Home - Inhoud - PoŽzie-16 - Column/PoŽzie 18 - Archief - DB-week 9 - redactie
COLUMN OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 9
NO. 17

(29 febr.)

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK & PRIKBORD en COLUMN & POňZIE, via redactie te vullen door sitebezoekers. De site staat daarmee in principe open voor iedereen. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - naar keuze - e-mailadres en maatschappelijke identiteit. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing van het dagboek gebeurt naar dag van ontvangst/lezing, voor de column is in principe de vrijdag gereserveerd. De plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d. en andere omstandigheden

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek tot cultuur tot psychologie tot spiritualiteit, tot integratie van dat alles. Verdieping en reflectie zouden mooi zijn. Ook poŽzie en boekbesprekingen zijn mogelijk. Zie verder hetgeen onder Dagboek wordt vermeld. Bijdragen met commerciŽle intenties worden niet opgenomen. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een maximum van 500 woorden, met een minimum van 350. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


COLUMN:
'DE 26.000-STE'


Jos Spaansen

De 26.000ste asielzoeker is niet zielig. Hij komt uit Irak, of Iran of uit Afghanistan of misschien wel uit Nigeria of Ghana.
Op een zeker moment in zijn leven heeft hij een gecalculeerd risico genomen en veel geld uitgegeven om via louche figuren een enkele reis naar Europa te nemen. Hij dacht vandaaruit beter voor zijn familie te kunnen zorgen. Inmiddels woont hij hier al tien jaar en alhoewel men hem al zeker vijf maal heeft gesommeerd het land te verlaten, krijgt hij een wekelijkse uitkering en huisvesting.
Het centrumrechtse kabinet, Bolkestein, de LPF, een gedeelte van het CDA en - eindelijk zijn ze uit de kast - D66, beconcurreren elkaar in stoerheid en harde maatregelen.
Het VVD-Kamerlid mevrouw Hirsi Ali zou op grond van de maatregelen die zij nu voorstaat, mogelijk nog in Kenia verblijven, of misschien in Engeland via connecties.
Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet; nog even inburgeren mevrouw HirsiÖ
Of is het niet netjes om dit op de vrouw te spelen?
Maar wat is netjes in deze? Is het netjes over de ruggen van 26.000 asielzoekers en nog veel meer allochtonen politieke spelletjes te spelen, electorale winst binnen te halen en ego's te bevredigen.
Niet de puinhopen van paars moesten worden opgeruimd. Het ging er om de verworvenheden van de jaren zestig en zeventig terug te draaien, zoals die door de PvdA en de andere progressieve partijen gestalte kregen in een mondiaal streven naar eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht. (Oh, hoe zoet is soms het verlangen naar de polarisatie van de jaren zeventig, met ter linker zijde het compromisloze eerbetoon aan universele gelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Waar is toch gidsland Nederland gebleven?)
Als Bush nu besluit dat Mexicanen tegen een slavenloon tijdelijk in de VS mogen werken, bepaalt ons huidige kabinet prompt dat Polen mogen komen voor werk waarvoor hier geen arbeidskrachten te vinden zijn - maar wel op tijdelijke basis.
De 26.000-ste asielzoeker hoeft niet bang te zijn. Het doel is niet hem het land uit te jagen. Daarvoor is zijn goedkope arbeid hier veel te hard nodig.


Jos Spaansen