Home - Inhoud - Afghan. (terug) - Gebr. Dalton (volg.) - Archief - red.
DE NIEUWE TIJD
een nieuwjaarsgroet van Carel Muller
WEEK 52
no. 4-06

30 december

INTERACTIE:

Bijdragen voor de COLUMN-ruimte zijn via redactie in te zenden. Graag ondertekening met e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De columnruimte is vrij. Het kan een persoonlijke oprisping, recensie, mailwisseling, oproep of iets anders zijn. Er geldt in principe een maximum van duizend woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.

Het zijn spannende tijden. Michaël Zeeman verdedigt in de Volkskrant van vandaag Zingeving en Liefde tegenover doctrinair atheïsme (Het Betoog). Saddam Hussein is net opgehangen, biddend, een gevolg van een vermoedelijk onnodige oorlog die inmiddels honderdduizenden het leven heeft gekost. De ongerijmdheden spatten ons bij de jaarwisseling tegemoet. Gelukkig zijn daar enkele zekerheden, zoals het bestaan van de Nieuwe Tijd zoals Carel Muller ons die toewenst.
Gaat het hierbij om oude wijn in nieuwe flessen? De datum 21-12-2012 is afkomstig van de Maya-kalender (waarin hij staat voor het Einde van de Tijd). De Maya-cultuur had het wel gehad op het einde van het eerste millennium na Christus en Thomas a Kempis (uit Kempen bij Venlo) kwam in ieder geval, als vertegenwoordiger van de Moderne Devotie in de 14de eeuw, ná hen met zij Imitatione Christi - om maar een straat te noemen.
Zeeman beëindigt zijn betoog met de constatering dat het 'pedante en triomfalistische atheïsme' van Richard Dawkins 'een vrijwel communistische onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden en andersvragenden' predikt.
Worden hier onvergelijkbare grootheden door elkaar gehaald?
Oordeel zelve, beste lezer.
(hg)
DE NIEUWE TIJD
De Nieuwe Tijd/Waterman/Aquarius nadert.

Hoezo??
Omdat het bijna 2007 is!
Omdat je in de wildst-denkbare 8-baan zit!
Omdat je toch een beetje moet weten wat er aan de hand is!
Wat is er dan aan de hand?
Je bent bezig Heel Erg Gelukkig te worden!

Wat er aan vooraf ging……….
Als een vuurpijl ontplofte AL-WAT-IS:
Big Bang!
Werelden ontstonden, koelden af, brachten
leven voort: sterren, planeten, planten, dieren, JIJ!
Nog steeds: ALLES-WAT-IS/GOD.

Maar jij en ik koelden teveel af, werden
te koud, wisten niet meer waar we vandaan
kwamen, waar we naar toe gingen, Wie we waren.

Dat is nu voorbij !
Zon, Aarde en Mensen werken samen aan de
Grote Opwarming.
De reis naar Huis is begonnen.
Op 21-12-2012 worden we verwacht

Hoe verloopt de Reis?
Enerverend!
Je moet n.l. al het Oude loslaten.
Je past steeds minder in de wereld van goed en kwaad,
Slachtofferschap, beperking, afgescheidenheid en angst.
Vooral ANGST is heel erg UIT !

IN is:
LIEFDE, omdat je toch met alles verbonden bent. Je bent het zelf.
HARTSTOCHT, dat is wat je voelt als je vanuit je hart op tocht bent. Die reis leidt altijd naar wie je bent.
SCHEPPEN: niet meer réageren, maar initiatief nemen. Je plannen, gedachten, en je fantasie trekken de energie aan die je wereld vormgeeft.

Wat gaat er het komend jaar gebeuren??
Niemand die het zeker weet.
Reken op verandering:
In je zelf
In je lichaam
In je relaties
Op je werk
Van de aarde

Hou je vast!
Laat alles los!

Enjoy the ride!

Carel Muller