Home - Inhoud - Oproep I.M. - 911 (2) - Archief - red.
911 EN HET ZOEKEN NAAR WAARHEID
WEEK 16
no. 1-06

12 april.

INTERACTIE:

Bijdragen voor de COLUMN-ruimte zijn via redactie in te zenden. Graag ondertekening met e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De columnruimte is vrij. Het kan een persoonlijke oprisping, recensie, mailwisseling, oproep of iets anders zijn. Er geldt in principe een maximum van duizend woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.

ĎBeste Hans, hierbij een inleidinkje op onze mailwisseling over 911. Zoals je weet ben ik de afgelopen maanden druk, druk, druk geweest met De aanslagen van 11 september 2001 op onder meer het World Trade Center in New York.
Het begon september vorig jaar. Ik kreeg een artikel onder ogen van een Californische architect, David Heller, die schreef het volgende: volgens de officiŽle verklaring zijn de Twin Towers en WTC toren nummer 3 (die hadden we ook nog) ingestort omdat de klap van het invliegende vliegtuig, gevolgd door de kerosinebranden, de stalen kolommen verzwakte. Toen de kolommen de verdiepingen die erboven zaten niet meer konden dragen, kwamen die naar beneden en vervolgens begaf de ene na de andere verdieping het.
Als het zo gegaan zou zijn, zegt Heller, leg mij dan uit hoe het komt dat de torens bijna net zo snel naar beneden kwamen als een baksteen die je van het dak naar beneden laat vallen. Er moet toch vertraging zijn door botsing, door wrijving. Stel je de auto voor die met 100 km per uur op een andere, stilstaande, auto botst. Wat er ook gebeurt, de rijdende auto wordt vertraagd.
M.a.w. de officiŽle theorie/verklaring kŠn niet kloppen. De verdiepingen zijn allemaal tegelijk naar beneden gekomen, ze hebben elkaar in hun val niet afgeremd. Kan dat? Ja dat kan: als je ze opblaast.
Noem me naÔef : ik schrok !
Dus die zogenaamde War on Terror is doorgestoken kaart. We zijn op het verkeerde been gezet. Door wie dan? En waarom weten we dat niet, horen we er niets over, et. etc.
Carel Muller
Zie: Hard science and the collapse of the WTC.
911 EN HET ZOEKEN NAAR WAARHEID
29 maart - mailwisseling Carel Muller (CM) en Hans Grimm (HG):
HG: Ik heb de afgelopen dagen wat stukken vertaald over het proces tegen Moussaoui, een Al-Qaida-lid dat zijdelings betrokken is geweest bij 911. (Zie de Volkskrant van vandaag en gisteren.) Het punt is dat er zoveel indirecte bewijzen voor 911 zijn - in de vorm van verhoren van arrestanten, processen en dergelijke - dat het voor de gemiddelde krantenlezer of journalist moeilijk valt niet in een samenzwering van buiten, vanuit de moslimfundamentalistische wereld rond Osama bin Laden, te geloven. Dan zouden ook al die processen doorgestoken kaart moeten zijn en dat zit je met je geloof in de Amerikaanse democratie en het systeem van checks and balances, de onafhankelijke rechtspraak en dergelijke. Moeilijk, moeilijk...

CM: Nou dat valt erg mee hoor, die arrestanten en processen. Moussaoui is zowat de eerste, maar zijn getuigenis is inderdaad erg verwarrend. Het Amerikaanse systeem van checks and balances is aan vreselijke erosie onderhevig!! Het Congres en de Senaat functioneren nauwelijks meer als controle en tegenwicht tegen het Witte Huis. Sleutelkwesties zijn natuurlijk het illegaal afluisteren, de leugens rond Irak en de uitgebreide schending van mensenrechten in Guantanamo Bay, Abu Ghraib en waar niet. Liberals (zoals die van www.truthout.org bijvoorbeeld) zijn wanhopig over het feit dat niemand Bush dwingt om verantwoording af te leggen.
HG: Tegelijkertijd is daar natuurlijk de kwestie van de geloofwaardigheid van de gang van zaken rond het instorten van de WTC-torens, waarbij de officiŽle versie door de wetenschappelijke benadering van de critici toch behoorlijk onderuit wordt gehaald. (Maar daarbij geldt dat het voor een leek moeilijk is te verifiŽren wat wetenschappers daarover te berde brengen.). Ik wil maar zeggen dat er aan een goed betoog in deze heel wat haken en ogen zitten.

