-------------------- (logo van de krant uit '73) ------------------
Home - Inhoud - week 36-38 - week 41-42 - archief - col. we-40 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL

@@@@@@@ 'voorbij seks, drugs en rock 'n roll' @@@@@@@
WEKEN
39 T/M 40
(20/09/04 -
03/10/04)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboekje'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en e-mailadres. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d. Voor rechtstreekse bijdragen is er het Gastenboek. Als je liever geen e-maildres vermeld vanwege spam-gevaar of andere redenen, laat het weten.

ONDERWERPEN/STIJL:

De dagboekruimte is vrij. Ze kan worden gewijd aan reacties op de nieuw-dennendalsite tot commentaren op geplaatste dagboeken tot hedendaagse geschiedschrijving tot poëzie. Commerciële verhalen worden niet opgenomen. Opname betekent niet dat de redactie het gepubliceerde voor honderd procent onderschrijft, maar ze is er wel verantwoordelijk voor.
Het dagboekje telt in principe maximaal 300 woorden, maar met die beperking wordt flexibel omgegaan.

DAGBOEK 03-10-04
11:36 uur: privacydilemma's
Gisteren zijn twee series foto's van Joost Mous in de historische beelden-serie geplaatst. Daarbij kwam opnieuw de privacydiscussie opspelen, omdat de foto's zo goed zijn dat ze door hun kwaliteit als het ware grensverleggend werken.
Ik heb de mening van verschillende mensen - in de eigen gezinskring en via e-mail - gepolst, en ben bij mezelf te rade gegaan. Hoewel er voorzichtige geluiden klonken waren verreweg de meesten voor plaatsing. De argumenten die de ronde deden varieerden van ' 't is kunst en ontstijgt daarmee aan bepaalde beperkende normen', ' 't hele project is taboe doorbrekend en daar gaat het bij verdunning/integratie nu juist om', 'je wilt laten zien hoe het werkelijk is/was, nou doe dat dan', 'de billen van enkele plassende heren vind ik heel wat minder schokkend dan sommige portretfoto's', 'de Volkskrant publiceerde enkele weken geleden in de zaterdagbijlage de foto's van blote bejaarden die het met elkaar deden, en dat gaat toch nog wel wat verder' tot 'je hebt duidelijk gemaakt dat de foto's op verzoek worden verwijderd, dat is voldoende', 'je zou ook niet je eigen dochters of jezelf zo op internet zetten', 'je hebt geen toestemming en het gaat om gehandicapten, in zekere zin kinderen, die bescherming verdienen' en ten slotte 'je zou bepaalde foto's kunnen weglaten, omdat die gezien de discussie over kinderporno en internet misschien als aanstootgevend worden ervaren en conflict uitlokken'.
Het blijft afwegen en een keuze maken. Het is duidelijk dat sommige dingen niet kunnen, andere op het randje zijn en weer andere een opluchtend, verruimend en grensverleggend effect hebben.
Ze staan er op: portretten 8.4 en portretten 8.5

HG

DAGBOEK 02-10-04
16:30 uur: Museumplein
Verse indrukken van het Museumplein. 'Als je niet steelt of erft, werk je tot je sterft' (een leuze op een bord). 'Straks kun je weer aan het gebit zien of iemand rijk of arm is' ('verzetsleider' Lodewijk de Waal (54) - volgens de VK van 30 september 'in de jaren '60 van school gestuurd omdat hij te lang haar had').
Jammer alleen dat het protest werd beperkt tot de afbraak van het sociale stelsel in Nederland, en niet kon worden uitgebreid tot het Irak-beleid van het kabinet-Balkenende.
'Vóór internationale solidariteit, wég met die neoconservatieve kliek in het Witte Huis en hun hielenlikkers, ACTIE!'

HG

DAGBOEK 01-10-04 (2)
14:21 uur: de sloop van Lorentz
Had gisteren een bijeenkomst met de cineast Carel Smits, zie voor een verslagje daarvan de column van week 40. De ontmoeting was een verkennende aanzet tot een mogelijke documentaire over het paviljoen Lorentz en zijn bewoners en werkers.
HG

DAGBOEK 01-10-04
12:15 uur: Gastenboek (2)
Het gastenboek is terug van weggeweest. Zie voor informatie: gastenboek.
HG

DAGBOEK 30-09-04
11:56 uur: Gastenboek
Het Gastenboek ligt er sinds gisteren uit. Het geeft een error-melding en het ziet ernaar uit dat de inhoud net als eerder het geval was is geëlimineerd. Er zit kennelijk een technische onvolkomenheid in het script. Vermoedelijk is het gebeurd toen iemand een tekst wilde bijdragen, net als vorige keer kennelijk het geval was.
Ik lijk wel een cabaretier die zijn publiek voor schut zet, of een experimenteel kunstenaar die de kunstliefhebber attaqueert. Duizend maal excuses, beste Gastenboekparticipanten. Maar ik kan er écht niets aan doen.
We gaan er acheraan.

