Home - Inhoud - serie-18 - serie-20 - archief - PoŰzie week 8 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 9
serie 19:
(23/02 -
29/02)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŰrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. CommerciŰle verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld Ún gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŰzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Wolf Biermann, de theatermaker, dichter en protestzanger voor wie Oost-Duitsland te klein en te communistisch was, en West-Duitsland te burgerlijk - nog altijd actief.

DAGBOEK 23-02-04:
14:00 uur: Wolf Biermann
We zoeken 'Anschluss' bij een ouwe strijdmakker, Wolf Biermann. In 1998 verscheen nog een Live-CD: 'Brecht - Deine Nachgeborenen' en in '99 'Ein Berliner Bilderbogen'. Over de periode daarna meldt de site niets. Hij is wat om het middel gegroeid, en de snor is peperkleurig geworden, maar Wolf zou Wolf niet zijn als hij niet zou doorgaan.
HG

DAGBOEK 24-02-04:
11:08 uur: Dichter des Vaderlands
Simon Vinkenoog zal tot 27 januari2005 de honneurs waarnemen van Dichter des Vaderlands. Hij is door bezoekers van poŰziekrant Rottend Staal Online gekozen als interim-opvolger van Gerrit Komrij, die het vaderlandse dichterschap na vier jaar voor gezien hield.
Nieuw-Dennendal.nl heeft een speciale band met de dichter-schrijver. Simon Vinkenoog redigeerde persoonlijk de intro tot de site, die is ontleend aan een artikel dat voor BRES is geschreven: 'Geen conflict dat in de eerste helft van de jaren zeventig in Nederland de gemoederen zˇ verhitte als de affaire rond de zwakzinnigenafdeling Dennendal van de Willem Arntsz-Stichting in Den Dolder.' (Zie homepage.)
Een poŰem van de Dichter des Vaderlands (ontleend aan de Vinkenoog-site op Rottend Staal).

Dichter onderweg:
Hoor toe, o klank, onder uw voeten
het ritme van wielen op de rails,
met in uw geheugen de eigen stappen
op duizenden kilometers aardoppervlak.

O kom, geduld, laat uw ogen genieten
van het landschap dat zich uitspreidt
tussen stations en oases; enkele reis
hemel-op-aarde mensenrijk.

Behoud, o woord, uw kracht
als het water om uw voeten wast -
het werk is aan de werkelijkheid,
het leven neemt zichzelf ter harte.

En een bijdrage van o.g. opgedragen aan onze nieuwe hofnar:
'Ode aan Simon':
Ah, Odysseus van de Lage Landen
Ten langen leste erkenning
Schud je manen
Luctor et Emergo

HG

DAGBOEK 25-02-04:
17:20 uur: tao´sme, tsja-o´sme en ietsisme
De VK van vandaag heeft een column van Keest Schuyt, die onder andere gaat over tao´sme, 'tsja-o´sme' en 'ietsisme' (het laatste zou - naar ik begrijp vol ironie - ge´ntroduceerd zijn door medecolumnist Ronald Plasterk). Bij het 'ietsisme' wordt naar boven gekeken 'in een hoopvolle verwachting dat er wel 'iets' zal zijn, een niet-persoonlijke god, een hogere macht', aldus Schuyt. Hij introduceert vervolgens zelf het 'tsja-o´sme' (dat hij ontleent aan een bevriende psychotherapeut) en vervolgt: 'Het tsja-o´sme blikt ook naar boven, maar dan als een gebaar van 'ik weet het ook niet' en er is eigenlijk niemand die het weet. Althans niet helemaal zeker weet'. En hij laat daarna blijken dat hij zich er verwant mee voelt: 'Een sceptische houding, die louterend werkt. Dat is de enige zekerheid waar we van uit kunnen blijven gaan.'
Na Socrates, Plato en Aristoteles kwamen de epicuristen, de cynici en de sto´ci, zoals de meeste filosofieliefhebbers zullen weten. De navolgers deden van alles en nog wat met de erfenis van hun voorgangers, maar tornden niet fundamenteel aan hun zielsbegrip. Misschien dat Schuyt een volgende column kan wijden aan 'nous' (de wereldziel) van Plato, de functie van dialectiek in de oosterse en westerse filosofie, en begrippen als transcendentie en integratie - om maar niet te spreken van liefde, sacraliteit en devotie. Misschien dat ie er dan achter komt wat er allemaal verloren gaat als je je blijft vastklampen aan scepsis.

