Home - Inhoud - Gesprek (terug) - Portret (volg.) - Archief - DB-week 50-52 - red.
MAILWISSELING OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 52
NO. 39

31 dec.

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober 2003 zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK & PRIKBORD en COLUMN, via redactie te vullen door sitebezoekers. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en eventueel e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing van het dagboek gebeurt naar dag van ontvangst, voor de column is in principe de vrijdag gereserveerd. De plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl is bij uitstek gewijd aan het Vrije Woord. Ze kan worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek, psychologie en spiritualiteit tot poŽzie en boekbespreking. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een minimum van 350 en een maximum van 500/600 woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


MAILWISSELING met Bram Bakker
Afgelopen 21 december was er op de televisie een documentaire over de aanpak van de psychiater Bram Bakker, die een onconventionele, psychotherapeutische benadering van zijn cliŽnten lijkt voor te staan. Bram Bakker werd op 29 oktober 1963 geboren in Zwolle. Hij heeft enkele boeken gepubliceerd, onder meer over suÔcide (Te Gek Om Los te Lopen en Loden Last - zie zijn website), en kwam ook in de publiciteit doordat hij bij zijn werkgever, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, in de problemen kwam.
Zijn benadering moge blijken uit zijn website, waarop wordt vermeld: 'Er wordt gewerkt aan een lijst met hulpverleners die het persoonlijke contact en de inhoud belangrijker vinden dan de vorm. Als u een psychiater of psychotherapeut weet die aan die criteria voldoet: laat het me weten (als u zelf zo'n collega bent ook graag trouwensÖ).' De website vermeldt ook dat de documentaire 'De dwarse psychiater' wordt herhaald op 8 januari 2005; 14.20 uur, Nederland 1. (En er wordt meegedeeld dat hij bomvol zit met cliŽnten, aub geen aanmeldingen meer.)
Ik was getroffen door de documentaire, van Hans Polak, en schreef er een dagboekje over (het dagboek van 22/12/04). Ook stuurde ik Bram Bakker een mailtje om hem van de dagboekvermelding te verwittigen. Hij stuurde prompt een mailtje terug (23/12/04), waarna een korte mailwisseling volgde, die ik hierbij met zijn toestemming reproduceer (de aanheffen, vriendelijke groeten en dergelijke heb ik maar weggelaten):


Hans Grimm (HG) op 22/12/04:
'Ik heb gisteravond genoten van de docu. En heb een kleine, veel te korte reactie als eerste indruk op de nieuw-dennendalwebsite gezet, zie hieronder. Mijn kritiek moet gezien worden in het licht van de site, die enerzijds uit de historie van het Dennendalconflict is voortgekomen en anderzijds wil voortborduren op de mogelijkheden van wat destijds werd gelabeld als bewustzijnsverruiming, en wat je nu zou boekstaven onder transpersoonlijke psychologie, contemplatieve psychologie enzovoort (de school van Foudraine zal ik maar zeggen).'
PS: DAGBOEK 22-12-04
12:05 uur: Bram Bakker
Gisteravond een documentaire gezien over psychiater Bram Bakker. Termen als suÔcide, psychose, schizofrenie, depressie, hypomanie, dipje, fobie enzovoort vlogen van het scherm de kijker tegemoet. Niks over het zero point field, meditatie, zen, yoga, dharma, tao als tegenhanger daarvan. Jammer! Hulde aan de cliŽnten die zich kwetsbaar opstellen door hun medewerking te verlenen aan de film van Hans Polak. Hij lijkt goed bezig, Bram. Hij zou wat meer afstand kunnen nemen van dat pathologische jargon en in zijn presentatie, naar het publiek toe, meer oog kunnen hebben voor de potentie van mensen. Zie zijn website.

Bram Bakker (BB): (23/12/04)
Dank voor je reactie. Ik ben me bewust van de beperkingen die je noemt, maar heb daar helaas totaal geen benul van. Daarom doe ik het maar op mijn eigen manier...

HG: (24/12/04)
Bedankt, voor de reactie,
En dat de kerstman je mag verrassen met bijvoorbeeld Gemma Bloks 'Baas in Eigen Brein', een proefschrift over de 'antipsychiatrie' in Nederland (1965-1985). Zie ook, antipsychiatrie
En ga vooral op je eigen manier door.

BB: (24/12/04)
'Dat boek ken ik, erg goed!!!'

HG: (26/12/04)
'Hallo beste Bram, wat moet ik je dan nog vertellen? Per slot van rekening gaat de hele site over hoe ik m'n medemensen, m'n gestoorde zelf en alle hulpverleners kan helpen. Tůch nog een poging, in reactie op dat 'heb geen benul van' van je.
Ik studeerde van '66 tot '69 aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Daarna (begin '71) kwam ik als dienstweigeraar op Dennendal te werken, en maakte het Dennendalconflict mee. In '74 werden we met z'n allen uit het paviljoen gesleept, inclusief bewoners, veel traditionele 'zwakzinnigen', maar ook 'uitbehandelde chronische psychiatrische patiŽnten' enzovoort. Het was een merkwaardig ratjetoe
Mijn insteek destijds en nu met de site is die combinatie van journalistiek en hulpverlening. Het gaat mij erom, in navolging van vele anderen overigens (Foudraine, Laing, Szasz e.d., maar vergeet niet vele psychotherapeuten, filosofen, theologen, mystici enzovoort) een diagnostiek van de 'gezonde' mens te ontwikkelen - tegenover de diagnostiek van de 'zieke' mens. Het gaat om etikettering, labeling, taalgebruik . Als je een psychotische schizofreen tegen het licht van het dharma houdt, lijdt hij aan onwetendheid, gebrek aan inzicht, ontbreekt het hem aan satori-ervaringen, moksha, is hij door een onjuist analyse van zijn eigen toestand - veelal mede gesteund door zijn hulpverleners - niet in staat uit de grot van Plato te komen en in het licht van de zon te treden.
Dat geeft een heel ander beeld dan wanneer je je beperkt tot zijn gestoordheid.
Voor jou en alle anderen in de praktijk geldt natuurlijk de vraag 'in hoeverre het behandelplan en de medicatie op de alternatieve diagnostiek afgestemd kunnen worden'. Dat is niet mijn expertise. En ik weet er door mijn vierjarige verblijf op het terrein van de WA-Stichting net genoeg van om te beseffen dat dat heel moeilijk is. Maar het gaat mij erom dat niet geloofd wordt in de 'realiteit' van het 'ziektebeeld', en dat het illusoire karakter daarvan onderkend wordt. We leven allemaal in een wonderlijk sprookje, waarvan het realiteitsgehalte maar zeer gering is. Verwijzingen daarnaar vond ik een beetje in de uitzending ontbreken.'

BB: (27/12/04)
Dank voor de toelichting. Ik kan er onvoldoende over oordelen, maar denk ook dat ik me terecht beperk : zelfs met inbegrip van de huidige benadering, in jouw termen diagnostiek van de zieke mens, is er nog erg veel voor verbetering vatbaar. Laat ik me daar nu eerst maar eens toe beperken, bovendien weet ik daar ook echt iets van af. Voor de "conventionele" psychiatrie was het erg jammer dat Foudraine zover is afgedreven namelijk... Niettemin succes met uw eigen, sympathieke doelen.

HG: (27/12/04)
'Is het okay als ik onze dialoog, de mailwisseling, als een soort interview - ongewijzigd - in de dagboekjesserie of columnruimte van de site plaats? Ze geeft aardig de huidige verschillen in benadering tussen praktijk en alternatieve visie weer.'

BB: (28/12/04)
'Mijn zegen heb je!'

hg