Home - Inhoud - In Memoriam -
In Memoriam Piet Reckman (Zwolle, 8 juli 1928 Ė Odijk, 15 juni 2007)

Een zeer betrokken dondersteen, die met een motie het tweede kabinet-Den Uyl zou hebben geblokkeerd. Maar hij was veel meer. Heel de wereld kon op hem rekenen....
(Anet Bleich in de Volkskrant, 19 juni 2007).

Piet Reckman, ook wel de 'Lenin van Odijk', was een van de kleurrijkste persoonlijkheden uit de Nw-Dennendalgeschiedenis. Hij drukte daar zijn eigen onuitwisbare, felrode stempel op.
Er was de Sneeuwbal 'de factor-Reckman', maar hij kwam er tot dusver op nieuw-dennendal.nl wat bekaaid vanaf, zeker in de inmemoriamrubriek. Vandaar nu een nieuwe poging Reckmans bijdrage recht te doen.
Hierbij alvast een korte biografie en een overzicht van zijn publicaties. Er ontbreekt nog veel, zoals bijvoorbeeld de rol die hij speelde bij de Sociale Academie De Horst. Graag informatie en herinneringen over Reckman opsturen naar hansgrimm@chello.nl.

Biografie
Piet Reckman maakte in de jaren vijftig deel uit van de Pleingroep van pater-journalist Simon Jelsma, die de grondvesten voor de beweging legde met een redevoering op het Plein in Den Haag, op pinksterzaterdag 1954, over de problemen van de Derde Wereld. De groep wilde de bevolking bewust maken van het armoedevraagstuk en de mondiale ongelijkheid. Vanuit de Pleingroep ontstonden de actiegemeenschap Sjaloom in Odijk, de Novib, het XminY Solidariteitsfonds en de wereldwinkels.
Reckman was altijd bezig met het ontwikkelen van zijn eigen acties. Zo kwam hij in 1968 met het "Witte Huis aan Huis plan", een campagne waarbij vrijwilligers langs de deuren gingen om briefkaarten af te geven die konden worden gestuurd naar een Amerikaanse burger. Bedoeling was kritiek uit te oefenen op het Amerikaanse beleid in Vietnam en zo mogelijk de beŽindiging van de Vietnamoorlog te bespoedigen.
In januari 1974 werd Reckman bestuurslid van eerst de werkgroep-Dennendalbestuur en later Nieuw-Dennendal. Hij speelde tot aan de ontruiming van paviljoen Lorentz in juli dat jaar in de media en de politiek een belangrijke rol, zowel achter de schermen als voor de microfoon.
In 1977 haalde hij de voorpagina's door tijdens de kabinetsformatie op een cruciale zitting van de Partijraad van de PvdA een kritische motie in te dienen, waarin hij stelde dat de PvdA niet als 'puinruimer van rechts' mocht fungeren. De motie werd met 53 tegen 35 stemmen aangenomen. Daarmee was overigens niet het doek over de formatie gevallen. De PvdA-tweedekamerfractie legde zich in meerderheid niet bij de uitspraak neer en er werd tot een buitengewoon partijcongres besloten, dat moest beslissen over het meningsverschil tussen Kamerfractie en Partijraad. Na mislukte onderhandelingen met het CDA gaf formateur Den Uyl nog vůůr het congres zijn formatie-opdracht terug en maakte zo de weg vrij voor een kabinet Van Agt-Wiegel. (Anet Bleich in 'Joop Den Uyl 1919-1987: dromer en doordouwer' - blz 388.)
Begin jaren negentig richtte Reckman de Mondiaal Sociale Beweging op, een stichting die derdewereldprojecten subsidieerde.
In zijn latere loopbaan maakte Reckman nog een opmerkelijke switch. Hij ging de politie trainen. Zelf zag hij geen conflict met zijn eerdere optreden: het politiewerk paste naadloos in het buurt- en opbouwwerk waarbij altijd zijn prioriteit had gelegen. Maar buitenstaanders trokken de wenkbrauwen op.
Tussendoor zat Reckman begin jaren zeventig in het Chili Komitee. Op zijn begrafenis, in 2007, bracht een groep Chilenen met gebalde vuist een eerbetoon aan 'Comrade' Reckman.

