-------------------- (logo van de krant uit '73) ------------------
Home - Inhoud - week 27 - week 33 - archief - col. we-26 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEKEN
28 T/M 32
(04/07 -
08/08)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboekje'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig (indien bang voor spam beter niet) - vermelding van e-mailadres. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d. Voor rechtstreekse reacties is er het Gastenboek

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid, maar de redactie hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar met die beperking wordt flexibel omgegaan.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Kraakhandleiding, alles over kraken, nog altijd een noodzakelijk alternatief.

DAGBOEK 27-07-04
21:45 uur: Kraak van Donders
In het Gastenboek is in m'n vakantie een vermelding van 6 juli opgenomen van 'Maria Kraak', over het kraken van het oude paviljoen Donders, Wier en Jeltje. De tekst luidt alsvolgt:
Hallo Nieuw- Dennedallers! Jullie oude theetuin (als ik het goed heb) Donders is sinds vorige week maandag weer bewoond! Met drie groepen woningzoekenden (waaronder een kindje van 15 maanden en nog 1 of 2 kinderen op komst) hebben we naast Donders ook Wier en Jeltje (op de Willem Arntsz) gekraakt, om rustig te wonen en gezellig te integreren met de bewoners. Van één van de personeelsleden die, net als veel van de bewoners, grotendeels heel positief reageren hebben we het boek 'om het geluk van de zwakzinnige' over de geschiedenis van Dennendal gekregen. Aangezien wij allemaal van een andere generatie zijn en alleen wat vage verhalen kenden zijn we maar eens begonnen ons in de geschiedenis te verdiepen. We hopen dus ook via deze weg oude betrokkenen te bereiken die zin hebben om langs te komen of via de mail leuke verhalen over onze nieuwe huizen te vertellen. Groetjes,
'Maria Kraak'.

We hopen er op terug te komen.

HG

DAGBOEK 27-07-04 (2)
21:53 uur: Oproep Carel Smits
Beste redactie,
Mijn naam is Carel Smits, ik ben filmmaker/ scenarioschrijver en wil met de volgende vraag zoveel mogelijk Nieuw-Dennendallers bereiken. Ik heb van 1976 -1989 op Dennendal gewerkt als recreatieleider, het houten gebouw 'de Boshut' een buurthuisfunctie gegeven en me in die jaren verdiept in de geschiedenis van Dennendal. Na diverse audiovisuele experimenten besloot ik in 1990 over te stappen naar het film/ televisie-vak en volgde de regie-opleiding aan de Media-academie. Vanaf dat moment maakte ik 'n aantal producties voor o.a. KLOS-TV en diverse andere opdrachtgevers uit de zorgsector. Op dit moment werk ik aan 'n speelfilmscenario, waarvan het verhaal zich afspeelt binnen de psychiatrie van eind jaren '60.

In 1994 ben ik door Dennendal uitgenodigd om een musical te regisseren rondom het 25-jarig jubileum. In die periode werd (helaas!) ook het prachtige gebouw Lorentz gesloopt. Ik heb toen besloten om opnames te maken van het gebouw in bewoonde staat, vlak voor de verhuizing, maar ook van de indrukwekkende avond waarop de bewoners en werkers afscheid namen van het gebouw. In de weken daarna heb ik de definitieve sloop vastgelegd. E.e.a. met het idee om deze beelden te verwerken in een documentaire, i.s.m. Dennendal. Dat pakte echter anders uit, en uiteindelijk was er niemand meer geinteresseerd in het materiaal. Ik heb nu 't plan opgevat om te kijken of ik voldoende interessate verhalen/ interviews kan vinden van/over mensen (werkers/ bewoners/ familieleden) die 'iets' met het gebouw Lorentz hebben gehad. Toen ik een 'ontruimings verhaal' las op deze site, besloot ik om contact te zoeken.
Ik wil inschatten of dit verhaal in 't gastenboek zou moeten of op 'n andere plek, nogmaals om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Ik hoor graag van jullie.
Carel Smits