HG

DAGBOEK 29-09-04 (2)
15:49 uur: nieuwbouw voor Dennendal-cliënten in Zeist
Hierbij een samenvatting van een bericht uit Raakvlak (7 september 2004), het personeelsblad van Altrecht, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, waar bijna alle psychiatrie in de provincie Utrecht onder valt.
Het stukje gaat over bouwen voor Dennendal op het terrein van het Christelijk Sanatorium Zeist. Bovendien, en dat staat niet in dit stukje, zijn er plannen om een gedeelte van het Sanatorium naar Leidsche Rijn te verplaatsen.
Aan alle kanten zijn er tekorten. Maar we blijven dure plannen maken, kappen en passant nog een stukje bos, schuiven bewoners als pionnen heen en weer en schepen ze af met te weing begeleiding omdat die mooie plannen al zoveel gekost hebben.

In het bericht wordt gemeld dat er ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Sanatorium een wandelroute is uitgezet over het Sanatoriumterrein. De lezers worden erop geattendeerd dat ze de wandeling beter kunnen maken nu het nog kan. De route komt binnenkort waarschijnlijk deels te vervallen, doordat de Gemeente Zeist aan Altrecht en de Stichting Reinaerde toestemming wil geven een deel van het bos te bebouwen ten behoeve van geïntegreerde huisvesting voor bewoners van Reinaerde (Dennendal). Het zou gaan om 125 cliënten verdeeld over 19 wooneenheden.
Daarmee zou 3,5 à 4 hectare bos gemoeid zijn, een brede strook achter de Kapel tot het huis van de tuinman en een strook achterin het bos. Er wordt opgemerkt dat er daardoor van de 62 ha die oorspronkelijk in 1900 werd aangekocht - 'een unieke heuvelachtige, groene oase in de bebouwde kom' - niet veel over zou blijven. Omwonenden zouden ongerust gereageerd hebben.
Verder staat op de site van de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) een artikel over afschaffen van het persoonsgebonden budget (PGB): VSN. Je kunt vanaf de homepage doorklikken naar het artikel.
Groet,

Aagje Soede

DAGBOEK 29-09-04
13:49 uur: achterstallig onderhoud
Ben bezig de links (linken) boven de oorspronkelijke strip te vernieuwen - tijdrovend werkje. In de linkenbalk boven de strippagina's worden de koppelingen 'vorige strippagina' en 'volgende strippagina' toegevoegd, zodat de strip makkelijker valt door te bladere. De llinks onderaan de pagina's verdwijnen. Ondertussen klinkt uit de speakers een versie van Light my fire van The Doors, te beluisteren via doorsradio, een nieuwe optie op de Doors-website.
HG

DAGBOEK 28-09-04 (2)
11:57 uur: liefdesverdriet
Geen tijd voor verdieping, of althans niet erg veel tijd. Moet het hebben van indirecte inspiratie. Afgelopen zondagavond - maandagochtend eigenlijk - hoorde ik tussen 00.00 uur en 01.00 uur een radiointerview met Roel van Duyn, dat vooral ging over zijn liefdesverdriet en de website die hij daarover heeft: liefdesverdriet.
Roel signaleerde parallellen tussen het verdriet om de verloren gegane liefdesverhouding en het verdriet om het verlies van vader of moeder door sterven of anderszins. Het lijkt een voor de hand liggende relatie, maar met het inzicht ben je er natuurlijk niet. Het blijft een kwestie van uitwerken en gestalte geven. Roel probeert dat via zijn website en een nieuw boek, en slaagt daar naar eigen zeggen redelijk in.

HG

DAGBOEK 27-09-04
23:52 uur: wapens tot ploegscharen
Via via weer een leuke link in handen gekregen: tegenscript, een creatieve suggestie om met sommige onwelkome dingen des levens om te gaan..
Om met twee spreuken uit dat bekende boek waarvan me de naam even niet te binnen schiet te spreken: ipv de andere wang toekeren, wapens tot ploegscharen. Amen!
En 't is nog erg erg leuk om te doen ook.
Veel plezier!

