HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL 11.4: Volksvergadering

Donders leefde in het voorjaar van '74 op door 'volksvergaderingen': achter de tafel (van onder naar boven) Winne Sprey-Meijering, Bram Peper, Jet Douwes en Kay Okma. De vergadering vond plaats in juni en ging over het splitsingsvoorstel van de Commissie Langemeijer dat even nieuwe hoop bood.
Escalatie, polarisatie
Door de scheuring binnen de staf kreeg het bestuur vaste voet binnen Dennendal en de oudervereniging. Veldkamp en Hessing hielden het op 1 januari voor gezien. Drechsel en Middelhuis kregen daardoor de vrije hand en het conflict escaleerde snel naar een climax.
Twee groepen waarover Hendrik van Nek de supervisie had, zegden hun vertrouwen in hem op. Carel Muller stelde naar aanleiding daarvan Hendrik van Nek op 4 januari op non-actief met de uitbarsting: 'Van Nek is een lummel en wat mij betreft kan hij opsodemieteren' (Rosenthal: 321).
Het bestuur maakte de schorsing ongedaan en gelastte Muller om Van Nek in zijn functie te herstellen. Op 16 januari deden zich onverkwikkelijke taferelen voor rond Van Neks paviljoen 'De Hoeken', toen een aantal 'Mullerianen' probeerde Van Nek van het terrein te weren en daarbij stuitte op 'Nekkianen'.
Op 17 januari ontsloegen Drechsel en Middelhuis - Wiegersma en Hessel besloten op 11 januari alsnog af te zien van toetreding tot het bestuur - de directeur die het vertrouwen in hen had opgezegd, een schaduwbestuur had gevormd en binnen de staf met onverwacht fel tegenspel te maken had gekregen. Op 17 en18 januari volgden prompt de bezetting en de ontruiming van de Keet. Op 19 januari kwam staatssecretaris Hendriks met een bemiddelingsvoorstel: alles moest worden teruggedraaid tot vr het ontslag van Carel Muller, ook Hendrik van Nek moest kunnen terugkeren. Op 24 januari verwierpen de benoemingsinstanties de interventie van Hendriks.
Inmiddels was er een enqute gehouden met als resultaat dat 157 van de 210 werkers voor 'voortzetting van het onder Carel Muller ingezette beleid' kozen. Op 25 januari werd Nieuw Dennendal uitgeroepen in een paginagrote advertentie in landelijke dagbladen: VANAF VANDAAG NIEUW DENNENDAL: GEWOON SAMEN MENS ZIJN!