Home - Inhoud - serie-19 - serie-21 - archief - Column week 9 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 10
serie 20:
(01/03 -
07/03)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: KoŲrddanser magazine voor persoonlijke groei, levensvisies, zelfontwikkeling, gezondheid.

DAGBOEK 01-03-04:
11:52 uur: evolutie
Evolutie is en blijft een mirakel. Een tante stuurde gisteren per e-mail een ouwe foto op. Ik had hem wel eens gezien, maar had hem niet in eigen bezit. Nu dus wel: Hansje in het raampje van de voordeur van no. 36 in de Sierksmastraat, Huizum, Leeuwarden: mijn geboortehuis. Het zal nog net in de jaren '40 zijn geweest (ik ben van juli '47). Hoe uit zoiets kleins een volwassen mens kan groeien, hoe het ouder en groter worden verloopt... het maakt je stil. En ťťn ding is zeker: het groeiproces is een voortdurende interactie...HG

DAGBOEK 02-03-04:
11:57 uur: filmtip
De omstreden film The passion of Christ mag ook in ons land op veel belangstelling bij het publiek rekenen. Veel Nederlandse bioscopen beginnen deze week al met de voorverkoop van kaarten voor de film van regisseur Mel Gibson, aldus distributeur A-Film. ,,De vraag kaarten vanuit alle hoeken is enorm'', stelt een woordvoerster. ,,Vooral veel religieuze groeperingen kunnen niet wachten.'' Alle theaters van bioscoopketen Pathť beginnen begin vanaf vandaag in elk geval met de voorverkoop. Opmerkelijk, want de film is pas over vijf weken in Nederland te zien. Normaal kunnen bezoekers pas een week van tevoren kaarten kopen voor een bioscoopbezoek.
The Passion of the Christ is momenteel de best bezochte film in de Verenigde Staten. In Nederland is hij te zien in meer dan 50 bioscopen. Regisseur Mel Gibson - zelf orthodox katholiek - stelt dat hij met de film een getrouwe weergave van de evangeliŽn brengt. Critici menen evenwel dat de film aanzet tot antisemitisme. Gibson zelf vindt dit onzin.
Bijzonder is dat The Passion of the Christ in twee eeuwenoude talen gesproken is: Latijn en Aramees. De film toont op expliciet de laatste 12 uur van het leven van Jezus. Vooral de zeer bloederige kruisiging is voor veel mensen aanstootgevend. In de Amerikaanse stad Wichita overleed op de premiŤreavond een vrouw aan een hartstilstand na het zien van de scŤne.
Inmiddels hebben de christelijke omroepen NCRV en EO belangstelling getoond om The passion of Christ op tv uit te zenden. De EO heeft de film al gezien en overweegt - samen met met een andere publieke omroep - de rolprent aan te kopen. Bij de commerciŽlen hebben HMG (RTL 4, RTL 5, Yorin) en SBS (Veronica, SBS6 en Net5) laten weten ook voor uitzending van Gibsons controversiŽle film te voelen. (Uit het Algemeen Dagblad.)

