Home - Inhoud - week 19/20 - week 23 - archief - col. we-21 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK
21/22
(17/05 -
31/05)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: wateronderzoek, de invloed van gebed op het crystalliseringsproces in water, met overtuigende foto's, een site getipt door Carel Muller

DAGBOEK 17-05-04
22:35 uur: Circus Wammus
Wat informatie over de foto's van het optreden van Circus Wammus. Het was niet in 1972, maar om precies te zijn 11 mei 1974, de dag voordat wij met zo'n tien mensen uit de Gras- en Heihoek gezet werden. Zo'n dag vergeet je niet meer. Op de dag dat het Circus Wammus optrad, inderdaad ter ere van de opening van de "GELE HOEPEL", waren wij nog aan het werk.
foto 1 :zeker weten, 11 mei 1974 , opening van de Gele Hoepel
foto 3 :het verhaal ging, dat op deze dag Peter Buijs, die niet meer op het terrein mocht komen, toch, verkleed als clown, net alsof hij bij het circus hoorde.... naar binnen gesmokkeld werd. Is hij deze clown??
foto 7 : links naast mij staat Adriaan van den Berk, op de onderste rij staan kinderen van de Hoeken, Lucia, Tommy en Patty (gr.l) Richard, Nico en Karin - helemaal links onder is Robbie
foto 8 : rechts onder is Arnold P.
foto 9: Adriaan van den Berk links van mij en op de onderste rij Erik, Lucia W., Tommy H. , Patty (gr.l) Nico en Karin
foto 10: voorste rij, met vinger aan zijn mond, Corrie K., achter Corrie zit Martentje B. (kleintje) midden boven staat Paul. Hartelijke groet.

Wilma Jansen

DAGBOEK 18-05-04
22:43 uur: Michael Barnett, alias Somendra
Gert Ploeg attendeerde me op een werkgroep van Michael Barnett alias Somendra.
Somendra was in de Bhagwan-jaren een legende. Hij deed groepen waarbij je rechtstreeks in contact kon komen met kundalinikrachten, kosmische energievelden en dergelijke.
Michael Barnett heeft een site, zie wildgoose.net.
Uit het 'schedule' van de site blijkt dat hij van 25 tot 27 juni een groep doet in Nederland, in Lochem: FLOWERS LIVE FOREVER (kosten 230 euro). Informatie daarover is te verkrijgen via DASHKARA, Wilri Waarlo: Phone: (+31) 015-620241 • 0620-407379; E-mail: wilri@12move.nl
Somendra publiceerde in 1980 een boekje over zijn werk genaamd Energie & Transformation. Bij de introductie is een plaatje van een Chinese schildering van een boom bij een rivier afgedrukt, met daaronder als tekst: 'It's like a river that moves towards the sea - no matter how you block a river, how much you divert a river, there 'll always be a trust towards the ocean. In all human beings, whether they are aware of it or not, there is a thrust towards a state of being which has been known throughout the centuries as a state of Buddhahood.'

HG

DAGBOEK 20-05-04
14:13 uur: river
Yes, that river.... en veeeeel water is sindsdien door de rivier gestroomd! Somendra is Somendra, Michael Barnett is Michael Barnett.....
Gert Ploeg

DAGBOEK 21-05-04
13:12 uur: Pessoa
'Ik ben niets/ Ik zal nooit iets zijn/ Ik kan ook niets iets willen zijn/ Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld.'
Fernando Pessoa (uit: de Sigarenwinkel)

HG (In de Cicero-bijlage van de Volkskrant van vandaag, door Paul Depondt opgetekend uit de mond van de Vlaamse schrijver Johan de Boose)