Carel Smits

DAGBOEK 27-07-04 (3)
22:10 uur: Oproep Carel Smits (2)
Beste Hans,
Dank voor je reactie. De foto's op de website van gebouw Lorentz en van bewoners en werkers uit die periode heb ik allemaal bekeken. De opnamen die ik heb gemaakt in '94 staan op Betacam SP en zijn nog niet overgezet naar VHS of DVD. Het is nog ongemonteerd materiaal, zodat ik je dat niet meteen kan laten zien. Het ligt in mijn bedoeling om er binnenkort een ruwe montage van te maken, zodat ik o.a. aan mensen die evt. aan het project gaan meewerken een indruk kan geven.
Je vroeg om wat meer informatie over het project:
In april '94 maakte ik opnamen van het, toen nog bewoonde, paviljoen Lorentz. Enkele maanden later, in september, namen bewoners en personeel op indrukwekkende manier afscheid van het gebouw. Ook daar was ik bij met de camera. Vervolgens heb ik gedurende de zes weken daarna de definitieve sloop gevolgd.
Kort na deze periode was er bij de directie van Dennendal belangstelling om mee te werken aan een documentaire. Helaas wisselde deze directie al snel van samenstelling en daarmee verdween ook de interesse voor dit stuk historie.
Het materiaal is bij mij op de plank blijven liggen en er is inmiddels erg veel veranderd: De naam 'Dennendal' bestaat niet meer. Er heeft een fusie plaatsgevonden (o.a. met 'de Heygraaf' en 'STUW' en Dr.Dentz ) en de naam is nu 'Stichting Reinaerde', locatie Den Dolder.
Ik heb nog wel 'ns gepolst bij de huidige leidinggevenden, maar trof daar tot op heden weinig interesse aan. Dus heb ik besloten om nu tňch 'n plan te ontwikkelen voor een productie met dit waardevolle materiaal als basis. Het gaat om een documentaire waarin het gebouw Lorentz centraal staat en waarbij ik een aantal gesprekken met/ verhalen van mensen die er hebben gewoond/ gewerkt, bij de ontruiming betrokken waren, wil opnemen om vervolgens door het bestaande materiaal heen te monteren.
Het 'ontruimingsverhaal' op de site was voor mij direct aanleiding om contact te zoeken, en ik zou het zeer op prijs stellen als je deze informatie zou kunnen doorspelen aan zo veel mogelijk oud Nieuw-Dennendallers. Ieder van hen die denkt op enigerlei wijze een bijdrage aan deze documentaire te kunnen leveren, in welke vorm dan ook ( gesprek, verhaal, foto/videomateriaal, tekeningen/schilderijen, muziek, enz.) nodig ik graag uit om contact met mij op te nemen.

Carel Smits

DAGBOEK 29-07-04
11:24 uur: Herinneringen aan Jannie Kleijer gevraagd!
Beste oud-Dennendallers,
Tijdens de reunie kon ik jullie nog de groeten doen van Jannie Kleijer. Nu kan dat niet meer. Op 9 juni 2004 is zij overleden, 84 jaar oud. De laatste jaren kon ze bijna niets meer. Door een Parkinsonachtige ziekte (waarschijnlijk veroorzaakt door jarenlang gebruik/misbruik van psychofarmaca) kon zij niet meer lopen, zitten of praten. Bovendien hoorde en zag ze nog maar heel weinig.
De begeleidsters, die Jannie de laatste jaren verzorgd hebben en haar bijna alleen nog als 'bedpatiënt' kenden, waren erg onder de indruk van de dingen die Gerrit Gons en Loes Beumer bij de begrafenis over Jannie vertelden. Een van hen is geboren en getogen en nu dus ook werkzaam in de verdunningswijk van de Hafakker (gefuseerd tot Stichting Bollenstreek en nu in fusie tot Het Raamwerk). Zij vroeg mij of er niet een verhaal over Jannie's leven geschreven kon worden, ter ere en nagedachtenis van een 'markante vrouw'.
Bij de begrafenis waren maar weinig mensen (wel een koets met zwarte paarden geheel volgens Jannie's wens) en ook in de wijk weet lang niet iedereen dat Jannie overleden is. Misschien kan het levensverhaal van Jannie in een blad van de Hafakker (Raamwerk enz) of een streekblad gepubliceerd worden. In ieder geval wil ik een hoofdstuk aan Jannie wijden in het boek dat ik aan het schrijven ben over de Hafakkergeschiedenis.

