Home - Inhoud - Column-4 - Column-6 - Archief - DB-serie-5 - redactie
DE COLUMN OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 47
NO. 5

(21 nov.)

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK en COLUMN, geregeld via redactie te vullen door sitebezoekers. De site staat daarmee in principe open voor iedereen. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - naar keuze - e-mailadres en maatschappelijke identiteit. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie en andere omstandigheden

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek tot cultuur tot psychologie tot spiritualiteit, tot integratie van dat alles. Verdieping en reflectie zouden mooi zijn. Zie verder hetgeen onder Dagboek wordt vermeld. Bijdragen met commerciële intenties worden niet opgenomen. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een maximum van 500 woorden, met een minimum van 350. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


COLUMN:
'Foutjes' in het allochtonendebat

Enkele maanden geleden haalde het Rotterdamse PvdA-gemeenteraadslid Dominic Schrijer de pers met uitspraken als 'het college van b en w moet nu maar eens bepalen hoeveel kansarme nieuwkomers deze stad nog kan hebben' en 'Rotterdam hoeft niet het afvoerputje van Nederland te zijn'. De PvdA-fractie in Rotterdam stelde vervolgens in overleg met Schrijer een twaalfpuntenplan op waaraan ze zich prompt een buil viel, doordat in een van de punten de indruk werd gewekt dat de fractie zich opstelde achter eerdere oproepen van Leefbaar Rotterdam voor 'een stop' op migranten en 'een hek om Rotterdam'.
De pers liet niet na het punt er uit te lichten en te vergroten. Trouw kopte met 'het stallen van asielzoekers'. Rotterdamse Leefbaar-woordvoerders constateerden handenwrijvend en verbaasd dat ze door de PvdA rechts waren gepasseerd.
De Rotterdamse PvdA-fractieleider Bert Cremers haastte zich naar de microfoon om het punt toe te lichten. De Rotterdamse fractie verzette zich niet écht tegen het landelijke quotum, de toewijzing van 250 asielzoekers met verblijfstatus maar zonder inburgeringscursus, maar vond dat die inburgering gezien de noodsituatie in Rotterdam beter in kleine plaatsen buiten de stad kon gebeuren. Daarna waren de asielzoekers, ingeburgerd en al, van harte welkom in de havenstad.
De landelijke PvdA kwam afgelopen dinsdag 18 november in de persoon van Wouter Bos bij Jeroen Pauw van Nova het PvdA-gezicht te redden. Bos legde er de nadruk op dat er tien tot elf goeie punten waren genoemd in de nota, en dat het twaalfde punt van minder belang was gezien de werkelijke problematiek: de aanwezigheid van duizenden illegalen en de stapeling van maatschappelijke problemen in de oude wijken, met exploitatie van illegalen door 'huisjesmelkers' en 40 tot 50 man op 'matraswoningen'.
Pauw sprak van een 'beroerd geformuleerd' punt en informeerde voorzichtig of de landelijke PvdA en Bos de zaak niet te lang op z'n beloop hadden gelaten. Per slot van rekening was Schrijer al maanden eerder bij Nova te gast geweest. Bos had niets op zijn beloop gelaten, zei hij, maar hij constateerde ook dat de Rotterdamse fractie zich 'in eigen voet had geschoten'.
Pauw merkte ook nog op dat er binnen de PvdA kennelijk 'een worsteling' gaande is om uit te maken met wie ze solidair moet zijn en had het over 'twee verschillende groepen'. Bos trok een wat moeilijk gezicht, en erkende dat het voor de PvdA moeilijk is te kiezen tussen solidariteit met de mensen die in Nederland wonen en solidariteit met de mensen die hier naar toe komen... Hij voegde hieraan toe: 'En het anwoord moet zijn dat je met beide wat hebt, en dat evenwicht is in het verleden misschien niet altijd even goed getroffen.'
Al met al een merkwaardige zaak. Als Schrijer en consorten een secondair probleem als de positie van enkele honderden asielzoekers in de inburgeringsfase onbedoeld tot een primair probleem opblazen, vertroebelen ze de discussie ernstig - excuses of niet. De PvdA kan het zich niet veroorloven in het allochtonendebat fouten te maken en over één kam te worden geschoren met de Leefbaar-partijen. Daarvoor ligt de problematiek veel te gevoelig.
Iedere 'fout' van een van de gevestigde partijen, en zeker van de sociaal-democraten, is in het huidige klimaat olie op het vuur van nieuwrechts. Goed - en zeker slecht - voorbeeld doet navolgen. Na de kut-Marokkaan van de Amsterdamse PvdA-wethouder Rob Oudkerk het 'afvoerputje' van Schrijer en de 'pseudo-stop' van de Rotterdamse PvdA-fractie… Wie volgt?
En wat een vertrouwd gevoel: de sociaal-democratie die moeite heeft haar koers te bepalen.


Hans Grimm, 21 november 2003
576 woorden