Home - Inhoud - week 12 - week 14 - archief - Kritiek week 12 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 13
(22/03 -
28/03)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Oerol, de site, en het lied, zeggen alles (zorg dat je vrij neemt, van 11 to 20 juni)

DAGBOEK 22-03-04
10:18 uur: Big Brother
Mijn proefabonnement op Elsevier ging dit weekend in! Al op pagina 10 werd ik van mijn stoel geblazen door de krachtige woorden van drs. Eric Vrijsen, die in zijn artikel 'Halfzacht' o.a. het volgende zegt: 'Een geheime dienst kan de potentiŽle terreurplegers alleen in kaart brengen door gebruik te maken van de nieuwste technische snufjes. In plaats van een nauw omschreven doelgroep richt de geheime dienst het vizier op elke ingezetene. Iedereen kan verdacht worden tot het tegendeel blijkt. Natuurlijk gaat een dergelijke aanpak ten koste van wat geldt*) als de persoonlijke levenssfeer. Maar een gezonde democratie kan het belang van Big Brother-maatregelen uitleggen.**)
Het optreden van de halfzachte Remkes, die telkens herhaalt dat hij gťťn concrete signalen van dreiging ontvangt, steekt daar schril bij af. Flets, bleek, afwachtend. Niet de houding van een gezagdrager die de oorlog tegen het terrorisme gaat winnen.'

Hij heeft gelijk: met Saddam Hoessein op binnenlandse zaken heb je de terreur geheel in de (eigen) hand.
*)...ten koste van 'wat geldt' als de persoonlijke levenssfeer klinkt stukken beter dan: ten koste van de persoonlijke levenssfeer.
**)...een gezonde democratie hťťft helemaal geen BB-maatregelen, en Big Brother zelf heeft nog nooit iets uitgelegd.

met lachende groet, Carel Muller

DAGBOEK 23-03-04
12:55 uur: Goof (3)
De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 24 maart, om 13.30 uur in aula 1 van het crematorium 'Daelwijck', Floridadreef 7 te Utrecht-Noord (Overvecht). Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Correspondentieadres: Huib van de Wijngaart, Ilpenstein 26, 1121 GV Landsmeer. (Zie ook bij week 12: 18 en 19/03.)

HG

DAGBOEK 23-03-04 (2):
21:20 uur: omgekeerde integratie bij WA-Hoeve (2)
De provincie Utrecht onderzoekt samen met de gemeente Zeist, de ggz-instelling Altrecht en het zorgkantoor de mogelijkheid een wijk te bouwen waar mensen zonder en met psychiatrische problemen bij elkaar wonen. De wijk zou moeten grenzen aan het terrein van de WA-Hoeve in Den Dolder. Om het risico van overlast te vermijden komen alleen psychiarische patiŽnten in aanmerking die geen gevaar vormen voor de samenleving.
Erik Ypema van de provincie Utrecht: 'Wij denken aan een wijk met zo'n tweehonderd woningen waarvan twintig voor patiŽnten. Het gaat om gehospitaliseerde patiŽnten die wel in de samenleving willen wonen, maar nog te veel hulp nodig hebben voor een beschermende woonvorm. Ze kunnen dan onder de paraplu van de instelling wonen. Voor 'gewone' bewoners kan het aantrekkelijk zijn om in deze wijk te wonen, omdat het aan een bos grenst. Maar we stellen wel eisen aan de bewoners. Ze moeten affiniteit hebben met deze patiŽnten en hier bewust voor kiezen.'
Deze vorm van maatschappelijke integratie gaat veel verder dan woningbouw voor niet-cliŽnten op het instellingsterrein. 'Die omgekeerde integratie vindt al plaats in Utrecht. Maar dat is geen echte integratie. Psychiatrische patiŽnten blijven afgezonderd van de samenleving. Wij denken veel meer aan het Belgische plaatsje Geel. Daar worden psychiatrische patiŽnten al decennialang opgevangen in gezinnen. Dat is anders dan wat wij voor ogen hebben, maar iedereen leeft met en door elkaar. Psychiatrische patiŽnten zijn echt geÔntegreerd in de gemeenschap.
Er kleven nog veel haken en ogen aan het plan. Zo zal door de wijk weer een stuk natuur verloren gaan. 'Maar dat zijn uitvoeringsproblemen. Het plan ligt nog bij Provinciale Staten. Als zij het omarmen kunnen we de details gaan uitwerken.' (Zie ook week 12: 20/03.)