CM: Daar ben ik het erg mee eens! Het gaat daarbij ook over de onwil van velen om de gedachte toe te laten dat zoiets kwaadaardigs kan gebeuren. Ik weet niets van natuurkunde, toch vond ik Hellers uiteenzetting onontkoombaar.
Iets valt onbelemmerd = vrije val.
Iets valt belemmerd, met wrijving, stuiterend van verdieping naar verdieping( 110 x)
Als je de vrije-val-snelheid weet dan moet niet-vrije val langer duren.
Toch ???

Zou je Heller nog eens willen lezen ?

29 maart
(Na het lezen van Hellers websiteverhaal: Hard science and the collapse of the WTC). HG: ĎIk geef wat tegengas en speel advocaat van de duivel; lijkt me nuttig in deze.
CM: Absoluut handig !

HG: Het verhaal over de vrije val e.d. kan ik volgen, maar wie garandeert mij dat het zo is gegaan als hier wordt geschetst? Stortten de torens inderdaad in 6,5 - 10 - 14 seconden ineen? Heller ontleent zijn gegevens aan 'videofootage availabale on the web', niet uit officiŽle onderzoeksgegevens of andere gedoublecheckte bronnen. Bronverantwoording is essentieel in deze.
CM: Ho, ho. Wat je nodig hebt is de video-opname van het instorten van 1 der torens. Die is gemaakt op het moment dat het gebeurde. Die kan je dus gebruiken om vast te stellen hoe snel ze instorten.
Iedereen kan dat controleren, want iedereen heeft dezelfde video. Die videoís zijn ook niet omstreden/ de inzaksnelheid is ook niet omstreden.

HG: Heller schrijft ook dat de officiŽle onderzoekers voor raadsels staan en allerlei zaken niet kunnen verklaren. (The passage over: "the specifics of the fires in WTC7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time"). Het officiŽle onderzoek is dus nog niet afgerond of de eerste rapportages hebben een voorlopig karakter. Daarmee lijkt iedere kritiek voorbarig, want waarop wordt dan kritiek uitgeoefend - op iets wat kennelijk nog een mysterie is. (Ik geef toe: de verklaring over het onverklaarbare karakter van de gebeurtenissen kan een truc zijn, om maar geen verantwoording te hoeven afleggen of duistere feiten te verhullen - maar ze zet wel iedere kritiek voorlopig op losse schroeven.)
CM: Het officiŽle onderzoek is afgerond. Na veel gedoe - Bush wilde eerst niet - is er een 911-commissie geÔnstalleerd. Dat was een coverup-commissie die eigenlijk niets heeft onderzocht. Het citaat dat jij noemt is saillant omdat immers WTC 7 niet is geraakt door een vliegtuig. Er zijn ook geen erge branden geweest; toch is het aan het einde van de dag ingestort. Men verwijt de 911-commissie dat ze luchtig over dat verschil heen stapt.
Op de site 911truth.org vind je ook een bespreking van het rapport van de 911-commissie door David Ray Griffin.

HG: Blijven over alle verklaringen van verdachten rond de negentien kapers, de Al-Qaida-samenzweerders. Die verklaringen duiden wel degelijk op een samenzwering van buiten. Is er sprake geweest van een samenzwering van buiten en eentje van binnen? Hebben de samenzweerders samengezworen? Is de CIA doorgedrongen in de gelederen van Al Qaida en hebben ze elkaar misbruikt - het zou niet de eerste keer zijn.
Maar dit blijven vooralsnog gissingen. (Net als het verhaal van Heller over Marvin Bush en Larry Silverstein - dat is een zwak gedeelte in het betoog en ondermijnt het wetenschappelijke verhaal; als er feiten zijn die verdenkingen tegenove M. Bush en Silverstein rechtvaardigen zal in het Amerikaanse rechtssysteem een aanklager gevonden kunnen worden die een potentiŽle zaak aan een grand jury voorlegt, waarna een onderzoek kan volgen).

