Home - Inhoud - Serie-4 - Serie-6 - Archief - Column-5 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 47
serie 5
(17/11 -
23/11)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Nieuw-dennendal.nl staat daarmee open voor iedereen. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot Mabelgate (nieuw-dennendal: dat zijn we allemaal). Commerciële verhalen worden niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld én gedanst kan worden! Een bulletinboard gewijd aan alles, want het Ene manifesteert zich in het Vele.
Site van de week: Shunryu Suzuki

DAGBOEK 17-11-03 (1):
11:32 uur: fools
'On one side we are all fools, but when we realize this we are enlightened, and when we make efforts in the face of it, we are bodhisattvas' (Shunryu Suzuki).
HG

DAGBOEK 19-11-03 (1):
10:29 uur: beeltenaar
Als je een oude hoeve bezoekt valt je onmiddellijk dat de deuropeningen laag zijn. Mensen waren vroeger niet zo groot. Des te opvallender is dat er in het Leidse Rijks Museum voor Oudheden een beeld staat van een Romeinse keizer die in zijn tijd een reus moet zijn geweest. Wat een imposante gestalte. Of is het beeld een overdreven weergave van de politieke macht die de beeltenaar graag wilde uitstralen? Mannetjes maken in de media is van alle tijden.
Waar de vorsten van Rome zich nog bedienden van beeldhouwers en kunstenaars daar hebben huidige politici het eenvoudiger. 'Kut-Marokkaantje', 'economische vluchteling' en nog wat afgeven op verworvenheden van de zestiger en zeventiger jaren, en je staat weer met je hoofd op de televisie.
Nog maar even wachten voordat ik een breedbeeld aanschaf.

Jos Spaansen (136 woorden)

DAGBOEK 20-11-03 (1):
11:52: dichter in de krant
Er zijn mensen die zo kunnen schrijven dat de tijd stil komt te staan. Gewoonlijk pak je daarvoor een dichtbundel. Maar soms volstaat een krant. Vanochtend was het weer eens raak bij Kees Fens (Volkskrant): in de rubriek 'In het voorbijgaan' schrijft hij: 'Ik zet de televisie aan; het is midden in de middag en het licht is karakterloos. De tijd staat stil midden in het grijs. De kamer is roerloos, de boom voor mijn raam is met zijn gedachten ergens anders.'
HG (82 woorden)

DAGBOEK 21-11-03 (1):
12:38 uur: John le Carré, een medestander
Ik hou niet van misdaadromans, spionageromans en thrillers. Dat wil zeggen: sinds mijn middelbareschooltijd, waarin ik Flemings, Cheneys, Havanks en Simenons verslónd, heb ik ze niet meer gelezen. Maar ik moet misschien een uitzondering gaan maken voor John le Carré. Sinds het lezen van de Volkskrant-Cicero van vanochtend - met een uitvoerig verhaal over Le Carrés boosheid op de Brits-Amerikaanse oorlogslobby - weet ik beter waarom ik me zo opwond over de aanval op Irak en deelnam aan de antioorlogsbetoging op het Museumplein. Carré somt als redenen/verklaringen voor de aanslagen van 11 september op: de koloniale geschiedenis, de exploitatie van de Derde Wereld, het tegen elkaar uitspelen van Irak en Iran in de oorlog van 1980-88, het misbruik van de Taliban en Al-Qaida in de strijd tegen de Russen in Afghanistan en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Lézen die man.
HG (140 woorden)

DAGBOEK 22-11-03 (1):
13:31 uur: Peter Sloterdijk
In de rubriek voor u gelezen ditmaal Peter Sloterdijk: 'Mensen zijn levende wezens, die zijn voorbestemd om binnenwerelden te delen.' Sloterdijk hanteert het begrip 'in-heid', een term uit het vroege werk van Heidegger. Het 'er-zijn' kan alleen bestaan 'als iets wat bevat, omgeven, omvat, omsloten, beademd, doorklankt, gestemd, toegesproken wordt' (Volkskrant-Cicero: 21 nov.) Sloterdijks verhaal lijkt hier parallel te lopen aan Wilbers 'holon' of 'deel/geheel' (zie dagboek 7-11-03). Nieuw-Dennendal.nl als sferische bol, als prettige baarmoeder; een héél mooie gedachte.
HG

DAGBOEK 23-11-03 (1):
12:27 uur: de PvdA en het allochtonendebat
De column over het allochtonendebat was nog niet geplaatst of de PvdA-leiding maakte zaterdag bekend dat onder leiding van partijleider Wouter Bos en voorzitter Ruud Koole op korte termijn een commissie wordt benoemd voor het schrijven van een nieuw beginselprogramma voor de sociaal-democraten. Het handvest moet het huidige, uit 1977 daterende beginselprogramma vervangen. In de commissie komen naast Bos en Koole onder anderen burgemeester Ter Horst van Nijmegen en hoogleraar bestuurskunde Bovens van de Universiteit Utrecht. De PvdA zal speciale werkgroepen samenstellen die zich gaan buigen over de thema's democratie en bestuurlijke vernieuwing, de zorg en integratie en immigratie.
Ben benieuwd.

Jan Gerhardus (98 woorden)