Home - Inhoud - Gids-1 (terug) - Archief - column 45/05 - red.
VLUCH(T)SCHRIFT OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 9
NO. 44-05

5 mrt.

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober 2003 zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK & PRIKBORD en COLUMN, via redactie te vullen door sitebezoekers. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en eventueel e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing van het dagboek gebeurt naar dag van ontvangst, voor de column is in principe de vrijdag gereserveerd. De plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl is bij uitstek gewijd aan het Vrije Woord. Ze kan worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek, psychologie en spiritualiteit tot poëzie en boekbespreking. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een minimum van 350 en een maximum van 500/600 woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


Willem de Haan, betrokken bij Vluchtelingenzorg Wunseradiel in Witmarsum maakte ons attent op een uitzending van Nova. Het  ging over de vluchtelingenopvang. Mensen die  worden uit gewezen om " thuis in eigen land"  de uitslag van hun asielaanvraag af te wachten. Ze staan op straat en worden onder andere in Witmarsum toch opgevangen. Dat kost geld en wordt voorlopig niet vergoed.
Stichting VluchtelingenZorg Wûnseradiel te Witmarsum:rek. nr. 29 92 75 817

Voor wie het nog eens wil bekijken NOVA  de uitzending van donderdag 3 maart 2005

Hierbij vind je een vluch(t)schrift van Willem (  penseur en denker)
VLUCH(T)SCHRIFT, medium over vluchtelingen in Nederland

Jaargang 2; nr.4 (20-2-2005) en nr.5 (27-02-2005)
In dit blaadje zult u wetenswaardigheidjes vinden aangaande vluchtelingen in het algemeen, opmerkelijke krantenberichten, politieke zaken en nieuws achter het nieuws.


Verdonk belooft maatregelen tegen weglopende ama's

08 februari 2005, 19:57:16 DEN HAAG (ANP) - De regering gaat maatregelen nemen om het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) dat met onbekende bestemming uit opvangcentra vertrekt, terug te dringen.
Dat heeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dinsdag de Tweede Kamer toegezegd.
Om welke voorstellen het gaat, kon ze nog niet zeggen.
Verdonk zei dat ze allerlei mogelijkheden wil laten onderzoeken om te zorgen dat ama's niet uit de centra verdwijnen.
De minister voegde eraan toe dat ze niet kan garanderen dat het aantal weglopers daarmee vermindert.
,,Maar ik zal mijn best doen'', zei ze.
Een hek om een opvangcentrum zetten, is volgens Verdonk niet de bedoeling.

Motie PvdA Met haar toezegging nam de bewindsvrouw een motie van de PvdA over die op maatregelen aangedrong. De partij wijst erop dat 40 procent van de ex-bewoners van de inmiddels gesloten speciale campus voor ama's in Vught met onbekende bestemming is vertrokken.
Ook uit andere opvangcentra verdwijnen nog altijd ama's, waarna velen van hen in de illegaliteit terechtkomen en problemen in de grote steden veroorzaken. De jongeren worden voortaan ondergebracht in kleine en bewaakte afgescheiden units in terugkeerlocaties waar ze worden voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst.
Er zitten vijf à zes ama's bij elkaar op een zaal.

Toelagen Verdonk beloofde verder te zullen kijken naar de hoogte van de toelagen die asielzoekers krijgen. Ze zal dat doen op basis van onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Voedingscentrum.TWINTIGDUIZEND MENSEN OP DE VLUCHT
Waar? zult misschien vragen; welnu: IN KONGO ! ! ! ! ! Het stond in de krant tussen al die kleine berichtjes waar je vaak overheen leest.
Het komt door gevechten die zijn uitgebroken tussen verschillende milities en sinds begin dit jaar zijn er zelfs 70.000 mensen van huis en haard geraakt.
Wanneer je dit leest en in dezelfde krant mag genieten van de kop: Verdonk ziet geen reden voor uitstel uitzetting Kongolezen, dan weet je, dat deze minister weer laat zien geen enkel mededogen met welke vluchteling te hebben.
En dan nog dit:


