken zich terug uit Fallujah (Teletekst 13.00 uur).
De Amerikanen hebben Al Kut heroverd en vallen Fallujah aan (Teletekst 14.00 uur).
De Amerikanen toch gestopt met aanval op Fallujah (Teletekst 14:53 uur).
Nederlanders betrokken bij schietpartij in Irak (Teletekst 14:57 uur).
Crisistijd, maar als ik uit het raam kijk zie ik bomen in bloesem en het silhouet van een voorbij vliegende vogel.
Ik ga Joops advies opvolgen en me een minuut lang hartgrondig vervelen - zodra ik de pc heb uitgezet. Zie de column over Lof der verveling. (Al zou het het laatste zijn wat je op deze wereld doet: lees hem!)

HG

DAGBOEK 10-04-04
23:30 uur: interview
Gisteravond ben ik over Dennendal geïnterviewd door Michiel Snippe. Hij studeert aan De Horst in Driebergen en werkt met verst. gehandicapten, met ook een visuele handicap, van de Bartholomeüsstichting - ik hoop dat ik het goed schrijf - in Doorn.
Hij nam het interview op met een laptop. Ik heb ruim twee uur zitten vertellen. Omdat Michiel niet zoveel vragen stelde, en mij eigenlijk maar liet praten, viel ik automatisch in het spoor van het verhaal op de website.
Ik heb uitvoerig uitgeweid over de culturele context, het Kralinger Popfestival, seks, drugs & rock 'n roll. De reis naar India in '75. En ik heb duidelijk proberen te maken dat er in '73 een soort moeheid optrad, net of er een neergaande beweging ontstond, alsof de revolutie aan het doodbloeden was. En waarom de scheuring zo moeilijk en paradoxaal was.
Op een gegeven moment heb ik Steve Millers Children of the Future gedraaid. En toen ie weg was nog de bootleg-lp van het Kralinger Popfestival, met The Jefferson Airplane en 'Volunteers of America'.
En ik had weer even contact met Rode Draad, The Revolution. Yes, that was what it was - and is - all about.
It never stops....

HG

DAGBOEK 11-04-04
13:17 uur: song for the dead
Arjan Erkel is vrij, maar anderen zijn minder fortuinlijk.

Deep in the field - A lone soldier stands - With mud on his boots - And blood on his hands - They left him behind - To bury the dead - And to say a few words on behalf of the leadership

Pardon me, boys - If I slip off my pack - And sit for awhile with you - I'd like to explain - Why you fine young men had to be blown apart - To defend this mud hole

Now our country, boys - Though it's quite far away - Found itself jeopardized - Endangered, boys - By these very gooks - Who lie here beside you - Forever near - Forever

We 'd like to express - Our deepest admiration - For your courage under fire - And your willingness to die - For your country, boys - We won't forget - We won't forget.


Randy Newman ('song for the dead', van de LP 'Trouble in Paradise' -1983; geplaatst door hg)