DAGBOEK 22-05-04 (1)
13:09 uur: historische middenas
'Herontwikkeling Middenas Den Dolder: geen keus maar noodzaak', zo luidt de kop boven een artikeltje in Raakvlak van 4 mei 2004, het personeelsblad van Atrecht, waar de WA-Hoeve nu onder valt.
Het verhaal is een verslag van een bijeenkomst over de bestemming van de historische Middenas op het terrein van de Hoeve, te weten de as Hoofdgebouw-Gehoorzaal-Restaurant-Keuken-Wasserij en de gebouwen daaromheen, zoals de Vijverhof. De schrijvers stellen dat de aangekondigde nieuwbouw op het terrein, om 'gewone' mensen tussen cliënten te laten wonen, niet ten koste mag gaan van historische gebouwen. 'Geven we niet gronden en gebouwen weg die we wellicht over tien jaar nodig hebben?'
Uit het artikel blijkt dat de meeste gebouwen niet meer geschikt zijn voor de eigentijdse zorg. 'Een deel van de Middenas staat al leeg, of heeft een tijdelijke bestemming gekregen. Herontwikkeling is daarom eigenlijk geen keuze, maar een noodzaak. Doen we niets aan deze monumenten, dan slopen de gebouwen zichzelf.'
Vervolgens wordt gesteld: 'Atrecht heeft daarom besloten om dit deel van het terrein in samenwerking met woningbouwvereniging De Seyster Veste te herontwikkelen. Het gebied moet geschikt gemaakt worden voor wonen, werk en zorggerelateerde functies.'
Elementen die een rol in de discussie spelen zijn de behoefte aan 'vermaatschappelijking' ('we proberen onze cliënten zoveel als mogelijk uit de langdurige zorg te halen') en de behoefte aan 'omgekeerde integratie' ('we willen ook binnen bepaalde randvoorwaarden bescherming en veiligheid aan onze cliënten bieden').
De schrijvers spreken van 'kansen' en 'spanningen' met betrekking tot plannen om 'gewone mensen' op de Middenas te laten wonen en daar kleinschalige bedrijvigheid mogelijk te maken.
De hele zaak verkeert nog in de prille onderzoeksfase. Raakvlak komt er op terug.

Aagje Soede

DAGBOEK 22-05-04 (2)
13:29 uur: liefde
onzichtbare hand.

wat leeg maar stil
zit ik zomaar wat te zitten -
'hé,' denk ik,
'kan leegte liefde zijn?'

Gert Ploeg

DAGBOEK 22-05-04 (3)
18:52 uur: ben jij buitenaards?
How to Tell if you're Not from Here:

If you . . . are deeply saddened by the way humans treat each other, feel somewhat alienated, even from friends and loving family, gaze out at the stars, with a sense that Earth is not your real home, are more comfortable with plants or animals than with most people, suffer from allergies and other sensitivities, have a sense that you came to this planet to do something important . . .
you may be one of the seventy-million Wanderers -- entities from higher dimensions -- who are here to assist with the impending shift.

Lees verder over je mogelijke buitenaardse afkomst op:
The secret history of planet Earth

ingekleurde graancirkel
(groeten van

Carel Muller)

DAGBOEK 24-05-04
23:22 uur: Jiskefet
Jiskefet gisteravond met een mopperende clown op de achterbank van een auto, op weg naar een snabbel. JA, HET IS GEEN LOLLETJE! zegt de aankondiging.

Op hetzelfde moment lees ik (synchroniciteit):
"(...) HET IS ÉÉN POT NAT! En het medicijn daarvoor ook:
Voel jezelf
op het moment
dat er niets bijzonders gebeurt.
Als je dat niet kunt, zul je altijd proberen het moment met iets te vullen (...)"

Jiskefet is na zondag de hele week nog te zien op Jiskefet en word meen ik 's zaterdagavonds herhaald.

Gert Ploeg

DAGBOEK 26-05-04
11:53 uur: Lubbers' billen
Google geeft nu 798 pagina's in het Nederlands voor de zoekopdracht 'Lubbers + billen'. Ik begin er spijt van te krijgen dat ik er een column aan heb gewijd - maar ik was een van de eersten. Zie De billen van Lubbers
HG

DAGBOEK 26-05-04 (2)
12:06 uur: Kritische Psychiatrie
WELKOM op de website van Kritische Psychiatrie:

Zelfs in de geest van hen die gevangen zijn in de greep van
de waanzin, houdt een vlam van het normale stand;
zelfs in de meest normale geest een hoekje van
onuitgeroeide waanzin.

