Home - Inhoud - serie-12 - serie-14 - archief - Column-11 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 3
serie 13
(12/01 -
18/01)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot de liefde. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: sprookjesverteller, levenskunstenaar: Willem de Ridder

DAGBOEK 12-01-04 (1):
22:10 uur: EthiopiŽ revisited
In een Ethiopisch expat cafť ontmoette ik in maart 2003 een filmcrew van de BBC. Zondagavond zag ik het resultaat van hun werk. Michael Buerk kijkt terug op werk van bijna twintig jaar eerder tijdens de hongersnoden van '84. Er is veel aandacht voor de hulpverleners en die is zoals vaak kritiekloos. Zij zijn samen met Buerk de helden en het onderwerp. EthiopiŽ en zijn inwoners zijn hun etalage, het lijdend voorwerp.
Buerk portretteert zichzelf als de ontdekker van de hongersnoden en de initiator van de hulp. Maar dat is niet helemaal correct. In 1973 monteerde Jonathan Dimbleby beelden van uitgehongerde EthiopiŽrs in een tv-film over de festiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarige bewind van Haile Selassie. De beelden van overvloedige banketten, contrasterend met die van de uitgemergelde bevolking, kwamen hard aan en luidden de val in van Selassies regime.
Jammer, ik had meer verwacht van de BBC, hoewel Mohammed Amin's fragmenten van het bevrijde Addis Ababa veel goed maakten. Zijn film gaat over de Ethiopische geschiedenis en vult gaten in mijn verhaal. Ik kon het overigens niet nalaten te denken aan de reisgids van Philip Briggs, Guide to Ethiopia, die begint met de opmerking dat Ethiopia Airlines net als andere luchtvaartmaatschappijen maaltijden aan boord heeft.

Jos Spaansen

DAGBOEK 13-01-04 (1):
22:31 uur: Hitweek
'Uitgeverij Het Spectrum heeft een enorm boek uitgebracht waarin een aantal complete Hitweeks zijn gereproduceerd. Hitweek was de eerste krant waarin jongeren konden schrijven wat ze wilden en dat heeft de nodige gevolgen gehad. Een hele generatie is met die krant opgegroeid. Echt een stuk vaderlandse geschiedenis. Het boek is samengesteld door Frank Dam en mij en als je het niet kunt vinden (het vliegt weg) bestel het via ISBN 90 274 88169 - NUR 686. Geniet ze!'
Willem de Ridder (zie site vd week)

DAGBOEK 14-01-04 (1):
22:48 uur: Roken
Over wel of niet roken is nog lang niet alles gezegd. De oude Nieuw-Dennendallers wisten er wel raad mee. Er werd wat afgepaft in die jaren. Tijdens vergaderingen of actiebijeenkomsten werd soms een pauze ingelast, maar niet voor de rokers maar juist voor de niet-rokers, om even een frisse neus te halen. De niet-rokers moesten dan buiten, als ze geluk hadden, onder een afdakje of gewoon in de buitenlucht, aan hun frisse trekken komen (een voorproefje van de column van vrijdag 16 januari).
Joop Sewalt

DAGBOEK 15-01-04 (1):
23:41 uur: Leonard Peltier
Leonard Peltier heeft er nu 10.205 dagen, 23 uur en 35 minuten 'WRONGFUL IMPRISONMENT' op zitten (ruim 27 jaar), volgens de website van het Leonard Defense Committee.
Hoe zat het ook weer met Peltier? Hij werd in 1975 veroordeeld wegens de dood van twee FBI-agenten op de Pine Ridge Reservation. Amnesty International en anderen (Desmond Tutu, Jesse Jackson) beschouwen hem als een politieke gevangene. Het proces volgde op de Wounded Knee-bezetting van Pine Ridge, die drie jaar zou duren. In die periode werden meer dan zestig leden van de American Indian Movement (AIM) vermoord. Peltier, een AIM-activist, werd gearresteerd na een schietpartij op de Jumping Bull-ranch waarbij behalve de bewoners van de ranch meer dan 150 FBI-agenten en GOON's (indiaanse tegenstanders van de AIM) betrokken waren. Na de schietpartij werden de twee agenten en een AIM-activist dood gevonden. Peltier en twee andere AIM-activisten waren de enige arrestanten, hoewel er zeker 40 AIM-activisten aan de schietpartij hadden deelgenomen. Peltiers lotgenoten gingen vrijuit, omdat zij bewoners van de ranch waren en het recht op zelfverdediging kregen toegekend. Peltier werd veroordeeld op grond van zeer discutabele getuigenverklaringen (onder meer van iemand die aanvankelijk zei zijn vriendin te zijn geweest - maar dat nooit was en dat later erkende en haar getuigenis introk). Peltier had na 16 jaar moeten vrijkomen op grond van 'parole', maar zit nog steeds vast. Bezoek de site.

