Home - Inhoud - Serie-3 - Serie-5 - Archief - Column-4 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 46
serie 4
(10/11 -
16/11)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Nieuw-dennendal.nl staat daarmee open voor iedereen. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot Mabelgate (nieuw-dennendal: dat zijn we allemaal). Commerciële verhalen worden niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld én gedanst kan worden! Een bulletinboard gewijd aan alles, want het Ene manifesteert zich in het Vele.
Site van de week: sadhu's
Geen inzendingen of verzoeken, dus de redactie bestempelt zonder schaamte een eigen favoriete site tot 'site van de week': Sadhu's, holy men of India, naar een boek van de Utrechtse fotograaf Dolf Hartsuiker; er zit een prachtige deun onder die zéér medidatief werkt.

DAGBOEK 10-11-03 (1):
12:05 uur: Hein Thijssen
Mijn moeder is geabonneerd op De Humanist. Zij is lid van het Humanistisch Verbond en ontvangt het blad nog uit dien hoofde, hoewel de band tussen blad en verbond formeel is verbroken. In de jongste editie, van november 2003, staat een prachtig verhaal over Hein Thijssen, ex-priester en schrijver van het autobiografische 'Leeg en bevrijd - eindverslag van een leven'. Het gaat over zijn breuk met de rk-kerk, de herverbinging tussen lichaam en geest en 'wakker worden', o.a. met behulp van de Tao van Lao Tze.
HG (86 woorden)

DAGBOEK 11-11-03 (1):
10:46 uur: waarden en normen
Blokker viel gisteren weer eens ouderwets uit naar de kampioenen van de reconstructie, Balkenende en Donner. Door Goebbels als beperker van de persvrijheid als voorbeeld te stellen wist hij trefzeker de gevoelige snaar te raken. De Christen Democraten hielden hun mond toen volksmenner Fortuyn en zijn gevolg het nodig vonden om in de volkswijken de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten; het kon tenslotte stemmen kosten. En nog durft bijna niemand stelling te nemen tegen de xenofobische storm die over het land raast. Slecht geheugen helaas. Misschien is het in herinnering roepen van het Duitse fascisme in verband met hun gedrag zo gek nog niet. Waar enige jaren geleden openlijk racistisch gedrag nog als politiek incorrect werd afgestraft is nu haast het tegendeel aan de orde van de dag. En daarmee legitimeer je het. En dan bedreig je mensen die veel kwetsbaarder zijn dan wij toen wij voor langharig werkschuw tuig werden uitgemaakt.
Jos Spaansen (155 woorden)

DAGBOEK 12-11-03 (1):
12:12/23:54 uur: waarden en normen (2)
Het daqboekje van Jos (11-11-03) herlezende, lijkt het onderwerp te veelomvattend voor 155 woorden. Daar zit een column in, en misschien wel meerdere. Wat er op dit punt aan de hand is in Nederland kan, niettegenstaande alles wat er al over gezegd is, nog heel wat communicatie gebruiken. Maar daarbij toch liever en beter in de discussie over de bijdrage van Fortuyn geen verwijzingen naar het Derde Rijk. Daarmee maak je iedere discussie onmogelijk.
HG (gecorrigeerde versie)

DAGBOEK 13-11-03 (1):
13:12 uur: dailyzen
De naam Fortuyn zorgt onmiddellijk voor verwarring en tegenstrijdige gevoelens, nog steeds. Maar daarnaast zeker ook voor piëteit, en behoefte aan meditatieve inspiratie: 'Know your mind as the sky; allow everything to pass on through: the clouds, the lightning, the winds; all of it, even the blue itself; don’t even get caught on the blue; see and hear whatever arises, but don’t grasp at anything; don’t even get caught on the sky.' (Gekopieerd uit dailyzen.)
HG ( 72 woorden)

DAGBOEK 14-11-03 (1):
12:40 uur: drempeltjes nemen
Gisteravond lang met Jan en Jos gebeld over dagboek en column (o.a.). Over het verschil tussen consumeren en participeren, motivatie en planning. De interactie blijft beperkt tot nu toe. Maar een schrijver weet ook niet of z'n boek zal aanslaan. Internet is nieuw en revolutionair. Een dagboekje is gewoonlijk privé en de idee van publicatie op het net staat haaks op dat particuliere. Natuurlijk wordt geen exhibitionisme beoogd. Wél participatie, deelname aan het spel. Steeds weer een drempeltje nemen - nieuw-dennendal.nl: een podium waarop gedanst kan worden!
Heb daarna thumbs geplaatst van de serie 'feesten', zie feesten. De vergrotingen komen nog. Wie weet de naam van 'wasbordman'?

HG (100 woorden)

DAGBOEK 15-11-03 (1):
12:09 uur: wasbordman
Aan de wasbordman zit volgens mij een verhaal aan vast: Peter Buijs en Maarten Douze hadden een privé onderhoud gehad met de beheerder Gay Balmaz. Dat was nogal opgeblazen in de Pers. Ik herinner mij een foto uit de Telegraaf waarbij Gay Balmaz met een gescheurd overhemd aan den volke werd getoond. Het gevolg was dat Peter en Maarten de toegang tot het WA terrein werd ontzegd. Omdat ze op de Witte Hull werkten, maakte dat niet zoveel uit. Maar toen er feest was op de Gele Hoepel zijn ze toch gekomen. Peter Buijs als Peter Buijs en Maarten in vermomming met pet en snor.
(PS: Laatst Ravi Shankar op TV gezien. Mooie muziek door prachtig muzikant. Dus worden nu Ravi Shankar en de Beatles in de computerkamer op zolder gedraaid. Weet je nog het concert for Bangladesh?? Ik heb óók de film nog gezien, in Utrecht aan de Oude Gracht; je kon er 's nachts naar de film.)

Jan Gerhardus (160 woorden)

DAGBOEK 16-11-03 (1):
11:56 uur: samatha
Op de wc hebben we een boekje liggen van Vimalo Kulbarz: 365 boeddhistische wijsheden. De tekst van vandaag gaat over 'samatha', innerlijke rust. Volgens de Anguttara.nikaya 4:95 (een tekst uit de veda's?) moet iemand die innerlijke rust nastreeft daaraan evenveel energie wijden als zou worden gewijd aan het doven van je haren, mochten die in brand geraken: de parabel van de brandende haren. Het is een mooie gedachte, op de zondagmorgen. De teksten brengen wat innerlijk evenwicht. Ze neutraliseren op zijn minst de effecten van de scheurkalender van Peter van Straaten.
PS: de vergrotingen van de serie feesten zijn deels geplaatst, een aantal moet nog; bij ontbrekende namen graag informatie.
HG