Home - Inhoud - serie-13 - serie-15 - archief - Column-12 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 4
serie 14:
(19/01 -
25/01)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Varirend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot de liefde. Commercile verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld n gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, pozie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: consuminderen

DAGBOEK 19-01-04 (1):
11:15 uur: doe meer met minder
We willen te veel, we lijden aan de 'religie van het succes' en 'statusangst', zo meent althans zelfhulpboekenschrijver Alain de Botton, geciteerd in de Volkskrant-Cicerobijlage van 16 januari. 'Het opgeven van je ambities is net zo'n grote opluchting als het verwezenlijken ervan.' Zie ook 'consuminderen', een overzicht met tal van sites waarop wordt aangegeven hoe je meer kunt doen met minder. Zeer nuttig in tijden van recessie. Raadpleeg bijvoorbeeld onthaasting.
HG

DAGBOEK 20-01-04 (1):
11:57 uur: do nothing
Ng eentje van de consuminderen-pagina: do nothing. Het stelt je in staat je leven te bekijken vanuit een ander perspectief. Speciaal aanbevolen voor wethouders sociale zaken en onderwijs.
HG

DAGBOEK 21-01-04 (1):
18:53 uur: columnaankondiging
'Sinds begin december ben ik gehuld in een akelige grauwsluier! Rond kerst maakte hij zich extra breed en vermomde zich als griep. Waar bleef ondertussen die doorgaans positief ingestelde, zij het wat naeve, Nieuw Ager? Nergens! Ik was er nog wel maar onbereikbaar: als een herinnering, schuilgaand achter een waas van koortsdromen (n droom gaat dan altijd over Dennendal: ik word rondgeleid in een erg vervallen inrichting waar ik weer aan het werk mag - maar dit terzijde).'
Zo begint mijn column. Aanstaande vrijdag wordt ie helemaal afgedrukt.

Carel Muller

DAGBOEK 22-01-04 (1):
11:34 uur: Amigo
Dinsdag kreeg ik een telefoontje dat een ouwe vriendin was gestorven en dat ze woensdag zou worden gecremeerd. We zijn er naartoe geweest en ik zat daar met tranen op m'n wangen naar de met bloemen bestrooide kist te kijken die achter een paar deurtjes verdween. De vriendin hadden we in geen jaren meer gezien. Ze was fysiek 'op' geweest en had er een einde aan gemaakt. Ze had ook jarenlang alle contacten met haar vrienden afgebroken.
Toen ik haar leerde kennen, beginjaren '70, was ze een exotische bloem, met een heel eigen charme en vitaliteit: een schoonheid, intelligent, zelfbewust....
Ik maakte mezelf verwijten. 'Waarom hadden we niet ingegrepen in de fase dat dat misschien nog zin had gehad. Wat had ze eigenlijk aan ons gehad?'
Op het toilet, waar ik probeerde me wat op te frissen, kreeg ik een aanval van hoogmoedige vastberadenheid, zoiets van: 'En dit nooit meer, niemand zal nog verdrinken als ik erbij ben....'
Vanochtend was er tussen de e-mail een mededeling van Amigo: een woord van troost voor de liefhebbers van 'enkelvoudige eenheid'.
Het is een grote wereld en we zullen het met elkaar moeten doen...

HG

DAGBOEK 24-01-04 (1):
13:11 uur: gesprek met Winne Meijering
Gisteravond twee uur gepraat met Winne Meijering. Bij mijn komst blijkt ze in spoedoverleg met een vijftal PvdA-leden van haar Amsterdamse regio - ongetwijfeld over de affaire-Oudkerk. Ze is na een jarenlang hiaat, waarin ze onder andere directeur was van een crisis centrum in Hilversum, recentelijk opnieuw politiek actief geworden.
Winne vertelt over haar jaren als lid van Provinciale Staten Utrecht voor de PvdA (1971-1982). De periode Dennendal was voor haar moeilijk (in sommige opzichten 'traumatisch') door de afloop van de affaire, maar vooral ook door de opstelling van haar fractiegenoten. Ze hing 'uren' met minister Vorrink aan de telefoon, die de afloop 'vreselijk' vond maar niet in staat was zoveel greep op de ontwikkelingen te krijgen dat een wending ten gunste van Nieuw Dennendal mogelijk werd.
Ik heb stapels documenten mee naar huis gesjouwd, onder meer van Winnes vader Wim Meijering, over diens schorsing en zaak voor het Ambtenarengerecht in '71. Leuk is een HP-artikel uit '71 over therapeutische gemeenschappen van Heerma van Voss en Frans Nypels. Ik hoop de vruchten van onderzoek t.z.t. op de site te kunnen plaatsen.

HG (zie ook dagboekje 10-01-04)

DAGBOEK 24-01-04 (2):
18:10 uur: Henny Lodewijks & Fred Hakhof
We zijn, eigenlijk al sinds de organisatie van de renie, op zoek naar Henny Lodewijks en Fred Hakhof, destijds lid van de e-groep van Lorentz. Iedereen die informatie over hen heeft: gelieve ons te contacten. Ik heb deze week nog een aantal telefoontjes naar centra in de provincie Utrecht en het Gooi gepleegd, maar opnieuw niets. Aagje Soede mailde naar aanleiding daarvan het volgende:
'Hoi Hans, jammer dat het nog niet is gelukt. Als je nu eens zelf een oproep plaatst in het gastenboek van de site? Dat is wrs een schot in de ruimte. Maar het contact met Bertjan is via de site tot stand gekomen en misschien zijn er meer oud-Lorentzers die alleen of met begeleiding bij de site terechtkomen. Over oud-Lorentzers: Karin Vet woont in hetzelfde huis als Bertjan. Ik herkende haar nog voor ik haar gezien had. Ze kwam sloffend aanlopen en ik wist bij dat geluid: dat is Karin. Vreemd toch dat zo'n detail na jaren nog in je geheugen zit.'
Ik heb dus de suggestie van Aagje overgenomen, maar doe de oproep hierbij in het Dagboek, ipv Gastenboek.

HG