Carel Muller plaatste bij de dood van Jannie een mooi, kort en krachtig gedicht, precies zoals zij was. Gerrit Gons zal binnenkort het verhaal plaatsen dat hij bij de begrafenisdienst in de Bavo-kerk hield. Mijn vraag is nu of er meer mensen zijn die hun herinneringen aan Jannie willen opschrijven.
Vertellen aan mij kan ook, dan schrijf ik ze op. Over Jannie's leven op de Hafakker kan ik zelf iets schrijven, want ik heb haar goed gekend. Maar elke informatie over haar Dennendaltijd is welkom. Wie weet er bijvoorbeeld meer over haar 'dienstjes' in het dorp (Den Dolder)? En hoe zat dat precies met die buks die ze bij de ontruiming tevoorschijn haalde? Wilde ze de ME overhoop schieten? Herleefde de oorlog voor haar? En heeft zij ook nog in het Bedoeninkje gewoond?
Kortom: herinneringen aan Jannie Kleijer gevraagd!

Inge Mans

DAGBOEK 30-07-04
10:55 uur: Donderskraak (2, zie ook eerste mail van 27-07)
We zitten er nog steeds hoor! En het lijkt erop dat we dat nog wel een tijdje blijven doen. De vastgoedmanager van de Willem Arntsz is bezig met het opkopen van Donders, sinds ' ie zag dat Reinaerde begonnen was het te slopen. Hij wil graag de symmetrie-as op het terrein zo goed mogelijk in stand houden, dus vond het zonde dat Donders gesloopt zou worden.
Waarschijnlijk wil hij er een kantoor inzetten, maar daar heeft ' ie eerst nog bouwvergunningen voor nodig & het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Al met al verwachten (& hopen) we dat dit nog wel een tijdje gaat duren. We gaan nu proberen gas, elektra en water aangesloten te krijgen, maar ook als dat niet lukt blijven we er gewoon wonen hoor! We zijn nu in Donders met z'n achten, waaronder twee kleine kinderen, en het is er erg leuk wonen; zowel bewoners als personeel is grotendeels heel enthousiast en vriendelijk.
Laat maar weten wanneer je langs wilt komen, ik denk dat ook de bewoners van Wier en Jeltje heel benieuwd zijn naar je verhalen. (Vielen die twee panden toen ook onder Dennendal trouwens?) groetjes,
' Maria Kraak' (maar eigenlijk heet ik Wendie, dus noem me maar zo)

Wendie

DAGBOEK 30-07-04 (2)
19:11 uur: Trouw
Iemand attendeerde me erop dat Trouw op 12 juli een artikeltje aan 'Dennendal' heeft gewijd in de sectie 'de Verdieping'. Het is een verhaal van Esther Hageman: 'En toen .... rolden de overvalwagens Dennendal binnen'. Hageman stapt met verve en grote passen door de geschiedenis heen, en begaat daarbij geen blunders - en dat is al heel wat. Ze verwijst indirect en direct naar de website, en noemt het boek van Evelien Tonkens.
De intro luidt:' 'Den Dolder draait dol door kabouters', kopte De Telegraaf op 22 maart 1971. Met dat artikel, over de zwakzinnigenpoot 'Dennendal' van de Willem Arntszhoeve, begon een sneeuwbal te rollen die drie jaar later, in juli, met een klap tot stilstand kwam - een klap die Nederland schokte.'
Of het artikeltje is gepubliceerd naar aanleiding van het Humanist-dossier van eind juni wordt niet duidelijk. In ieder geval wordt er niet op ingegaan en dat is jammer. De geschiedenis van de jaren '60 kan nog best wat gefundeerde terugblikkerij gebruiken, zeker waar het de relatie van het kabinet Den Uyl met toenmalig alternatief Nederland betreft.
HG

