Home - Inhoud - Gen. conflict (terug) - Valentijnsbrief (volg.) - Archief - red.
DEBAT
WEEK 2
no. 1-10

15 januari 2010

INTERACTIE:

Bijdragen voor de COLUMN-ruimte zijn via redactie in te zenden. Graag ondertekening met e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De columnruimte is vrij. Het kan een persoonlijke oprisping, recensie, mailwisseling, oproep of iets anders zijn. Er geldt in principe een maximum van duizend woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.

Afgelopen woensdagavond 22.00 uur kwam dan toch nog het debat over het uiterst discutabele optreden van de premier na de presentatie van het rapport van de commissie-Davids. Ik heb tot 02.00 uur zitten kijken. Toen had ik al zoveel stof voor een theaterstuk dat er echt niets meer bij kon. Hier volgt een korte impressie.
DEBAT
door Hans Grimm

Precies weet ik het niet meer, maar Femke Halsema zei op een gegeven moment tegen Wouter Bos zoiets als: ‘Haal nu toch die malle grijns van uw gezicht af! Waarom zit u steeds te lachen?’ (Wouter keek niet blij, het masker zakte even af!)
Halsema over de schending van het volkenrecht tegen Jan Peter Balkenende: ‘Om het in gewonemensentaal te zeggen: zou u het weer zo doen?’
En dan Mariëtte Hamer -wát een comedienne- tegen Mark Rutte, met ietwat lijzige stem: ‘Waarom staat u steeds in de lucht te staren als ik het tegen u heb? Ik vind dat weinig beleefd.’ (Mark verslikte zich zichtbaar.)
Het deed me denken aan een recente analyse van acteur Huub Stapel bij Pauw en Witteman: ‘Mannen zijn doelgericht, vrouwen fungeren meer in de breedte en kunnen beter switchen, zijn beter uitgerust voor ‘multitasking’.’ (Stapel heeft veel succes met zijn show over de verschillen tussen man en vrouw.)
In het debat ging het niet zozeer om het switchen tussen verschillende onderwerpen, maar tussen ratio en emotionaliteit. Zo was er nog kortlontje Agnes Kant, met haar ‘lullige’ briefje en ‘soepzooitje’. ‘Laat ik er niet omheen draaien’. Kernachtig!
Dan was Geert Wilders met z’n grofheid nog bijna aardig (Balkenende was voor de PvdA 'door de pomp gegaan'). Het interesseerde hem allemaal geen fuck en je zag dat hij probeerde een gewone bootwerker te zijn. Dat had toch iets van ‘jongens onder elkaar’.
Blij dat ik niet in de politiek zit.

Zie ook: Irak-rapport en Nova/Debat/Brief, met eventueel als andere trefwoorden of tags 'Irak', 'rapport', 'commissie-Davids'.

PS: ten overvloede, maar toch maar: de bovenvermelde citaten zijn geen letterlijke transcripties, maar sfeertekeningen (het is ongeveer op die manier gezegd); dat geldt overigens niet voor het citaat van Wilders, waarover nog valt op te merken dat mijn Van Dale (daterend uit 1961) de uitdrukking 'door de pomp gaan'niet vermeldt -wel: 'in de pomp schijten' (in de benauwdheid zitten) en 'loop naar de pomp' (maak dat je wegkomt); is hier sprake van een typisch Venlose of Limburgse uitdrukking of is dit Wildersiaans?