Home - Inhoud - week 25/26 - 28 t/m 32 - archief - col. we-26 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK
27
(28/06 -
04/07)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboekje'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig (indien bang voor spam beter niet) - vermelding van e-mailadres. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d. Voor rechtstreekse reacties is er het Gastenboek

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid, maar de redactie hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar met die beperking wordt flexibel omgegaan.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Tekens van Leven, een site gewijd aan de Tao, getipt door Gert Ploeg.

DAGBOEK 28-06-04
12:07 uur: Tao
De Site van de Week is een bewerking (in wording) van de Tao Te Ching, een van de oudste Chinese teksten, of beter, een bundeling van 81 teksten. Soms is een tekst een paar regels, nooit is een tekst langer dan een bladzijde. Sinds mei 2003 zoekt schrijver Roeland Schweitzer wekelijks Nederlandse woorden voor één zo'n tekst en voegt fotograaf George Burggraaff een foto toe. Naar belangstellenden wordt een mailtje gestuurd met de eerstvolgende pagina. Daarvoor is een (gratis) abonnement mogelijk.
Gert Ploeg

DAGBOEK 29-06-04
13:02 uur: Hans Spijker
Mocht enige informatie ontvangen over Hans Spijker, de schrijver van het stuk dat is opgenomen onder ontruimingsverslag. Ik beschouw het als een kleine hommage.
'Het verslag van Hans Spijker is afkomstig uit 'Herinneringen aan de Willem Arntsz Stichting', een verzameling brieven van mensen die op één of andere manier met de WAS te maken hebben gehad. Het werd uitgegeven in 1986, door de huisdrukkerij van het WA-Huis, ter gelegenheid van het 105e lustrum van de WA-Stichting. Hans is de vroeg gestorven co-auteur van 'Na Dennendal... Op zoek naar nieuwe perspectieven in de gezondheidszorg'. De in het verhaal genoemde 'Goof' is zijn onlangs overleden mede-auteur Goof vd Wijngaart.
Hans was geboren in Almelo, in 1946; hij stierf in Kampen, 1995. Hij had de Sociale Academie in Hengelo gedaan en nog een aantal vervolgopleidingen op het gebied van welzijnswerk en gezondheidszorg. Ten tijde van het Dennendalconflict was hij projektleider bij De Raadskelder. Na de opheffing van De Raadskelder, begin jaren '80, is hij nog werkzaam geweest als begeleidingsfuctionaris bij organisaties op het gebied van gezondheidszorg (SPEL Flevoland - inmiddels al lang opgeheven - en de Federatie van Ouderverenigingen). Tussendoor heeft hij een aantal onderzoeksprojecten gedaan en begeleid en schreef hij veel, o.a. samen met Goof v.d. Wijngaart.
De vermelding geeft mij de gelegenheid nogmaals een oproep te doen voor 'ontruimingsverslagen'.

HG

DAGBOEK 30-06-04
11:26 uur: Van hooi en hop

De God
Die mij op handen draagt
En Leven geeft als je dat vraagt
Liep gister even met mij mee!

T was savonds laat
De geur van hooi en hop
Bracht zeker vrede in mijn kop
Want doorgaans zeg ik nee!

Carel

DAGBOEK 01-07-04
22:06 uur: Oerolbomen
Oerol laat zich niet zo makkelijk vergeten. (Voor wie er niet bij waren: ergens in een bos droegen niet de mensen maar de bomen maskers.)
HG

Oerolbomen
(foto Marleen Swart)


DAGBOEK 02-07-04
11:34 uur:andere weblogs & tijdelijke afwezigheid
Er zijn onnoemelijk veel weblogs, en dus ook onnoemelijk veel webmasters en mensen die op hun werk reageren. Gelukkig maar. Veel mensen blijven de prachtige illusie koesteren dat ze elkaar iets te vertellen hebben, en internet is op dit punt een unieke ontwikkeling. (En nieuw-dennendal.nl is natuurlijk helemaal uitzonderlijk.)
De komende maand is deze webmaster ergens in Europa aan het kamperen, fietsen, wandelen enzovoort. Deze notitie is dus een aankondiging van tijdelijke afwezigheid. Na de vakantie wordt de draad hopelijk weer opgepakt, waarschijnlijk eind juli/begin augustus. Mogelijk wordt er vanavond nog een column geplaatst, en morgen misschien nog een dagboekje, maar dat is het dan voorlopig. Maandag begint de Grote Trek.
Zie voor een overzicht van weblogs de kolom links op merelroze.com. Er zitten heel aardige bij (van Hanneke Groenteman tot Wim de Bie). En mocht je ook in de zomer weggaan: een goeie vakantie.

HG

DAGBOEK 02-07-04 (2)
16:02 uur: Hans met vacantie

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Ik lees ik luister en noteer
En geef met graagte door
Het moois waar ik van hoor.

Nu even Niet:

De spin verlaat zijn wwweb
Om elders, anders, beetje stoned
Zijn draden aan te knopen.
De site gaat dicht
De mind blijft open!


Boven mijn wandelweg

Toen de Maan
Vol en goudgeel
Door de wolken brak
En Haar plaats innam
Tussen de sterren,

Begreep ik het:

We gaan hem nog missen
Deze wereld.

Carel

DAGBOEK 02-07-04 (3)
16:07 uur: weg

wind weet waar ik ben
waait wel woelig door mij heen
wil winden worden ik

Gert Ploeg

DAGBOEK 02-07-04 (4)
23:17 uur: merelroze en Simon
Heb vandaag wat zitten grasduinen in andere weblogs, zoals vermeld op de aanbevolen site van merelroze. Bij toeval stootte ik daarbij op de webstek van Simon Vinkenoog, compleet met commentaar op het EK, waar hij aan tafel zat bij Villa BvD, en voetbalpoëzie. Ik had al eerder gezocht naar een eigen site van Simon, en me afgevraagd wanneer hij zijn vrees voor de computer zou overwinnen en achter een keyboard zou plaatsnemen... en daar is ie dan.
Simons proza loopt op internet als vanouds, exuberant, holderdebolder, roccoco en barok door elkaar, en bevat de van hem te verwachten inspiratie, maar 'merelroze' kan er ook wat van, getuige de volgende bijna ontroerend minutieuze observatie:

'Drijvende Muziektuin
Ik hoorde muziek. Er dreef een bootje in de gracht. Het was een klein bootje, net groot genoeg voor twee personen, maar er zat één man in, alleen. Om hem heen waren bloemen en planten en een klein boompje dat van plastic was. Tussen het groen in stond een tuinkabouter. Een drijvende tuin. Het regende. De man zat in een donkergroene regenjas en had zijn capuchon over zijn hoofd geslagen. De muziek die mijn aandacht had getrokken kwam ook van de boot. Ik kon alleen niet zien waarvandaan. Af en toe blies de man met de capuchon met de muziek mee op een schuiftrompet. De hoge grachtenpanden weerkaatsten het geluid. Mensen op de kant bleven stilstaan om te kijken. Er kwam een rondvaartboot langs. Ter hoogte van het drijvende tuintje hield de rondvaartboot even stil. De toeristen maakten door het beregende glas heen foto's voor in hun vakantiealbum thuis. De man poseerde graag.' (Vrijdag 2 juli 2004: 13:04)

HG

DAGBOEK 03-07-04
13:02 uur: teken van leven '53'
'Goeie (vakantie)tijd en hou de hoofdweg aan.'
(zie site vd week)

HG