Home - Inhoud - week 11 - week 13 - archief - Kritiek week 12 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 12
(15/03 -
21/03)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Jerzy Grotowski, een theatermaker met een opmerkelijk scherp filosofisch/psychologisch inzicht (aangedragen door Gert Ploeg).

DAGBOEK 15-03-04:
22:13 uur: Statement of Principles - Jerzy Grotowski
The rhythm of life in modern civilization is characterized by pace, tension, a feeling of doom, the wish to hide our personal motives and the assumption of a variety of roles and masks in life (different ones with our family, at work, amongst friends or in community life, etc.-). We like to be "scientific", by which we mean discursive and cerebral, since this attitude is dictated by the course of civilization. But we also want to pay tribute to our biological selves, to what we might call physiological pleasures. We do not want to be restricted in this sphere. Therefore we play a double game of intellect and instinct, thought and emotion; we try to divide ourselves artificially into body and soul. When we try to liberate ourselves from it all we start to shout and stamp, we convulse to the rhythm of music. In our search for liberation we reach biological chaos. We suffer most from a lack of totality, throwing ourselves away, squandering ourselves (Jerzy Grotowski).

Het is aanmerkelijk minder riskant je hele leven lang meneer Jansen te zijn dan Vincent van Gogh. Echter, in het volle bewustzijn van onze sociale verantwoording zouden we het ons kunnen wensen dat er meer van Goghs zouden zijn dan Jansens, ook als het leven voor de laatsten veel lichter is (Jerzy Grotowski).

Gert Ploeg

DAGBOEK 16-03-04:
12:25 uur: poŽzie

Poes jaagt op vogels
in onze nieuwbouwtuin.
Ze lachen in hun vlerkjes:
eerst leren vliegen knul !

Ik Ben:
het stille licht
in mij
rust "wetend"
in het Zijn.


Carel Muller

DAGBOEK 17-03-04:
14:19 uur: poŽzie (vervolg)

Toen een fietser zonder licht mij gisteravond,
op de Koedijk,
bijna omverreed,
begreep ik dat mijn verlichting
nog niet zo ver gevorderd was als ik hoopte.


Carel Muller

DAGBOEK 18-03-04:
22:53 uur: Goof
Goof van de Wijngaart, 8 december 1946 - 18 maart 2004
Frans vd Pas

DAGBOEK 19-03-04:
12:05 uur: Goof (2)
Frans vd Pas berichtte gisteravond laat het overlijden van Goof vd Wijngaart. Goof was samen met de ook al veel te vroeg gestorven Hans Spijkers auteur van het in 1984 verschenen 'Na Dennendal, Op zoek naar perspectieven in de gezondheidszorg'. In de jaren '70 was hij voor Nieuw Dennendal een van de 'Utrechtse actievoerders', en als zodanig een van de bezetters van paviljoen Lorentz. Hij was vorig jaar maart op de Nw-DennendalreŁnie aanwezig, als woordvoerder van de stichting het Lekkere Mallootje, met op het hoofd - als een van de weinigen - het nieuw-dennendalkalotje. Hij laat een grote leegte achter; ongetwijfeld zal iedereen hem erg missen. Zijn naasten en vrienden zij veel sterkte gewenst. (Misschien later meer.)


Goof op reŁnie


HG

DAGBOEK 20-03-04:
18:58 uur: omgekeerde integratie bij/op (?) WA-Hoeve
Deze ochtend ontving ik een Nieuwsbrief van de provincie Utrecht, met een artikel over een 'Bijzondere wijk bij de Willem Arntz Hoeve'. Er wordt meegedeeld dat de provincie samen met de gemeente Zeist, de zorginstelling Altrecht en het Zorgkantoor gaat kijken of in Den Dolder een buurt gebouwd kan worden voor mensen met een ggz- achtergrond. Het is de bedoeling dat er mensen met psychiatrische problemen gaan wonen. De voorgenomen 130 woningen waarvan 30 voor cliŽnten, worden bij de WA Hoeve in Den Dolder gebouwd.
'Het wordt een vorm van omgekeerde integratie. We halen de maatschappij naar ons toe. In het verleden zijn in woonwijken sociowoningen gebouwd, waar mensen onder begeleiding wonen. Maar veel clienten missen de beschermende omgeving van de instelling' enzovoort.
Ten slotte wordt onder het kopje 'Gewone bewoners' meegedeeld dat het de bedoeling is dat mensen met en zonder psychiatrische problemen, samen, geÔntegreerd, een buurt gaan vormen.

Ben Princen
(door Princen, oud-directeur Dennendal ('82-'88), naar ZetNet gestuurd en daaruit overgenomen)