'Kongo krijgt informatie over asielzoekers'
Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 11 FEBR.
De Tweede Kamer eist dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) uiterlijk volgende week vrijdag schriftelijk opheldering verschaft over de aantijging van de vluchtelingenorganisatie INLIA.
Deze stelt dat Nederland vertrouwelijke informatie over teruggestuurde asielzoekers verstrekt aan de Kongolese autoriteiten.
Volgens directeur J. van Tilborg van INLIA is dat ,,levensgevaarlijk''.
Het ministerie van Justitie ontkent dat gevoelige informatie wordt doorgespeeld.
INLIA heeft Verdonk vorig jaar via de rechter gedwongen om de overzichtslijsten van  aanvraagprocedures van verwijdering van asielzoekers aan hen te overhandigen.
Daarin staat per land welke afspraken en procedures gelden bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Minister Verdonk maakte die afspraken om landen te bewegen ingezetenen terug te nemen.
De zogeheten terugkeerdocumenten zijn geheim.
Volgens het Kamerlid Lambrechts (D66) wil de Kamer nu inzage in deze terugkeerdocumenten.
,,Alleen dan kunnen we zelf checken wie gelijk heeft, de minister of INLIA.
'' Ook volgt er later deze maand een spoeddebat in de Kamer over deze kwestie'', aldus Lambrechts vanmorgen.
Het ministerie van Justitie ontkent dat de Kongolese autoriteiten het zogeheten vluchtrelaas van de uitgezette asielzoeker in handen krijgen.
,,We voorzien hen alleen van de documenten die betrekking hebben op de identiteit en de nationaliteit van de asielzoeker die wordt uitgezet'', aldus de woordvoerder van Justitie vanmorgen.
De zaak kwam gisteren aan het licht in een uitzending van het tv-program Netwerk.
PvdA.
SP, D66 en de ChristenUnie meenden dat de minister zowel een politiek als een moreel probleem heeft.
,,We garanderen asielzoekers immers vertrouwelijkheid'', aldus Lambrechts.
Volgens Justitie beriep Netwerk zich evenwel op informatie die de vreemdelingenpolitie aan de afdeling Unit Facilitering Terugkeer van de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, heeft verstrekt.
,,Het gaat dus niet om informatie die aan de Kongolese autoriteiten wordt overhandigd'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

11 februari 2005

Geen wonder dus, dat deze minister met haar IND op
woensdag 23 februari in de Tweede Kamer
verantwoording moet afleggen voor haar beleid !

DenkerAFGHANISTANI IN DE KOU

Op 19 februari viel het kopje kinderen in Afghanistan dood door kou op, omdat Nederland (lees Verdonk) vindt, dat vluchtelingen die uit Afghanistan afkomstig zijn, wel weer terug zouden kunnen naar hun vaderland, “omdat het daar nu wel rustig is”.
De Denker wil de lezer er van doordringen, dat deze minister het weer mis heeft en wijzen op rapporten, die vertellen, dat misschien wel duizend kinderen door honger en kou zullen sterven in dit door oorlog geteisterde land.
Veel kinderen zijn ernstig ondervoed en door droogte van de laatste jaren zijn de oogsten van de boeren erg tegengevallen.
Nu komt daar een strenge winter met veel sneeuw overheen en zijn de gevolgen dramatisch.
Hier kan Nederland natuurlijk geen mensen naar toe sturen; dit is onmenselijk en zal tot een nog veel groter drama leiden.Syrië

De krant van woensdag 16 februari vertelt ons dat de spanning tussen de VS en Syrië ernstig is opgelopen na de moordaanslag op de Libanese ex-premier Hariri.
De VS beschuldigt Syrië ervan de hand te hebben gehad in deze brute moord, omdat Hariri een verklaard tegenstander was van de aanwezigheid van 14.
000 man Syrische troepen in Libanon.
Syrië ontkent natuurlijk in alle toonaarden en zo is er weer een conflict.
De Denker begint hierover, omdat er in Nederland erg veel Syrische vluchtelingen al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning en in de meest erbarmelijke omstandigheden verkeren.
Zo is er een familie, ik zal de naam niet noemen, welke helemaal verscheurd was.
De moeder en twee dochters waren in Nederland beland, èèn dochter in Saudi Arabië, èèn dochter in Zweden en de vader met nog een dochter en een zoon waren spoorloos.
Allemaal hals overkop uit Syrië gevlucht! Na enige jaren werd de vader met dochter en zoon door een instantie opgespoord en in Harlingen herenigd met moeder en twee dochters.
Gelukkig zou je denken…….
Maar……na enige tijd (in 2002) kreeg moeder met de twee dochters een verblijfsvergunning, maar de vader, dochter en zoon niet.
Oké, denk je dan, later gekomen, dus logisch.
Moeder kreeg (met twee dochters) een woning aangewezen in het zuiden des lands en een ieder dacht dat het met vader, dochter en zoon in het kader van gezinshereniging wel goed zou komen.
FOUT!!!!!!!, nooit zelf denken wanneer de IND mensen in haar greep heeft, want het kwam niet goed.
Vader, dochter en zoon hebben nu (2005!) nog steeds geen verblijfsvergunning en zullen dit vermoedelijk ook niet krijgen.
Vader woont nu illegaal bij moeder in; dochter woont bij haar (intussen) verloofde en zoon is ook ergens ondergedoken.
(+ nog een dochter in Saudi Arabië en een dochter in Zweden) De verloofde dochter wil graag trouwen met haar (legale) verloofde, maar kan dit niet omdat zij hiervoor een verblijfsvergunning dient te hebben en hiervoor papieren uit Syrië moet zien te krijgen.
En dat lukt niet!!!!! Want ze komt Syrië niet in.


En hier haakt zelfs De Denker af


Onthullend en Bewustmakend Nieuws
Verdonk doet sneaky?!