Hagemans' laatste alinea's over Dennendal

DAGBOEK 01-08-04
11:34 uur: Philip Kroonenberg
Gisteravond op De Parade in Amsterdam een optreden beleefd van Philip Kroonenberg en band. Ik had nooit van hem gehoord, en uit zijn website blijkt dat ie, ondanks een imponerende staat van dienst, relatief onbekend is. Een liefhebber van Ry Cooder en J.J. Cale, en dat is te horen. Als je ooit over hem struikelt, neem de tijd om te luisteren.
HG

DAGBOEK 02-08-04
11:50 uur: Gerard Wijfjes: terug in de zorg (2, zie ook 23-07-04)
Zoals je weet ben ik op de dag nauwkeurig dertig jaar na de ontruiming van Lorentz bij de Stichting Reinaerde aan het werk (als flexwerker) gegaan. Ik werk momenteel op de Heygraeff in Woudenberg op een afdeling met ernstig meervoudig gehandicapte mensen. Ik heb het daar reuze naar m'n zin. Eerlijk gezegd tot mijn eigen verassing omdat ik altijd heb gedacht met zulke ernstig gehandicapten niet te kunnen (willen) werken. Ik ben kennelijk inmiddels ook dertig jaar ouder en voel me vooral dankbaar dat ik dit werk mag doen.
Begin weer een beetje aan het jargon en de sfeer van de zorgsector te wennen en ga vooral fluitend (en geregeld fietsend 15 km) naar m'n werk. Mogelijk kom ik eerdaags ook op andere afdelingen te werken zoals bijvoorbeeld een van de logeerhuizen van de stichting.
En verder... ik las het verhaal van Carel Smits. Misschien is het leuk om een keer een minireünietje met een paar belangstellenden te doen waarin we (oubollig?) verhalen van de Lorentz tijd kunnen ophalen? Misschien zelfs een grappig idee om dat samen met de krakers van Donders, Wier en Jeltje te doen?
Als er echt belangstelling voor is, dan doe ik in principe mee.

Gerard

DAGBOEK 02-08-04 (2)
11:57 uur: Uit het Nederlands Dagblad, 29 juli 2004
'Washington - Er is een relatie tussen geloof in de hel en welvaart. Dit beweert de Amerikaanse Reserve Bank van St. Louis in een rapport. "In landen waar een groot percentage van de bevolking in de hel gelooft, lijkt minder corruptie te zijn en een hogere levensstandaard."
Onderzoekers van de regionale bank, die deel uitmaakt van de centrale bank van de VS, wilden weten waarom sommige landen rijker zijn dan andere. Productiviteit en investeringen zijn belangrijk voor de economie, vinden ook deze economen. Maar zij hebben ook naar andere, minder voor de hand liggende zaken gekeken.
Religie kan helpen bij het vinden van het antwoord. Eerder onderzoek toonde al aan dat meer onderwijs het kerkbezoek doet stijgen. Voor de economie is dat echter niet zo gunstig: landen waar vaker een kerk bezocht wordt, hebben een lager inkomen per hoofd van de bevolking. De verklaring van economen is dat kerkgang en religieuze meelevendheid ten koste gaat van de economische activiteit.
Tegelijk blijkt angst voor de hel een positief effect te hebben op de economische welvaart. Mensen die bang zijn dat ze het in dit leven niet goed doen en vrezen voor negatieve consequenties in het hiernamaals, voelen zich gestimuleerd zich extra in te zetten.
Het onderzoek van de centrale bank in St. Louis voegt daar een extra verklaring aan toe: angst voor de hel zorgt voor minder corruptie en een lager corruptieniveau draagt bij aan een hogere welvaart.
Nederland vormt een uitzondering op deze trend: ondanks dat slechts dertien procent van de Nederlanders gelooft in het bestaan van de hel, is ons land een van de minst corrupte en meest welvarende landen van de wereld."