CM: Beste Hans, was het maar waar! Dat is nou juist het gekke, het akelige, het geheimzinnigeÖ Dat gebeurt niet. De enige aanklacht die loopt is die van Fitzgerald in de Plame leak-zaak. Dat gaat tergend langzaam maar men hoopt dat dat een hoge pief de kop gaat kosten.

HG: De oppositie heeft Nixon uiteindelijk laten struikelen (Watergate), ze heeft Clinton bijna te pakken gehad (nota bene over de Lewinsky-affaire); er lopen daar echt heel wat lieden rond die graag met Bush en consorten zouden willen afrekenen en die daar de guts en de kwaliteiten voor hebben.
CM: Wie bijvoorbeeld? Er was laatst een senator, Feingold, die voorstander was van een vooronderzoek dat had kunnen leiden tot een echt onderzoek dat had kunnen gaan over de wettigheid van afluisteren, hoewel allang duidelijk is dat het onwettig is.

HG: Wat ze aangaande 911 kennelijk ontbreekt zijn vooralsnog feiten en overtuigingskracht.
CM: Er is in ieder geval ťťn feit: namelijk dat de torens te snel zijn ingezakt. Wie doet daar wat mee?
HG: En dat duidt er op dat de 911-zaak - nog - te zwak is. De kritiek blijft obscuur, blijft beperkt tot internet, en dringt niet door tot de serieuze media zoals de Washington Post en de New York Times.
CM: Helaas Hans, de serieuze media zijn allang van hun voetstuk gevallen, omdat ze gewoon niet publiceren wat er gepubliceerd moet worden (ook onze held Woodward niet). De VS is verschrikkelijk van zijn apropos geraakt door 911 en de dwang tot patriottisme die erop gevolgd is. Mocht je hier meer van willen weten dan raad ik je www.truthout.org aan. Als je je gratis abonneert krijg je elke dag korte meldingen van mooie artikelen. Zo las ik ook de mooie speech van Al Gore( waar je verder ook niets van hoort trouwens) ter gelegenheid van Martin Luther King-dag.

3 april
HG: Een vraag die ik nog niet had gesteld, maar die natuurlijk erg voor de hand ligt, is waarom Michael Moore in zijn Fahrenheit 911 geen aandacht besteedt aan de theorieŽn van Heller c.s. Is dat omdat Moore zijn film uitbracht voor die theorieŽn te berde werden gebracht. (De film dateert alweer van het voorjaar van 2004 geloof ik.) Andere redenen? Weet jij hier iets van? (Ik zit toch niet echt in het dossier-911, zoals je ziet.)

CM: Die vraag heb ik me ook gesteld toen ik met Heller in aanraking kwam. Fahrenheit was inderdaad eerder, maar gek is dat Moore sinds Heller en Steven E Jones (de hoogleraar natuurkunde die Hellers berekening herhaalde en bevestigde) op dit punt niets van zich heeft laten horen! Voorzover ik kan nagaan zit hij nog op de lijn van 'they let it happen on purpose'.
Ik heb hem indertijd gemaild, althans zijn website, en gevraagd hoe het zat. Geen antwoord.
Het lijkt er wel een beetje op dat Moore zich wat afzijdig houdt van de rest van de 911-watchers, die zich vooral concentreren in 911truth.org.
Schokkend vond ik te merken dat er toonaangevende publicisten zijn, zoals William Rivers Pitt en waarschijnlijk ook Norman Solomon ( truthout en free lance NYTimes) die wel degelijk vinden dat 911 doorgestoken kaart is, maar er voor kiezen om net te doen alsof. Misschien speelt dat bij Michael Moore ook. De idee daarachter kan zijn dat het publiek deze waarheid niet aan kan.