Gert

DAGBOEK 26-09-04 (2)
11:51 uur: nederlandverdientbeter
Nóg een aardige URL: nederlandverdientbeter (dan - vul maar in).
HG

DAGBOEK 25-09-04
16:26 uur: nw dennendal
Joost Mous portretteerde Nieuw Dennendal uitvoerig. Een van zijn foto's is op de homepage geplaatst, indachtig het motto dat één foto meer zegt dan duizend woorden. Andere foto's van Joost vallen te bewonderen onder f-groep op vakantie. Aan een uitgebreide serie portretten van Joost z'n hand wordt gewerkt.

Nieuw Dennendal, uitgeroepen op 17 januari 1974, maar feitelijk al bestaande sinds het voorjaar van '71, of eind '70, (klik op foto geeft homepage).
HG

DAGBOEK 24-09-04
12:28 uur: wie o wie?
Joost Mous portretteerde hem ergens in '73 of '74. Ik kende hem. Hij had een lach die de gehele omgeving oplichtte en tot een feestje maakte. Zijn ontbrekende tanden versterkten het effect. Hij was niet van Lorentz en ik weet zijn naam niet. Graag informatie.
HG

De naam Piet Bosman komt alsmaar op ivm het tandeloze bekje waar je naar vroeg.
Doei,

Carel Muller

DAGBOEK 24-09-04
12:10 uur: Hazes (2)
Het moet in een van de betere winters, '96 of '97, geweest zijn en het was een van de meest glorieuze dagen uit mijn bestaan. Mijn 11- of 12-jarige dochter had de tweede prijs gewonnen bij de door de Telegraaf gesponsorde Keizersgrachtrace (40 of 60 meter korte-baanschaatsen). Andre Hazes was door het organisatiecomité zo gek gekregen de prijzen uit te reiken. Hij kwam met een flap van 100 gulden en wilde Rooz knuffelen. Dat zag ze niet zitten. Ik zag het aan, voelde mijn vaderlijke adrenaline opborrelen; was onmiddellijk bereid mijn kleine meid uit de greep van haar duidelijk aangeschoten belager te bevrijden. Ingrijpen was niet nodig.
Gisteravond heb ik naar de IDFA-documentaire over zijn leven, van John Appel uit 1999, gekeken, en gunde hem alsnog graag die knuffel.
PS: Andre valt op internet te beluisteren via de weblog van Wim de Bie, 23 sept., in een blues met Herman Brood - niet missen.

HG

DAGBOEK 24-09-04
12:07 uur: Hazes
André Hazes is dood.
We zagen met z'n allen hoe het met hem ging.
Dacht wel eens, is er dan niemand die....

Op de radio de hele dag collega's die spreken.
Tragisch, dat geen van hen iets kon doen toen hij nog leefde.

Vrienden moeten elkaar toch in de gaten houden?
Hoop dat hij nu wat rust heeft.

Gert

DAGBOEK 23-09-04
11:39 uur: Cat Stevens
Yusuf Islam (voorheen Cat Stevens) mag de VS niet in. Waarom is niet bekend. Je denkt dan automatisch dat de FBI er wel redenen voor zal hebben en dat hij dus sinds september 2001 of in ieder geval al een hele tijd de VS niet in is geweest. De Volkskrant verschafte daarover vandaag geen helderheid. Uit de officiële website van Yusuf blijkt evenwel dat hij twee maanden geleden nog naar de VS is geweest. Verder staat er dat hij dat land 'vele malen' heeft bezocht, maar dat is een wat loze mededeling als niet duidelijk wordt gemaakt of dat vóór of ná 11/09 is geweest.
Hoe het zij, een merkwaardige zaak, die de verdenking doet rijzen dat de Amerikaanse autoriteiten aan het schieten zijn op alles wat met de islam te maken heeft. Om die indruk weg te nemen lijkt het ook voor Washington zelf gewenst helderheid te verschaffen.
Hieronder een stukje geplukt van Yusuf/Cats site:
'Site visitors and fans alike will no doubt have heard about today's news that Yusuf Islam has been refused entry into the US. As yet we have no specific information from the US immigration authorities as to why he was not allowed to enter the country. What we can say, however, is that he will be shocked and angered at being associated with anyone who commits acts of violence. He has vehemently and consistently criticized terrorist acts and has always advocated peace through his songs and his extensive humanitarian relief work. He has travelled many times to the US, most recently two months ago on a visit with his record company. Any suggestion therefore that he poses a security risk due to alleged connections with terrorist activities is totally denied as it is simply wrong. We are seeking further details so that we can challenge the decision to refuse him entry. When we have more information we will be able to comment further. We feel certain that this matter will be resolved soon.'
En, o ja: goed nieuws: Yusuf heeft Cat weer de ruimte gegeven te zingen en te componeren!
En slecht nieuws: Teletekst meldt net dat André Hazes is gestorven.
HG