Psy no. 3, maart 2004, aangedragen door Aagje Soede

DAGBOEK 24-03-04:
10:41 uur: Goof (4)
Soms lees je columns die je graag zelf geschreven zou hebben. Martin Bril had er vandaag weer eentje, in de Volkskrant, onder het kopje 'Goof'. Nadat ie eerst uitweidt over de veronderstelde weerzin van Bernhard tegen de bijzetting van Juliaantje, vervolgt hij:
'Heel iets anders: overlijdensadvertenties. Tussen die voor de overleden prinses stond ook het bericht dat Goof van de Wijngaart is overleden. Ik heb Goof niet gekend, maar ik weet wel dat ik dat jammer vind. En wel hierom: 'Zijn dood betekent tevens het einde van onze biljartvereniging De Rode Keu (M/L). Dag Goof, dag lid.' Zo luidt de tekst in de advertentie, die ondertekend is door Rob Vernooy.
De Rode Keu.
Kende die vereniging slechts twee leden, Goof en Rob? Of was het een bloeiende vereniging die behalve om biljarten vooral om Goof draaide. Waar biljartte de vereniging, hoe ging het ertoe? Is het werkelijk ondenkbaar dat men zonder Goof verder biljart? Ik geef toe dat het geen werkelijk belangrijke vragen zijn, maar ze bespringen me toch.
Een paar andere dingen weet ik al over Goof, uit een andere advertentie: hij werkte in de gezondheidszorg, misschien de zwakzinnigenzorg, hij had zijn hart verpand aan Mozambique, hij was een reus - volgens de mensen die hem kenden.
En nu geveld.
Hoeveel reuzen zouden er op jaarbasis geveld worden in overlijdensadvertenties, kan iemand dat eens uitzoeken? Een mooi stuk over Goof en zijn biljartvereniging is me ook heel wat waard.
Ik bedoel maar te zeggen, wat je ook doet, biljarten of vreemdgaan, zwakzinnigen verzorgen of op safari gaan, begrafenissen bezoeken of niet: dood gaan we allemaal. Behalve misschien prins Bernhard. Maar mijn hart gaat uit naar Goof.'

Dankjewel, Martin Bril. (We zullen proberen uit te zoeken of het mogelijk is een 'mooi stuk over Goof en zijn biljartvereniging' in deze kolommen te krijgen - zie voor de eerdere berichten over Goof: 23, 19 en 18/03).

HG

DAGBOEK 25-03-04:
11:10 uur: Goof (5)
Goof is ten hemel gedragen,
Proppend, lachend, drinkend, biljartend,
La Bamba zingend in de Ardennen,
Op de muziek van An & Kate McGarrigle en Victor Borge,
Half Utrecht en een beetje Amsterdam deden hem uitgeleide,

We mochten er bij zijn,
Knapten snotterend uit onze jasjes,
Terug rijdend naar huis stond z'n foto op het dashboard,
Hij zelf zat naast me in de stoel,
Het Nw-Dennendalkeppeltje op z' n hoofd,
Onmogelijk hem ooit nog kwijt te raken.


HG

DAGBOEK 25-03-04 (2):
20:56 uur: Zin der Zotheid
Middeleeuwse zotten en dwazen zoals de Franse hofnar Triboulet, de heilige Jozef van Cupertino en het door Luther vervloekte 'duivelskind' uit Dessau waren in onze ogen verstandelijk gehandicapt. In hun tijd echter werden zij niet als zodanig gezien. Wat betekende dit voor hun manier van leven en voor hun plaats in de samenleving? En welke zorg boden gasthuizen, dolhuizen en verbeterhuizen aan de 'armen van geest'? "Zin der zotheid' is het eerste boek dat uitgebreid op deze vragen ingaat.
"Zin der zotheid' heeft de diepgang van wetenschappelijk onderzoek, is boeiend geschreven en is vol van verhalen over de zin en onzin die mensen door de eeuwen heen scheppen in de omgang met zotten, zwakzinnigen en mensen met een verstandelijke handicap. Deze derde editie is een bewerking van het oorspronkelijke proefschrift dat in 1998 verscheen en twee drukken beleefde.
Psychologe Inge Mans (1953) werkte jarenlang als groepsleidster in de zwakzinnigenzorg en is sinds 1994 als historisch onderzoeker werkzaam aan het Trimbos-instituut te Utrecht.
Meer informatie over deze nieuwe uitgave is te vinden op Zin der Zotheid. Recensie-exemplaren kunnen telefonisch worden aangevraagd of via E-mail:

swp.book

DAGBOEK 26-03-04:
19:29 uur: sprinkhaan
'Een grote, koperkleurige sprinkhaan op het paadje glanst als barnsteen in de zon, hij is zo groot en schijnt zo van binnenuit te stralen, dat ik mij afvraag, of hij niet ťťn of andere heilige is, gevorderd in de kunst een andere vorm aan te nemen. Echter voordat zich zulk een 'vervolmaakte' kan openbaren, maakt het insect een onvoorzichtige sprong over de afgrondrand, om meerdere honderden meters dieper een nieuw leven te beginnen. (...) En met stille dank aan de sprinkhaan zet ik bevleugeld mijn weg voort.' (Peter Matthiessen in: De Rivier van de Negenkoppige Draak.)
Gert Ploeg

DAGBOEK 27-03-04:
18:59 uur: gewoon samen mens zijn
Van Jet Douwes ontving ik deze week een envelop met negatieven van Dennendalfoto's, deels nog daterend uit de jaren '60. De afgedrukte foto's zijn helaas ooit bij een brandje verloren gegaan.
Ik zal ze bekijken en eventueel op de site plaatsen. Nu we zoveel eigen foto's in bezit hebben, komt ook de gedachte op aan een fotoboek. Wie weet.
Verder heb ik op de homepage, boven de werkbalk met site-overzicht enzovoort, de leuze GEWOON SAMEN MENS ZIJN aan gebracht, in vette letters. Dat leek me plotseling van belang. Daar ging en gaat het toch uiteindelijk allemaal om.

HG