PvdA wil oordeel Weisglas over werkwijze Verdonk.
DEN HAAG - Kamervoorzitter Weisglas moet een oordeel vellen over de geheimzinnige wijze waarop minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) antwoordt op schriftelijke Kamervragen over haar beleid.
Door de antwoorden systematisch vertrouwelijk ter inzage te leggen, maakt ze het Kamerleden onmogelijk om door te vragen.
Dat stelt PvdA-Tweede-Kamerlid De Vries.
Hij heeft Weisglas gisteren een brief geschreven met het verzoek daar iets aan te doen.
De antwoorden van bewindslieden zijn doorgaans openbaar, tenzij de privacy in het geding is of het gevoelige informatie betreft waar de buitenwereld niets mee te maken heeft.
Volgens de woordvoerder van Verdonk is dat het geval met veel van de Kamervragen die De Vries stelt over asielzoekers.
„De reden dat antwoorden op schriftelijke Kamervragen vertrouwelijk ter inzage worden gelegd, is gelegen in de wet bescherming persoonsgegevens.
Justitie mag geen dossierinformatie aan derden verstrekken.
” De Vries zelf zegt dat veel antwoorden ook gaan over afwegingen die de minister en haar Immigratie- en Naturalisatiedienst IND maken.
„Zeer bedenkelijk en buitengewoon onbevredigend”, noemt De Vries dat.
„Het verduistert de discussie.
” „ Antwoorden over de manier waarop de IND en de minister een zaak behandelen, horen openbaar te zijn”, vindt hij.
Door de antwoorden vertrouwelijk te geven, maakt Verdonk het de Kamer onmogelijk om daar weer, openbare, vragen over te stellen, en dus haar werk te doen.
„Wij moeten immers controleren of het goed gaat.
”.
Als voorbeeld noemt hij de zaak van een Iraans pleegkind dat het land uit moest.
De IND weigerde tot drie keer toe een verblijfsvergunning, maar nadat de zaak op televisie was geweest, greep Verdonk in.
Het kind mocht toch blijven.
„De ouders van het kind waren natuurlijk blij maar ook verontrust”, aldus De Vries.
„Want er zijn ook talloze mensen die de weg naar de media niet kunnen vinden.
” In zo'n geval is het volgens De Vries van belang om te weten op grond waarvan een bewindspersoon tot een oordeel komt.
De Vries krijgt dagelijks tien tot vijftien asielzaken toegespeeld, van familie, scholen of advocaten die ten einde raad zijn.
Een speciale medewerker heeft een volledige baan aan het controleren van de gegevens.
Over zaken waarbij het vermoedelijk mis is gegaan, stelt De Vries Kamervragen.
Het kan daarbij gaan om regels die desastreus uitpakken of inconsequent worden toegepast.
„Als dat zo is, moet je kijken of het anders kan”, vindt de oud-minister van Binnenlandse Zaken.
Verdonk maakt dat onmogelijk met haar antwoorden op Kamervragen die de laatste tijd systematisch 'vertrouwelijk ter inzage' worden gelegd.
,,Ze vindt het kennelijk prettig dat sommige dingen niet naar buiten komen.
Een andere reden is nauwelijks te verzinnen.

Bron: Nederlands Dagblad


MET DE BUS NAAR ?

Bovenstaande kop bracht de Leeuwarder Courant op 25 februari j.l.
Op de voor pagina met een foto erbij waarop men ziet, dat mensen fietsen en andere bagage in een bus laden.
Deze mensen werden uit het tijdelijke terugkeerverblijf (ook wel “bed and breakfast”genoemd) gehaald om naar, ja waar naar toe eigenlijk, te worden gebracht.
Niemand wist waarheen hij of zij ging en het COA wenste daar tegenover de pers ook geen mededelingen te doen.
Het betreft hier vluchtelingen van de z.g. nieuwe lichting, dus van na 1 april 2001, aan wie is beloofd, dat, wanneer ze zouden meewerken aan het verkrijgen van papieren voor terugkeer en wanneer dat niet op tijd, dus voor sluiting van deze tijdelijke opvang, zou lukken, ze in aanmerking zouden komen voor een verblijfsvergunning.
(ja, ja..)


Uithongeren?????
Bij geruchte heeft de Denker vernomen, dat Noodhulp Harlingen per 1 april stopt met betalen voor vluchtelingen.
Wanneer dit geen grap is, kan het nog gezellig worden in de straten van Witmarsum, want naast de drie gezinnen die door Harlingen worden onderhouden, zijn er ook mensen uit Appelscha geplaatst, waarvoor voor slechts 1 maand geld is…………….
Maar ja, niet zichtbaar in Harlingen en Appelscha dus ver van m’n bed enzo.
Over moraal en waarden en normen gesproken.
Oh ja, het betreft hier gezinnen met in totaal zo’n tien kinderen waarvan de jongste nu 8 weken oud is.


Tot zover van uw dienstige penseur

Willem de Haan