HP-interview Heerma van Voss

Piet Reckman, Bram Peper, Louk Hulsman
leden werkgroep bestuurd NDd


persconferentie Nieuw Dennendal

relaxen met een paffertje

Publicaties
Reckmans brede activisme blijkt misschien nog het best uit zijn uiteenlopende publicaties (ontleend aan Wikipedia - beperkt tot de meest in het oog springende, officiŽle uitgaven, geen artikelen; de toelichtingen op de inhoud zijn van Reckman zelf):

- Leven is laten leven - eerste wervingsbrochure van de NOVIB - NOVIB, Den Haag 1956
- 1%-aktie Daadwerkelijke Gerechtigheid - pleidooi voor wereldaktie tegen wereld-nood - NOVIB, Den Haag 1961
- De Rechten van de Mens - beginselen, artikelen en uitwerkingsverdragen - Sjaloom Odijk, kosmoschriften 1964
- Het Witte Huis-aan-huis-plan - werkboekje van de "aktie precedent" - Anthos, Baarn 1968
- Het Blauwe Boekje - Reckman sprak zelf van een revolutionaire opwekking; geschreven in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland; de ondertitel is: Vredesdienstregeling - K.W.J. Nederland 1968
- Je geld of je leven - over wereldhandelsconferentie UNCTAD II in New Delhi - Anthos, Baarn 1968
- Kosmokomplot 70 - mondiale oriŽntatie van het Interkerkelijk Vredesberaad - IKV, Den Haag 1970
- Sociale Aktie, naar een strategie en methodiek - methodes en technieken maatschappelijke veranderingen - Anthos, Baarn 1971 - ISBN 90 6074 442 x
- Schijngestalten van de macht - over UNCTAD III en Chili onder Salvador Allende - Anthos, Baarn 1972 - ISBN 90 6074 451 9
- Chili blijft een unieke ervaring - rol van het recht in overgansgfase naar het socialisme - Kosmodok, Sjaloom Odijk 1973
- Sociale Aktie, opnieuw bekeken - herziene en aangevulde versie van Sociale Aktie - Anthos, Baarn 1974 - ISBN 90 6074 465 9
- Nieuw Dennendal, een goede buurt gesloopt - samen met vier anderen: geschiedenis van het Dennendal-conflict - Anthos, Baarn 1975 - ISBN 90 6074 467 5
- Doorn in de vuist - met John Huige - over vernieuwing politiek en economie - Sjaloom Odijk 1978 - ISBN 90 6249 042 5
- Puerto Rico, portret van de uitbuiting - film + boekje en single over uitbuiting van het eiland - eigen uitgave 1979
- Hoe Anders? - filosofie en methodiek van maatschappij-verandering - Anthos, Baarn 1980- ISBN 90 6074 523 x
- Werkboekjes Beginselprogramma PvdA (5-tal) - over macht (1), vrede (2), milieu (3), democratisering (4), welzijn (5) - Huisdrukkerij PvdA 1981
- Het boek NEE - over burgerlijke ongehoorzaamheid - Anthos, Baarn 1983 - ISBN 90 6074 598 1
- Leren is Ageren - met Rudi van Roon - leerwerkwijze Integratie Theorie-Praktijk - Anthos, Baarn 1983 - ISBN 90 6074 591 4
- Derde Wereld in drievoud - reisverslag Puerto Rico, Suriname, BraziliŽ - eigen uitgave 1984
- Demokratie als werkwoord - afscheidsbundel Erik Behrend,[1] directeur academie De Horst - Stichting Akademie De Horst 1988
- Perestroika op zijn Nederlands - bijdrage tot sociale vernieuwing - Uitgeverij De Horst 1990
- Naar een mondiaal-sociale beweging - afscheidscollege Hogeschool De Horst 6 september 1991 - Stichting Akademie De Horst 1991
- Eenentwintigste eeuw - "een droom van een werkelijkheid" - MSB 1998 - ISBN 90 804129 1 0
- Hermandad, dat zijn wij zelf - werkboek veiligheid en leefbaarheid - Koninklijke Vermande 1999 - ISBN 90 5458 751 2
- De Grondwet van de Straat - Loesje-achtige teksten t.b.v het werken in de wijk - RWA-Grafisch Centrum Amersfoort 1999
- Zaankanteling - met Rob Schouten en Josť Vosbergen - praktisch boek over de kanteling van een gemeentelijke organisatie - Reed Business Info + MSB 2002 - ISBN 90 5901 809 5
- Opvoeden, ieders ambacht... - thuis, op straat, in de school, op het werk - Free Musketeers, Soest 2005 - ISBN 908539-134-2