Richard Bosma

DAGBOEK 27-05-04
23:57 uur: U.G. Krishnamurti
U.G. Krishnamurti geldt als een 'rebel', maar hij is vooral uniek en onnavolgbaar. Er is een site van hem: U.G.. De site is magnifiek, speciaal de talrijke video's, waarop U.G. (geen familie van Jiddu Krishnamurti) vrolijk de vloer aanveegt met (be)zoekers. Ook de verhalen over zijn ontmoetingen met Ramana Maharshi en Jiddu Krishnamurti mogen niet gemis t worden.
Een uitspraak: 'Your constant utilization of thought to give continuity to your separate self is 'you'. There is nothing there inside you other than that.'

HG

DAGBOEK 28-05-04
13:29 uur: de mens en zijn werk
Ik keek tv, zag de thuiskomst van het ontvoerde meisje.
Ik zou graag een experiment willen doen: hoe gedraagt een perspersoon zich zónder camera, zónder microfoon, zónder fototoestel, zónder kladblok/dicteerapparaat in de buurt van zo'n ongewone gebeurtenis?
Het zijn net maskers, waarachter ze zich verstoppen. Dan doe je dingen die je normaal nooit zou doen. Alleen zo kunnen ze hun normale menselijke gevoel ontkennen, dat ze over grenzen gaan.
Wie kent niet het gevoel dat je krijgt als je de bruiloft van een familielid van je mag fotograferen? Je hebt op de een of andere manier het gevoel niet ècht deelnemer te zijn, je staat aan de kant.
Dat principe.
Een perspersoon kiest voor dit vak, het zegt iets over hem. Maar wees gerust - gieren vinden het ook niet erg hoe wij over ze denken. Ze wachten wel, met oogkleppen en oordopjes, gewoon op de volgende kans de situatie te misbruiken.
NAAKT zouden ze zijn, als een gier zonder veren.

Gert Ploeg

DAGBOEK 29-05-04
12:41 uur: Krantenlezer
Als iemand een krantenlezer was, dan ik wel. Sinds 1968 is dat de Volkskrant die toen net Het Roomse Juk had afgeschud en het weer helemaal zag zitten. De krant kreeg aandacht voor bijna alles wat anders, nieuw, opstandig en of links was. Een soort realiteit die de mijne was.
Hoe is dat nu Carel, vertel! Ik moet eerlijk zijn: daar is weinig meer van over! Ik tref mijzelf als vanouds met koffie en sigaret op de bank aan: een verse Volkskrant in de hand. Maar waargáát Dit over? Over alles en nog wat maar niet, never, nooit over een realiteit die nu de mijne is.
Even een stuitend voorbeeld en dan hou ik erover op, want teveel kankeren is ook weer niet goed voor een mens.
Vandaag 29 Mei 2004. Pagina 3W: "VENUS OVERGANG Mini eclips boeit nu vooral hobbyisten. Een zwarte stip voor de zon."
Teneur van het verhaal: dit gebeurt maar is oninteressant, want we hebben alles al gemeten.
Een zwarte stip voor de zon? Een waas voor je ogen, een bord voor je kop zul je bedoelen.
De Venus-passage op 8 juni is een prachtige gebeurtenis die feestelijk gevierd mag worden. Want Venus verzorgt in de periode 6-10 juni een waterval van vrouwelijke energie en opent daarmee een periode van 8 jaar, waarin de polen manlijk-vrouwelijk zich beter met elkaar zullen verbinden. Als dat allemaal gaat lukken en wij bewegen een beetje mee dan zijn we in 2012 net klaar voor het 1000-jarig Vrederijk dat dan, zoals jullie weten, definitief aanbreekt.
Vrolijke groet.

Carel Muller

DAGBOEK 31-05-04
11:14 uur: verbinden
gisteravond laat
nee nacht
nog even snel naar buiten
blote voeten
was vergeten de schep onder dak te zetten.
aldaar volledig overdonderd
door een fluisterend druppelen
- en die geur!

twintig minuten later
nog steeds buiten.
ik was stil blijven staan
en liet mezelf weer eens
heerlijk natregenen
als vanouds.

regen is alleen nat als je binnen bent
buiten is binnen is buiten is binnen -
één.

Gert Ploeg