Home - Inhoud - serie-17 - serie-19 - archief - Poëzie week 8 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 8
serie 18:
(16/01 -
22/02)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week : Pieter Torensma, een kunstschilder uit Huins (Friesland) die zijn vak verstaat en in zijn werk getuigt van het spirituele. Zie de schilderijen, ieder woord is te veel.

DAGBOEK 16-02-04:
12:06 uur: Careliaanse poëzie
Opgemonterd en aangestoken door de mooie gedichten van Hans, zocht ik mijn mapje schrijfsels op. Onder het motto 'Schrijven is ook niet alles, soms is het niks' bied ik jullie deze gedichtjes aan.
Hans plaatst ze naar believen: als het zo uitkomt, bij gebrek aan beter, of als de actualiteit net zo goed vervangen kan worden door iets luchtigs.

De oude fiets
staat langzaam dood te gaan
tegen het schuurtje.
Een omgewaaid stoeltje
twee plastic ballen
en de groene tuinslang
kijken hulpeloos toe.


Carel Muller

DAGBOEK 17-02-04:
10:57 uur: vluchtelingenwerk
Hierbij vragen wij u om steun voor onze oproep aan burgemeester Cohen, stelling te nemen tegen het voorgenomen uitzettingsbeleid van Minister Verdonk. Het gaat in Amsterdam om hooguit enkele honderden mensen, velen van hen wonen hier al tussen de 5 en 13 jaar. Wij vragen de burgemeester op te komen voor deze groep Amsterdammers en willen hem laten weten dat de meerderheid van Amsterdam hem hierin steunt. Mag deze groep wat u betreft ook blijven, onderteken dan onze elektronische petitie op de website www.vwamsterdam.nl Verder verzoeken wij u deze oproep aan zo veel mogelijk mensen door te sturen.
Doorgestuurd door Joost Mous

DAGBOEK 18-02-04:
16:12 uur: Nútopia
Voor iedereen die wil dat er een omroep komt die serieus aandacht besteedt aan dieren, natuur en milieu is er nu Nútopia. Tussen alle spelletjes, comedies, quizzen en praatprogramma's die de publieke omroep nu uitzendt is best een plek te vinden voor 2 uur TV en 8 uur radio waarin opgekomen wordt voor meer dierenwelzijn, een beter milieu en bescherming van de natuur. Nútopia is een initiatief op persoonlijke titel van mensen uit de dieren-,natuur- en milieubeweging zoals Marianne Thieme (voorzitter PvdD), Mattheus Blijenberg (dir. Wakker Dier), Maaike Wermer (woordvoerder Dierenbescherming), Krista van Velzen (kamerlid SP), Elly von Jessen (regioconsulent Dierenbescherming) Bernd Timmerman (socioloog/historicus mens dierrelaties) en Niko Koffeman (woordvoerder Faunabescherming).
Als Nútopia op 1 maart 2004 50.000 leden heeft, kunnen we een aanvraag indienen als aspirant-omroep en kunnen we vanaf september op radio en TV opkomen voor dieren, natuur en milieu. Binnen enkele weken hadden we al 6.000 leden, en er zijn tal van enthousiaste reacties.
Er moet iets gedaan worden tegen een beleid waarin de jagers weer vrij spel krijgen, kippen,koeien en varkens slachtoffer blijven van de beroerde leefomstandigheden in de bio-industrie, de groene ruimte wordt geasfalteerd en volgebouwd en het natuuraankoopbeleid van de overheid stilvalt.
Word daarom vandaag nog lid van Nútopia via www.nutopia.nl en mail deze oproep door naar zoveel mogelijk dieren- natuur- en milieubeschermers in je omgeving. We hebben nog tot 1 maart, laten we ervoor zorgen dat er echt anders gekeken gaat worden naar dieren, natuur en milieu. Dit is je kans om echt iets te kunnen doen in barre tijden.
Nútopia

Meer weten? Mail naar info@nutopia.nl
Comité van aanbeveling: Karel Glastra van Loon (schrijver/journalist), Wouter van Dieren (lid Club van Rome), Bob Fosko (zanger/acteur) , Jan Lieftink (initiator Vegatopia), Len Munnik (politiek tekenaar Trouw), Harry Voss (milieudetective), Hans Moltzer (copywriter)


Hanneke Sprenger

DAGBOEK 19-02-04:
13:50 uur: Bellamy by Night
Gisteravond een wandeling gemaakt langs 25 verlichte etalages in de Bellamybuurt, Amsterdam-West. Kunstenaars hebben er staaltjes van hun werk geëtaleerd. Het verschil tussen alledaagse realiteit en kunst vervaagt al snel. Je gaat stilstaan voor een ouwe schuur die onbestemde associaties oproept of een Turks koffiehuis met kaartende mannen of een raam van een woning dat een kijkje gunt op privéleven.
De Bellamystraat is een groene oase. De buurt heeft verrassend veel kroegjes en koffiehuizen. Doen die wandeling. Het kan nog tot 1 maart. Zie bellamybynight

HG

DAGBOEK 20-02-04:
12:17 uur: 'schrijven is ook niet alles'
Vanavond worden meer ongekamde gedachten geplaatst in de column/poëzie-ruimte; nu alvast deze:

Stil hangen mijn wasknijpers
aan de lijn.
Rekstokacrobaten in ruste.
Een enkeling bevroren in de reuzenzwaai.


Carel Muller

DAGBOEK 21-02-04:
10:58 uur: Frank van Klingeren
Het begon in 1969 in zekere zin allemaal door het contact met architect en ruimtelijk denker Frank van Klingeren. Zie Verdunning.
' Muller benaderde midden 1969 de Amsterdamse architect Van Klingeren voor een nieuwe bouwkundige opzet van Dennendal. Er werd een Plancommissie voor de gehele Hoeve opgericht, waarin Van Klingeren de leden confronteerde met 'wezenlijke kwesties als de vraag of het ziektebeeld van de patiënten zodanig was dat het bestaande isolement gerechtvaardigd was, of patiënten niet meer profijt zouden hebben van een meer stedelijke omgeving'. Het streven naar ont-asylering en ont-stigmatisering duiddde hij aan met de term 'verdunning', waaronder hij verstond 'een minder grote concentratie van ziek zijn door toevoeging van een belangrijk percentage gezond zijn'. Het 'sterk utopische plan' dat de architect na anderhalf jaar studie in maart 1971 onder de titel 'Dolders Alternatief' presenteerde zou door tegenwerking van de andere afdelingen van de Hoeve het conceptuele stadium echter nimmer ontgroeien.'
Voor wie geïnteresseerd is in Van Klingeren: naar aanleiding van een recent boek valt een website over diens werk te bekijken, zie Ontklonteringeren van Van Klingeren. Het boek wordt ook nog vermeld in een serie recensies op de site van de Noord Nederlandse Boekhandel.


HG