4 april
HG: Nog een vraag: we hebben het over drieduizend doden - en hun verwanten - in New York, in Madrid ruim 200 doden, in Londen ruim 50 doden, in Amsterdam 1 (Theo van Gogh); en dan natuurlijk alle slachtoffers in Afghanistan en Irak (alleen aan Amerikaanse zijde inmiddels ruim 2000). Om maar niet te spreken van alle indirecte ellende, de polarisatie, escalatie enzovoort.
Dat ik moeite heb met de complottheorie, die van het begin af aan een kwaadaardige opzet van de kant van het Witte Huis - en verantwoordelijkheid - veronderstelt, is logisch. Ik neig meer naar de lijn die je schetst van Michael Moore, zo van: ze hebben het laten gebeuren, of: ze zijn het slachtoffer van iets dat in gang is gezet door hun omgeving: een plot van de CIA en het Pentagon, die handig hebben ingespeeld op het terrorisme van Al-Qaida en daar misschien een handje bij hebben geholpen.
Hoe zit dat inmiddels bij jou? Heb je een proces doorgemaakt waarin je van jezelf kunt zeggen: toen en toen ben ik geradicaliseerd en ben ik open gaan staan voor de variant die Bush en zijn directe omgeving van het allerergste beticht?

CM: In de 'literatuur' worden vier standpunten over 911 onderscheiden.
1. De officiŽle versie is juist: de kapers hebben het gedaan.
2. Ja, de kapers hebben het gedaan, maar Bush was er wel erg snel bij om het te gebruiken voor zijn veroveringspolitiek.
3. Ze wisten ervan, maar hebben het laten gebeuren omdat het ze goed uitkwam.
4. De regering-Bush heeft het allemaal zelf in elkaar gezet om te kunnen doen wat ze gedaan hebben.

CM: Wat je 2e vraag betreft: vorig jaar om deze tijd kreeg ik bij aankoop van mijn jaarlijkse graancirkelkalender een video cadeau: Confronting the Evidence. Op die video werd aangetoond dat het absoluut onmogelijk is dat de schade aan het Pentagon door een groot verkeersvliegtuig is veroorzaakt. De veronderstelling alleen al is grotesk, gezien de beschikbare fotoís van vlak vůůr en na de inslag. Mijn grootste schrik was daarom eigenlijk: hoe is het mogelijk dat de officiŽle verklaring door wie dan ook geaccepteerd is?
In september zag ik het artikel van Heller met maar ťťn simpel gegeven: de instortsnelheid is te hoog. De gebouwen zijn opgeblazen en dŠt kan Bin Laden niet gedaan hebben. Dit is een feit, dacht ik, waar niemand zich aan kan onttrekken.

5 april
HG: Ik heb sterk de neiging het verhaal voor te leggen aan 'deskundigen', om het als het ware te laten toetsen. Maar dat vangnet is er dus niet, zoals jij al hebt gemerkt, omdat iedereen onmiddellijk met zijn eigen stellingname en geloof/ongeloof zit.
CM: Beste Hans, zo is het maar net,je hebt alleen jezelf om op terug te vallen. Ik ben het gaandeweg ook als een soort Ďbewustzijnsspelí gaan zien. Hoe ver kun je komen met jezelf ?

HG: Er is een groepje initiatiefnemers in Amerikaanse internetkringen, maar de meeste mensen die als Bush-scepticus normaliter in de kritiek mee zouden gaan laten het kennelijk afweten.
CM: Absoluut! Kennelijk is dit van een andere orde. Veel mensen stuiten op een geweldige weerstand bij zichzelf om dit Ďergeí onder ogen te zien. Was het een zakelijke kwestie ( waar of onwaar) dan zou er ook discussie zijn tussen voor en tegenstanders. Die discussie is er niet! Niemand vecht openlijk de Ďcontroled demolitioní aan. Het is een emotionele kwestie, kennelijk: kun je het denken, durf je het denken.
(Overigens: Bush krijgt opvallend weinig tegengas op alles wat hij heeft uitgespookt.Iedereen is het er over eens dat Nixon en Clinton voor veel en veel minder al in aanmerking kwamen voor Impeachment.Gevoegd bij de 911-coverup : Bush lijkt wel in staat zijn tegenstanders te biologeren. Roerloos zitten ze als konijnen in de koplamp.
Sinds ik met dit gedoe bezig ben, heb ik ook een leuk inkijkje gekregen in het Nederlandse en Amerikaanse krantenwezen! Dat is een frappant verhaal apart. Wist jij trouwens dat een 911-watcher de Volkskrant heeft aangeklaagd. Zijn stelling: kranten zijn zů belangrijk, dat ze dan ook alles wat van belang is moeten publiceren. Hij verloor. Zijn naam is Manuel Op Den Coel.)