ingestuurd door Hans Bogers

DAGBOEK 03-03-04:
13:03 uur: wetenschap van het hart
Het Osho-symposium (zie 13, 15 en 16/12/03, alsmede 27/01/04) blijft terugkeren. Er lag een uitgewerkt verslag op de deurmat, met op de omslag de namen van de forumdeelnemers: Iteke Weeda, Jan Foudraine, Wim Bonarius, Maurits Kwee en Douwe Tiemersma. Ook mijn vraag over de relatie tussen meditatieleraar/psychotherapeut en discipel/cliŽnt is opgenomen. Kwee, een behaviouristisch cognitief psychotherapeut, had in zijn inleiding in een verwijzing naar de Dhammapada gezegd dat uiteindelijk het individu niet veel anders rest dan zichzelf bij de haren uit het moeras te trekken waarin hij of zij is verzeild: verlichting is in eerste en laatste instantie een persoonlijke taak (no one can purify oneself but oneself). De theoloog Bonarius had daarentegen juist aangegeven dat het individu niet veel anders kan dan de voorwaarden scheppen die het goddelijke toegang geven. Daar lijkt discrepantie te zijn en mijn vraag ging hierover.
HG: 'De heer Kwee zei op een gegeven moment : No one can purify oneself but oneself. Citaat uit de Dhammapada. De heer Bonarius kwam met het inzicht dat het individu op het spirituele pad alleen maar voorwaarden kan scheppen (letterlijk, in een verwijzing naar Joannes van het Kruis: 'de ruiten kan wissen' - red.). Het lijkt duidelijk dat hier (in de visie van Bonarius - red.) leraar, goeroe en psychotherapeut een functie kunnen hebben. Maar als ik de heer Kwee letterlijk aan zijn uitspraak houdt, is die functie er niet. Graag licht hierop van de heer Kwee'.
Kwee: Het is maar waarover je het hebt. Of je het hebt over groei, dus medidatie en verlichting, of over psychotherapie en zeg maar: van je klachten leren afkomen. En met klachten bedoel ik dan symptomen, zoals een paniekstoornis, waarbij mensen drie keer per dag een paniekaanval krijgen. Die kunnen inderdaad heel veel leren van een psychotherapeut. Dus een leerervaring, om te leren hoe paniek in elkaar zit, en welke gedachten een bepaald individu op een bepaald moment tot paniek kunnen brengen. En om die gedachten, die cognities, te doen veranderen. Daar heeft een psychotherapeut wel degelijk een functie in. Ik denk ook, dat in het andere geval, van meditatie, bevrijding, dat een meditatieleraar duidelijk ook wel een functie heeft. Met name als vinger, die wijst naar de maan.'
Weeda: 'Ja, dat was voldoende? (aan mij als vraagsteller).
HG: 'De heer Kwee maakte mij nieuwsgierig naar zijn persoonlijke opvatting over wat de rol van een goeroe of een leraar kan zijn. Dat heeft hij min of meer ook wel beantwoord.'

HG

DAGBOEK 04-03-04:
16:17 uur: Council of Fools
Sitting quietly
listening to nothing
in particular,
eyes afire,
tears in the heart,
the world will call you a fool.
But licking the ears of angels,
listening to the lap of invisible waves,
rainbows,
on the edge of laughter,
you are joining
the holy council of fools.
..........................(M. Barnett)

Gert PLoeg

DAGBOEK 05-03-04:
16:19 uur: antipsychiatrie
Aanwezig geweest bij de promotie van Gemma Blok in de Lutherse Kerk aan de Singel (Amsterdam). Blok is gepromoveerd op 'Baas in eigen brein', een proefschrift over de 'antipsychiatrie' in Nederland (1965-1985). Zij legde in het voorwoord voor de aanwezige leken al meteen uit dat de term 'antipsychiatrie' eigenlijk misleidend is, omdat het niet zozeer ging om een beweging 'tegen' de psychiatrie, als wel om een beweging ter verbetering en intensivering van de psychiatrische zorg. Eigenlijk dekken dus de termen 'kritische psychiatrie' de lading beter.
Blok had als opponent onder anderen de historicus James Kennedy, die een standaardwerk schreef over de jaren '60/'70. Hij had als kritiek dat Blok niet ver over de grenzen heeft gekeken en niet ingaat op internationale ontwikkelingen. Verder was hij vol lof en prees het geschrift vanwege de leesbaarheid. 'Het leest als een trein.'
Ook de meeste andere opponenten waren positief en plaatsten slechts kanttekeningen. Een van hen, een godsdienspsycholoog (sorry, naam niet genoteerd: slordig - red.), was echter zťťr kritisch en zei dat het boek 'contextueel' wetenschappelijk tekortschiet doordat Blok niets bijdraagt aan wat anderen, zoals Trimbos, al eerder hebben geschreven. Hij verweet de promovenda een journalistieke invalshoek en 'effectbejag'. Blok, een bekende publiciste op o.a. het terrein van de psychiatrie, erkende in haar repliek dat zij keuzes had moeten maken, maar ontkende dat daardoor de wetenschappelijkheid van haar proefschrift is aangetast. Ook wees zij op het belang van het toegankelijker maken van wetenschap voor het publiek.
Het boek lijkt een interessante bijdrage aan de evaluatie van de jaren '60 - die eigenlijk voor een groot deel plaatsvonden in de jaren '70 - met name toegespitst op de ontwikkelingen in de klinische psychiatrie. Namen als Laing, Szasz, Foudraine, Van Ree e.d. - en ook 'Dennendal' - komen er herhaaldelijk in voor.
Later wellicht meer. (Zie column)

HG

DAGBOEK 06-03-04:
12:16 uur: boot 'to the other shore'
Even voorstellen, de nieuwe boot naar Vlieland. Hoezo vaart en volkeren!?


Vlielandboot

Peter Venhuizen

DAGBOEK 07-03-04:
12:25 uur: sneeuwbal


een mooie sneeuwbal

Pipi Langkous