Het eeuwige schermen met de angst door de kerk. Osho sprak er dikwijls over. Hier glashelder en actueel. Als je dan bedenkt dat deze krant één van de weinige níet in oplage dalende dagbladen is, ja zelfs nummer 1 stijgende is.
Ik begrijp het wel, deze tendens, de samenhang in het groot, maar toch shockeert het me weer.

Gert Ploeg

DAGBOEK 03-08-04
11:30 uur: Sokoerov
Zondagavond was er een aflevering van VPRO's Zomergasten met Felix Rottenberg, onder meer over zijn ziekte en weggeweest zijn. Rottenberg vertelde dat hij heel lang zeer slecht - niet - had geslapen. (Hij had ontdekt dat het leven draait om 'blijven adem halen'.) In die periode had ie ook nog Russian Ark van Aleksandr Sokoerov zo'n 25 maal gezien.
De film werd na afloop van Zomergasten vertoond. Er is een website over de film die een koppeling oplevert naar een andere site over Sokoerov zelf: The Island of Sokurov. 'The website welcomes visitors whose interest is not primarily in entertainment, but rather in spiritual work. May it be a fitting response to the artist. Alexandra Tuchinskaya. Editor'. Voor de liefhebbers....

HG

DAGBOEK 05-08-04
15:57 uur: St. Jacques: de weg van loutering en geloof
Tijd voor een vakantieterugblik: het werd uiteindelijk een stukje van de route naar Santiago de Compostela. We begonnen in Le Puy en Velay , en kwamen tot Chely d'Aubrac, met als tussenstations gites en campings in Monbonnet, Monistrol, Saugues, Sauvage, Aubrac Aumont, Nasbinals en Aubrac. Al met al een 150 kilometer, verspreid over zes á zeven dagen. Veel kapellen, heiligen, kruisen en inspirerende medewandelaars - maar ook slecht voorbereide 'pélerins', strompelend op ondeugdelijk schoeisel.
En daar was natuurlijk die Amerikaan die het wandelpad op een mountainbike deed in eenkwart van de tijd. En die groep bejaarde Fransen op de slaapzaal, waar de ohropax beslist niet op berekend was.
En prachtig: vooral het plateau tussen Aubrac Aumont en Aubrac.
PS: een site vol pelgrimages, o.a. naar Santiago, is te vinden onder wandelverhalen.
Een vooral leuke site, met een muzikale intro, is pelerain, van een Leuvense wandelaar.
En de voor Nederland wellicht ultieme Santiago-site is de camino-de-santiago.pagina

HG

St. Jacques

DAGBOEK 06-08-04
10:48 uur: Vlieland en Kant
Nog even na-zomeren: Vlieland dit keer, tot en met zondag. Niks geen zweet, bloed en tranen op het wandelpad, maar zee, lucht en ruimte, en een goed boek (heb meegenomen Rüdiger Safranski's 'Heidegger en zijn tijd', met als extra, als naslagwerk, 'Geschiedenis van de filosofie' van Hans Joachim Störig. Het doel van al dit gelees? Meer inzicht in de (on)mogelijkheden van communicatie, interactie, logica enz. - wat zou Kant bedoeld hebben in zijn 'Kritiek van de zuivere rede'? We zullen er t.z.t. over rapporteren.
HG