HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE -
NW-DENNENDAL: BEWONERS EN WERKERS

Lorentzers, Dennendallers, Nieuw-Dennendallers
Groepsleden met groepsleiding van paviljoen Lorentz in de periode '70 - '74
- gest. = gestorven, als het jaar bekend is wordt dat vermeld;
- verh. = verhuisd naar elders (op zichzelf, bij familie of andere inrichting);
- Dirkshorn, verh. = de genoemde is eerst naar de Noord-Hollandse commune Dirkshorn gegaan, daarna op zichzelf of teruggekeerd;
- socio = sociowoning, zoals de Weegbree in IJsselstein, en de Cimbaal en de Knik in Nieuwegein (kleine paviljoens met drie tot vier wooneenheden);
- ? = status onbekend, maar vermoedelijk verhuisd of overleden;
- als er niets achter de persoon wordt vermeld is de genoemde waarschijnlijk nog woonachtig in een locatie op het terrein in Den Dolder (Hobbitstee, Circe/Aurora) of bij Woudenberg (de Heygraeff) of in de Sterrenberg (Huis ter Heide); zowel het terrein in Den Dolder als dat bij Woudenberg valt tegenwoordig onder de paraplu van de stichting Reinaerde, de sociowoningen vallen onder de zorg van de met Reinaerde verbonden organisatie Plaverijn.

-
E-groep: elf jongens en mannen
De E-groep telde in principe elf jongens en mannen, maar enkelen verdwenen tussen '70 en '74 naar andere groepen en er kwamen ook nieuwe gezichten: Gerrit (Gert-Jan) B. (gest. 1999), Gijs (verh.), Fred (Dirkshorn, verh.), Jan, Evert, Piet (Sterrenberg), Bernard (gest. '92 of '93), Henny (Dirkshorn, verh.), Ton P. (gest. 1995), Tom W. (Dirkshorn, verh.), Pietje (gezien leeftijd vermoedelijk gest.), Gerrit V., Bert-Jan (Dirkshorn, teruggekeerd naar Den Dolder), Driekus (Dirkshorn, verh.), Joop (Dirkshorn, verh.), Ferry Scharenburg. Ze werden begeleid door in principe vijf man - de formule was ruwweg 1 op 2 -, maar ook die variëerden in de periode: Bep Olof, Erik Olof, Aagje Soede, Aris Engel, Wim Niessing, Wopke Iedema, Wijnand Feis (vanuit artsenopleiding), Martin Vernooy, Jan-Jaap Berkhout (gest. 1999), Hans Bogers, Bram Tuk, Marian de Vries, Kees vd Kooy, Rita Vermeulen en Fred Treur.

F-groep: twaalf/dertien jongens
Van F maakten deel uit: Johnny, Jan (gest. 1975), Lex, Hans H., Evert, Rudy, Nico, Dickie, Ronald, Herman, Hans van R., Renee (?) en Frank. Ze werden verzorgd door: Rinie IJzerman, Joost Mous, Ina Conneman, Marijke van den Bosch, Gerard Wijfjes, Jannie de Lange, John Mannesen, Marian Oogink, Ton van Woudenberg en Mary-Honor Auping; vaste invalkracht was Dries Hondebrink en stage liep onder meer Joke Galema.

B-groep: acht jongens
In B zaten: Tom, Piet (gest.), Cees, Gert/Gerrit (gest.), Joop, Floris, Ronnie, Wouter. Hun begeleiders waren: Fred Treur, Wil Verkerk, Carel Kneulman, Ernst Cohen, Paul Kuipers, Aeilco Ozinga (gest.), Mieke Verschuren, Ton Koster, Jan ten Thije, Petra Loman en Ineke van Laanen (vrijwilligster sinds mei '74).

Groep-6: negen meisjes en vrouwen
Te weten: Marjan (socio), Elsa (socio), Irena (socio), Karin (?), Lida (socio), Els, Kiki (verh.), Rineke en Riekje (socio). Hun groepsleiders waren: Frans Jansen, Aagje Soede, Liedeke Beuken, Thea de Kruijff, Margie Schouten, Wybe Reitsma, Lies Maatman, Aris Engel en Marjan Noorlander (vrijwilligster sinds mei '74).

Groep-5: twaalf tot veertien dames
De groep telde: Ankie, Beppie, Clazien/Klazien (?), Bep, Truus, Jannie, Marie (gebleven in RPI Eindhoven), Agaath (?), Nora, Mineke, Olga, Corrie, Loes en Bella (?). Ze werden begeleid door: Jan Barnshoorn, Bart Blok, Igna Spans-Geveke, Annemiek van de Mèché, Henk Hermans, Maurits Ypma, Berk Kok, Bianca van de Abeelen, Willem Klootwijk, Thea de Kruyff (die lang op Lorentz-6 had gewerkt en in mei '74 inviel als vrijwilligster), Marian Laan (vrijwilligster van de Hartekamp).

Groep-4: elf meisjes
Groep-4 bestond uit: Geertje (gest. jaren '80), Wolly, Suzanne, Rietje (socio), Wil, Nel (gest. jaren '80), Ruth, Carla, Marga, Nelleke en Joke. Hun groepsleiders waren: Hélène Wey-Roekel, Nel Knoop, Nel Kruyer, Kees van de Laan, Janna Withaar, Freek Hielckert, Jan Monster, Els van Maanen, Willemien Klarenberg en Betty Kooiman.

Verder werkten in Lorentz: Mevrouw de Boer (linnenkamer), Oscar Vina, Corsius (vermoedelijk gest.) en Jan (schoonmakers), alsmede de stafleden: Martin de Rooy, Bartho Smit (beiden supervisor), Ariane Iansen, Ida van Dam, Wil Snijders (therapeuten) en Hans Grimm (middelenman). Hand- en spandiensten verleenden van '70 tot '74 onder anderen: psychiater Deinema, de artsen Pos en Dick Nicolai, de supervisor van Leeuwenhoek Ton Steers, Henk Remeyer (Ton en Henk vulden weekenddiensten in), fysiotherapeut Geert Hesse, handenarbeidspecialiste Ada Benting en verpleegkundige Joyce Remeyer. (Martin, Bartho, Dick, Ton, Henk, Geert en Ada maakten deel uit van de staf van Dennendal.)

e-mailadressen
De lijst met e-mailadressen was verouderd en is - ook al om spam e.d. tegen te gaan - per 2008 geëlimineerd. Daarmee is ook het overzicht met de namen van de nw-dennendalwerkers verwijderd, maar die namen staan nog vermeld onder ND-beweging