HG

DAGBOEK 26-02-04:
13:40 uur: rainforest
Beste vrienden, en collega's. Dit is een rondzendmail. Daar ik mijn wilde haren letterlijk en figuurlijk al enige tijd kwijt ben, twijfel ik nog wel eens aan nut en zin van acties, ook omdat ze zoals kortgeleden bij een aktie tegen steniging van een Nigeriaanse vrouw eerder contraproductief leken te werken. Hoe dat met onderstaande actie is weet ik niet, maar intu´tief verzet ik me graag tegen naar ik sterk vermoed, kortzichtigheid en geldschraperij van Braziliaanse grootgrondbezitters en houthandelaren.
Ik hoop jullie ook.

Dit is een belangrijke boodschap voor ieder die nog op aarde leeft en nog niet naar de maan is verhuisd. Het Braziliaanse Congres (parlement) stemt deze dagen over een project dat het Amazonewoud tot ongeveer de helft wil reduceren. Neem hier heel even de tijd voor om je naam onderaan de lijst te plaatsen en de petitie verder te sturen. De sector die ontbost zou worden is ongeveer even groot als vier maal de oppervlakte van Portugal en zou voornamelijk voor landbouw en veeteelt gebruikt worden. Het hout wordt door grote MNO's op de internationale markt verkocht. De bodem van het Amazonewoud sterft echter zonder de aanwezigheid van het bos. Het gaat om een zure bodem, en de regio is zeer aan overstromingen onderhevig. Vandaag de dag liggen 160000 vierkante km die vroeger reeds ontbost werden er nutteloos bij en woestijnvorming treedt op. Ontbossing en houtontginning op dergelijke schaal produceren enorme hoeveelheden koolstof die nu nog in het hout besloten liggen. Klimaatsverandering en broeikast -effect zijn er gevolgen van. Laat dit niet gebeuren! Kopieer aub deze tekst in een nieuwe mail, zet je naam eronder, en stuur verder.

Bram Tuk
PS: heb intekenlijst doorgestuurd; de actie waarnaar wordt verwezen staat onder rainforestsite
HG

DAGBOEK 27-02-04:
15:07 uur: naaktslak
De naaktslak
vond de dood
op ons tegelpad.
Het grasveld heeft hij niet gehaald.
Jammer.

Carel Muller

DAGBOEK 28-02-04:
17:46 uur: Pierre Hadot, Joan Baez
Ben over een werkelijk fantastisch boek gestruikeld: Filosofie als een manier van leven, van Pierre Hadot. Over Socrates als levenskunstenaar en meditatieleraar. (Ambo, Amsterdam.) Het is voor mij de eerste belangrijke leeservaring sinds Wilbers 'Sex, Evolution and Spirituality' - en ligt in het verlengde daarvan, met als gemeenschappelijke component onder anderen Plotinus. Mogelijk wijd ik er t.z.t. een boekbespreking aan. Verder een nieuwe ouwe plaat: The Joan Baez Ballad Book (2 euro in de Kringloopwinkel achter de Hema, Amsterdam-Oost). Daarnaast ook nog een webcam gekocht (24,50 euro bij de Kijkshop - het installeren wordt een crime, aangezien ik geen usb-ingang overheb en er iets anders moet verdwijnen).
HG

DAGBOEK 29-02-04:
14:36 uur: usb-poorten
Je kunt eventueel je USB poorten uitbreiden met een USB-hub. Dit geeft de mogelijkheid om 1 USB poort om te zetten naar 4 poorten. Je moet er wel rekening mee houden dat jouw PC niet zo nieuw meer is en je USB poort ook niet. De nieuwste standaard is USB-2 maar die moet jij niet hebben. Zoek een oudere versie. Het apparaatje kost 10 a 20 Euro.


usb-hub

Jan Gerhardus