DAGBOEK 22-09-04
23:17 uur: koopje
Zat vanmiddag te graaien in de bakken met ouwe LP's voor 1 euro bij Mevius en Italiaander (of zoiets) op de Overtoom, en had plotseling Cabretta in handen, de eerste echte Mink de Ville, uit 1977. Totaal gaaf, geen krásje, met nog een krantenknipsel van Jip Goldstein in de hoes gevouwen. Hij stond altijd nog op mijn lijstje van meest gezochte lp's.
Veel dank, vorige bezitter. Veel dank heer Mevius (hij moet zeker het tiendubbele waard zijn).
Ik ga in de platenbusiness! (En wat is ie móói! - de lp. En hij lééft nog, Mink, en speelt zelfs nog, althans die indruk krijg ik van z'n website.)
HG

DAGBOEK 21-09-04
11:15 uur: Thijs Hanrath
Hij studeerde theologie, psychologie en filosofie, om uiteindelijk af te studeren in Nederlands. De Utrechter is, volgens zijn eigen bio'tje, 'singer-songwriter', 'chansonnier', 'troubadour', 'performer', 'dichterperformer', maar vooral toch straatmuzikant. Zijn instrument is de accordeon.
Ik ontmoette hem afgelopen zomer op een camping in het Franse Vézelay, in de Bourgogne.
Thijs schrijft niet alleen poëzie en muziek, maar ook essays. Zo staat er een recensie op de Bhagwan/Osho-uitzendingen van de afgelopen weken in VPRO's Dokwerk op zijn site 'Zingeving, Tekst en Muziek', zie Recensies.
HG

DAGBOEK 20-09-04
11:20 uur: Hobbitstee
De Volkskrantbijlage van zaterdag heeft een stukje over de Hobbitstee onder de kop: 'Hier zit liefde in de dingen'. De intro begint met 'Een stukje 'zelfrealisatie' in de gezamenlijke zoektocht naar geluk en liefde? Het bestaat nog, in wat misschien wel de laatste commune van Nederland is: De Hobbitstee in Drenthe, die 35 jaar bestaat. 'Ik denk dat het moeizamer is dan vroeger om de wereld te verbeteren.'
In de Hobbitstee wonen nu acht volwassenen en drie kinderen. Er is altijd nog de biologisch-dynamische tuin en er worden nog kaarsen gemaakt met als opschrift 'Laat het licht in je hart schijnen'.
Veel communeleden werken nu ergens anders, buiten het communale bedrijf, waardoor het gezamenlijke leefritme niet meer zo strak is als in de tijd dat iedereen op het terrein bij Wapserveen werkzaam was. Ook andere dingen zijn veranderd. Er is meer ruimte voor het individu. Maar toch is er ook nog veel gemeenschappelijk, zoals de veertiendaagse evaluatie, meditatiebijeenkomsten en dergelijke. Een van de inspiratiebronnen is het soefisme.
Een leuk en een beetje jaloersmakend verhaal. Bij de internetcommune mis je toch de geur van stro, en de lijfelijke, emotie opwekkende aanwezigheid van de ander.
De Hobbitstee had/heeft overigens ook een krantje: de Waterman, en zit zowaar op internet: De Hobbitstee
'Duurzaamheid zonder vast te roesten
Confrontatie om los te wrikken
Stabiliteit om niet weg te waaien
Mystiek om oppervlakte te doorboren
Idealen om de horizon te verbreden
Solidariteit om vrijer te worden
Enthousiasme om door te geven'
HG

(HERHALING) DAGBOEK 18-09-04
23:09 uur: wie o wie?
Joost portretteerde hem ergens in '73 of '74. Ik kende hem. Hij had een lach die de gehele omgeving oplichtte en tot een feestje maakte. Zijn ontbrekende tanden versterkten het effect. Hij was niet van Lorentz en ik weet zijn naam niet. Graag informatie.
wie o wie?
HG