Home - Inhoud - Debat (terug) - Interview Hans Bogers - Archief - red.
VALENTIJNSBRIEF CAREL MULLER
WEEK 5
no. 2-10

14 februari 2010

INTERACTIE:

Bijdragen voor de COLUMN-ruimte zijn via redactie in te zenden. Graag ondertekening met e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De columnruimte is vrij. Het kan een persoonlijke oprisping, recensie, mailwisseling, oproep of iets anders zijn. Er geldt in principe een maximum van duizend woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.

De afgelopen weken voerde ik met Carel Muller een mailwisseling over Ray Kurzweil, een Amerikaanse futuroloog, uitvinder en zakenman, die maandag 4 januari bij Raoul Heertje in VPRO's Wintergasten te zien was. Ik had de uitzending zelf niet gezien en werd nieuwsgierig. Mijn internetnaspeuringen schrokken mij in eerste instantie af: Kurzweil lijkt wel erg ver te gaan in zijn toekomstvisie: er doemden onwillekeurig visioenen op van RoboCop, de mens in een door technologie overheerste, virtuele sciencefictionwereld. Wat is Kurzweils wereld precies? En waar is de mens- en aardevriendelijke bezieling gebleven die zo hoog in het nw-dennendalvaandel werd geschreven?
Ook had ik zo mijn twijfels vanuit een andere hoek, want het echec van het kapitalisme heeft in samenhang met de klimaatproblematiek en de opkomst van de radicale islam -immers ten minste deels een emancipatiebeweging geïnspireerd door armoede, achterstelling en onderdrukking- geleid tot hernieuwde belangstelling voor de universalist Marx, een armoedebestrijder pur sang die de zwakheden en inconsistenties van het kapitalisme ongenadig blootlegde. En is Kurzweil wel salonfähig in marxistische kringen? Kan hij een bijdrage leveren aan de zo noodzakelijke herdefiniëring van de sociaal-democratie?
Carel was zo vriendelijk een toelichting te schrijven. De atheïst, agnost, boeddhist-humanist -om maar niet te spreken van de neomarxist- in mij zijn er nog niet geheel gerust op, maar iedereen heeft zo zijn eigen aardigheden -zeker als het futurologen en deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie betreft. Kurzweil deed opzienbarende uitvindingen die het leven verbeterden van dyslectici en blinden. En God, 'Singularity' in Kurzweils jargon, heeft vele namen en gezichten (zoals die van agnostici en atheïsten :-).
Er leiden meerdere wegen naar Rome. Misschien is dat wel de boodschap.
Hans Grimm
WAAROM KURZWEIL?
Valentijnsbrief Carel Muller

Beste Hans

Ik zou nog even terugkomen op Ray Kurzweil. Dat doe ik hieronder, nogal plechtstatig vrees ik, omdat ik het voor mezelf ook even wilde verhelderen: ‘there is some system in my madness, but which?’

In de tijd van Dennendal was het begrip New Age, Aquarius of het Watermantijdperk voor mij nogal abstract. De realiteit van dat moment was veelbelovend genoeg.
Toen het mis ging met Dennendal, ging het met heel veel dingen mis en leek er een einde te komen aan een nieuwe periode in onze cultuur. Een ‘New Age’ leek vager en verder weg dan ooit.
Dat bleef zo bij mij tot begin 2000. Ik kwam toen in aanraking met ‘Een gesprek met God’, het eerste boek van Neale Donald Walsch en met ‘Herinneren’ van Steve Rother. Het was of alles wat ik tot dan had gedacht, verlangd en beleefd, werd samengebracht en verhelderd. Ik begreep ook dat Dennendal niet verloren was gegaan, maar gezaaid, en dat het tijd werd om te oogsten.

In die boeken werd ‘uitgelegd’ dat we deel van God zijn, geïncarneerd in de derde dimensie zodat God zichzelf kan beleven. De bedoeling was dat we op eigen houtje zouden ontdekken wie we in werkelijkheid zijn, terwijl elke herinnering aan onze oorsprong was geblokkeerd.