HG

DAGBOEK 16-01-04 (1):
13:52 uur: Roken (2)
Je doet geen poging maar je neemt een besluit
we zitten hier allemaal in dezelfde schuit
Pogingen zijn gedoemd te mislukken
een besluit daar zul je pas de vruchten van plukken
De eerste dagen gaan zwaar
en je bent misschien iets onberekenbaar
Ook het slapen gaat meestal niet van een leien dak(je)
en je voelt je af en toe een wrak(je)
De eerste tijd is het gewoon afzien
maar dan ineens zul ook jij het licht zien
Je loopt ineens de hele dag te zingen
en roken zul ook jij nooit weer aan beginnen.

HG (Ontleend aan een anonieme dichter op 'asbak de deur uit'); zie ook de column van vandaag van Joop Sewalt.)

DAGBOEK 16-01-04 (2):
21:48 uur: zen
Vanavond is het zover: dharma-transmissie op Ameland. Nico Tydeman wordt opgenomen in de lijn Bhodidharma - Genpo Merzel Roshi: zie dagboekje 30-12-03: Uiteraard is de gebeurtenis niet voorbehouden aan Ameland. In de nacht van 16 op 17 januari is er in de zendo van Zen-Amsterdam van 22.00 tot 24.00 uur de mogelijkheid om te zitten. Iedereen is welkom vanaf 21.30 uur.
En als het niet lukt aanwezig te zijn op Ameland of in de Krayenhofstraat in Amsterdam, kun je gewoon thuis even gaan zitten, al dan niet op een kussen. Denk aan Nico en de/het (?) dharma, en je beleeft je eigen transmissie.

HG

DAGBOEK 17-01-04 (1):
23:56 uur: Bezetting Keet
Het is vandaag dertig jaar geleden: de bezetting van de Keet. Er is een nieuwe pagina historische beelden toegevoegd: bezettingen: Keet (de eerste van een reeks).
Uit Chronologie: 17 januari 1974: Interventie staatssecretaris Hendriks bij GS en B&W Utrecht. Het bestuur legt zijn functie neer en wordt demissionair. Carel Muller wordt naar aanleiding van het incident rond Hendrik van Nek ontslag aangezegd met ingang van 1 mei. Hij krijgt met onmiddellijke ingang een terreinverbod opgelegd, maar mag voorlopig blijven wonen op het terrein. Zakelijk Hoeve-directeur Ligtelijn wordt tot waarnemend directeur voor Dennendal benoemd. Ongeveer 50 werkers bezetten īs avonds het administratieve centrum van Dennendal, de Keet (bezetting).
18 januari: Het demissionaire bestuur eist politieoptreden tegen de bezetters (ontruiming Keet). Agenten breken de ruit van de toegangsdeur van de Keet. Er worden 57 bezetters gearresteerd en er wordt in Zeist procesverbaal opgemaakt. De bezetters bieden geen weerstand. Spoedoverleg Hendriks met GS en B&W Utrecht. Progressieve Kamerleden kondigen onderzoek aan. Middelhuis wil zeven stafleden laten terugkeren maar Carel Muller niet. De zeven stafleden die solidair zijn met Carel Muller weigeren zonder hem terug te keren.

HG

DAGBOEK 18-01-04 (1):
19:49 uur: voetstappen
Wandeldag vandaag: zwerftocht van 18 kilometer van Oosthuizen, via Beets, Schardam en Warder terug naar Oosthuizen, dat een enorme oude hervormde kerk heeft die wordt gerestaureerd. Koffie in de kantine van de camping tegenover Schardam en erwtensoep bij Ans & Piet in Oosthuizen, langs het spoor.
In de geest van Matsuo Basho, een haiku getiteld
'Zuiderzee':

Boven de grasdijk
Brekende stilte
Zingende zwanenvleugels


HG