HG: Er is het gevoel dat het niet klopt, dat het niet kan, dat het een brug te ver is. Iedereen heeft de gebeurtenissen op zijn netvlies en mensen en officiŽle media willen er kennelijk niet aan. Er zijn te veel inconsistenties. Ik had aanvankelijk ook moeite in de kritiek mee te gaan. Maar het is onbegrijpelijk dat de vragenstellers niet al lang de voorpagina's hebben gehaald en dat ze zich als het ware in een vacuŁm bewegen. Het zijn per slot van rekening ook niet de minsten. ( Volgens de website prisonplanet.com van Alex Jones: onder meer vooraanstaande natuurkundigen, voormalige adviseurs van het Witte Huis, CIA-analisten, Bush's voormalige minister van financiŽn Paul O'Neill en de vroegere Duitse minister van defensie Von BŁlow.)

CM: Tot slot: ik emailde met een 911-activist in de USA. Hij woont in het plaatsje Nederland in de Rocky Mountains. Hij zei: de meeste mensen zeggen tegen mij: ĎI don't want to go there.í Dat is duidelijk, dan heb je het over jezelf. Die beerput wil ik niet zien. Het is mooi als je dat punt bereikt en niet blijft denken dat het aan de bewijslast ligt.

Informatieve sites/bronnen over 911
CM: Er zijn in ieder geval twee Nederlandse publicisten die al direct in 2001 de zaak niet vertrouwden: Daanspeak en Stan van Houcke De eerste heeft een mooie site met achtergronden en analyses van het nieuws. Recente onderwerpen: de nieuwe oliebeurs, op eurobasis, in Iran; mogelijke fraude met stemmachines en Charlee Sheen over 911.
Stan van Houcke heeft een weblog met dagelijkse artikelen uit buitenlandse kranten. Hij en anderen maken veel gebruik van Engelstalige, meestal Amerikaanse, internet non-profit nieuwssites. De bekendste daarvan zijn: scholarsfor911truth, questions911, Alternet, Common Dreams, Democracy Now, Mother Jones, The Nation en Truth Out. Een interessante site is ook Loose Change911, met een documentaire over de vele inconsistenties in het officiŽle verhaal.
Dan zijn er nog meerdere sites die politieke onderwerpen brengen in een esoterische context of in combinatie met 'spirituele' onderwerpen. Een goede (vind ik): Ditrianum Media Center van Frank Hoogerbeets, die laatst een eigen artikel over het instorten der Torens bracht, en www.niburu.nl, een heel uitgebreide, levendige site (in een afschuwelijk Gothic kleurtje) over politiek, geheime genootschappen, ufo's, chemtrail, graancirkels etc.etc.
Recensies van het boek van David Ray Griffin over het Kean-Zelikow-rapport vallen te lezen onder: The 9/11 Commisson Report.

7 april
CM: Laatste nieuws: prisonplanet.com (04 april 2006): Robert Bowman, ex-Vietnam-piloot, in de jaren í70 werkzaam voor wat later het Star Wars-programma zou worden, momenteel Congreskandidaat in Florida, noemt de officiŽle rapporten over 911 een Ďcoverupí, waarschuwt dat de VS afglijden naar een dictatuur en beschuldigt vice-president Dick Cheney ervan het brein achter 911 te zijn.

Carel Muller
Hans Grimm