Dat is gelukt en nu wordt het tijd naar Huis terug te gaan: Ascension. We verlaten gaandeweg de derde dimensie, het gebied van dualiteit en strijd, en evolueren naar eenheidsbewustzijn, liefde en vrede. Normaal gesproken moet je daar eerst voor doodgaan. Nu niet. Al het geschapene is zodanig in trilling verhoogd dat de overstap mogelijk wordt. In 2012 moet die stap in principe gezet zijn.
Voila: de Nieuwe Tijd, het Watermantijdperk, het 1000-jarig Vrederijk van Jesaja.

Wat we nu meemaken is vooral de afbraak van het oude omdat er ruimte moet komen voor het nieuwe. Gevestigde verhoudingen, instituties, autoriteiten, denksystemen en vooral onze ego’s buigen of barsten. Dat geeft een hoop gedoe en daar zitten we middenin.
Het zoeken naar andere vormen van leven en samenleven vraagt om nieuwe ideeën, sociale vaardigheden en inspirerende mensen, maar ook om nieuwe technieken. Vandaar mijn belangstelling voor Kurzweil.
We hebben (ook) techniek nodig om een mens en aardevriendelijke samenleving te kunnen vormgeven, armoede te bestrijden, de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen, om iedereen een stem te geven en met anderen te verbinden.
Een sterk punt van Kurzweil is dat hij de snelheid van ontwikkelingen in beeld brengt: ‘accellerating change’. Die snelheid is een signaal èn een aansporing: technische ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling gaan doorgaans hand in hand en móeten dat ook doen om ongelukken te voorkomen. Ook naar die kant is dus wakkerheid geboden. Daarom Kurzweil.

Vrolijke groet!
Carel (14-02-2010)
NACHRIFT van 17-02-2010 (een reactie op in de intro en in diverse mailtjes geuite reserves, alsmede op een -ironisch- verzoek om stemadvies)

Beste Hans, ga even terug in je herinnering naar de tijd waarin Dennendal ontstond.
Als uit het niets kwam daar een heel ander, nieuw, levensgevoel naar boven. Er ontstond een gevoel dat het menselijk samenleven en de verhouding tot de natuur heel anders kon: de verbeelding aan de macht, gewoon samen mens zijn, de mens als kabouter in de natuur, de kracht van bloemen en veronderstel dat het oorlog is en niemand gaat er naar toe.
Dat levensgevoel was niet het product van een ideologie of de uitslag van verkiezingen, nee het was juist een spontane overstijging van de bestaande kaders. Vandaar ook de roep om bewustzijnverruiming: als je het anders ziet kan het anders worden.
Mijn stukje gaat erover dat in mijn ogen dat levensgevoel van toen, dat spontane huppelpasje in onze cultuur, de voorbode was van wat Nu gaat gebeuren. Ik denk dat we even spontaan en onverwachts als toen een sprong maken naar een wereld die de oude verhoudingen, structuren en machtsblokken achter zich laat en overstijgt. De basis voor al dat nieuws is bewustzijnsverruiming: met een verruimd bewustzijn kun je zien dat mens-natuur en aarde Een zijn en dat Liefde de boel draaiend houdt. (Hier zet het orgel in!)
Is dit een geloof? Voor mijn part. Ik noem het een verwachting en ik zou er niemand mee lastig vallen als ik niet zo graag het plezier daarover wilde delen, vooral met Dennendallers! Voorpret en ook een poging de hectiek van het moment een plaats te geven: de oude structuren breken af en verdwijnen.
Van die bewustzijnsverruiming, van die evolutionaire sprong, van dat eenheidsgevoel en het inzicht dat alles om Liefde draait, is voor velen nog niet veel te merken. Daarom is het leuk en nuttig te kijken naar Kurzweil en de technische ontwikkeling waar hij voor staat.
Mijn "heilsverwachting" ,als ik het zo mag zeggen, is niet gebaseerd op de ontwikkeling van de techniek. Maar de oorverdovende en hartverwarmende ontwikkelingen op dat gebied illustreren prachtig wat er aan de gang is. Als alles hetzelfde zou blijven, dan zou alleen al de ontwikkeling van wetenschap en techniek in de komende 10 jaar voor een revolutie zorgen. Maar zonder een gelijke ontwikkeling van de "warme " kant, zou dat ook grote gevaren kunnen opleveren: kinderen moeten niet met vuur spelen.
Kortom: hou je vast, laat alles los, het feest gaat beginnen: "Dennendal" back in business, maar langer en met zijn allen!

Vrolijke groet!
Carel (17-02-2010)