Home - Inhoud - serie-15 - serie-17 - archief - PoŽzie week 6 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 6
serie 16:
(02/01 -
08/02)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week : retraite. Een weekje niks, loslaten; de redactie verzaakt het heilig moeten en plaatst deze week alleen dagboekjes voor mededelingen en bij inzendingen:

DAGBOEK 03-02-04:
reactie GroenLinks
Beste Hans, Bedankt voor het toezenden van het artikel. Wij zullen kijken of en hoe wij hiermee ons voordeel kunnen doen.
Vriendelijke groeten, Kirsten FrŲhlich, Medewerker Publieksdienst Tweede Kamerfractie GroenLinks

-----Oorspronkelijk bericht-----Van: Hans Grimm [mailto:hansgrimm@chello.nl]
Verzonden: zaterdag 20 december 2003 13:07; Aan: info@groenlinks.nl; Onderwerp: GroenLinks & PvdA
Beste GroenLinks, In het nieuw-dennendalkrantje op internet is een reactie opgenomen op een artikeltje in de Volkskrant van donderdag 19-12 van Flip Vuijsje over de band tussen GroenLinks en PvdA. Misschien vindt u het aardig daarvan kennis te nemen of ergens op uw website, of anderszins, over te nemen. Eventueel graag bronvermelding en kennisgeving, vr. gr. Hans Grimm.

Flip Vuijsje vindt in de Volkskrant van vanochtend dat 'de PvdA niet met GroenLinks moet samenwerken'. Volgens hem is er een diepe kloof tussen wat hij noemt extreem-links en de sociaal-democratie, die vooral te maken heeft met een verschil in opvatting over 'vrijheid'. Bij extreem-links zou het gaan om 'individuele vrijheid als intrinsiek doel van de hoogste orde', terwijl de sociaal-democraten vrijheid zien als 'een onmisbaar maatschappelijk instrument voor het realiseren van sociaal wenselijke doelen'.
Vuijsje ziet in 'GroenLinkse vrijheid' kennelijk iets narcistisch, zoiets als 'vrijheid om de vrijheid', vrijheid als ideologie, als doel op zich. De 'sociaaldemocratische vrijheid' zou daarentegen ten dienste staan van het collectief. Een merkwaardige zienswijze. Vrijheid lijkt me toch in de eerste plaats een individuele verworvenheid, een gevoel, dat kan leiden tot vrij denken en handelen. Pas als ze op het individuele niveau is gerealiseerd kan ze dienstbaar worden gemaakt aan het collectief. Een definitie van vrijheid als 'een onmisbaar maatschappelijk instrument' gekoppeld aan een afwijzing van individuele vrijheid komt nogal onvrij over.
't Is ook verder een merkwaardig verhaal. Vuijsje besluit met een oproep aan de PvdA: 'Hoog tijd dus om als partij definitief te breken met de wŠre conservatieven van onze tijd, zoals GroenLinks, die graag bereid zijn onze mooie verzorgingsstaat te offeren op het ideologische altaar van hun blinde collectivisme.'
Zoiets verwacht je uit de LPF-hoek, of loop ik achter?


DAGBOEK 04-02-04 (2):
websitetip van Carel: Evolve
Reden van doorsturen: Marianne Williamson is sowieso een interessante vrouw en 1 van de weinigen die politiek actief is, bv met haar department of peace (zie: Renaissance Alliance, de site waaraan ook Evolve is verbonden - red.). Het hoofdpunt is echter het Evolve-programma waarnaar wordt verwezen. Origineel van opzet en een denkwereld (oa Ken Wilber) waarvan ik dacht dat hij jou zou kunnen interesseren. Helaas is er in Europa, laat staan in Amsterdam, geen guide.
Ik geniet van alle nieuwe fotos!! Zou willen dat we alle namen nog konden achterhalen. Zo zag ik op een demofoto Kees de Boer (klein van stuk, volle zwarte baard). Jan Mulder en ik hebben ons rot gezocht naar hem voor de reŁnie!

Carel Muller

DAGBOEK 05-02-04:
13:40 uur: eerste foto van Mars
universalisering van de globalisering
Ben Tijsma

DAGBOEK 06-02-04:
21:47 uur: hasj
ANDERE TIJDEN: Uitzending: dinsdag 10 februari 2004, 20.55u-21.30u, Ned 3: Hasj! Het is een Nederlandse uitvinding, en het werd zelfs een EXPORT-artikel: het gedogen van soft drugs. Maar nog niet zo lang geleden joeg de politie met grote verbetenheid op elke hasjgebruiker die ze vinden kon. Tot de agenten op het popfestival van Kralingen het licht zagen. Andere Tijden over de geboorte van ons drugsbeleid.
Andere Tijden

DAGBOEK 07-02-04:
13:52 uur: nieuw op nieuw-dennendal.nl
Er zijn nieuwe foto's geplaatst op demonstraties en bezettingen: beelden van de bezettingen van het WA-Huis en de kamer van wethouder Bransen. Gelieve evt. informatie over details en namen te melden. Ook is er een nieuwe foto op werkers en bewoners, van Karin in de wasserij. Verder is er een nieuwe pagina in de column-ruimte, ditmaal gewijd aan poŽzie uit de jaren '70, zie poŽzie.
HG